Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel/Vilnius 30. septembra 2013

Športové fórum EÚ: olympijský víťaz zdôrazňuje, že sa neradno spoliehať len na športovú kariéru

Je jednoduché si predstaviť, že úspech v športe otvára dvere k obrovským príjmom a k luxusnému životnému štýlu. Takýto život si možno užíva niekoľko špičkových športovcov, pre väčšinu z nich je však realita veľmi odlišná. Po skončení aktívnej kariéry si športovci potrebujú nájsť normálnu prácu. Pre niektorých z nich to vôbec nie je jednoduché, pretože vložili všetku svoju energiu do športu a nevenovali sa dostatočne svojmu vzdelaniu. „Dvojité kariéry“ športovcov, ktoré majú skombinovať šport so vzdelávaním, budú jednou z hlavných tém športového fóra 2013, ktoré prebehne vo Vilniuse od 30 septembra do 1. októbra. Basketbalová legenda a držiteľ zlatej olympijskej medaily Šarūnas Marčiulionis sa spolu s Androullou Vassiliouovou, európskou komisárkou zodpovednou za oblasť športu, zúčastní na panelovej diskusii na vysokej úrovni o dvojitých kariérach, ktorá sa uskutoční počas druhého dňa fóra.

Medzi ďalšie otázky, o ktorých sa na fóre bude diskutovať, patrí Erasmus+, nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, poplatky za prestupy futbalistov a nová stratégia HEPA, ktorá má ľudí motivovať ku fyzickej aktivite podporujúcej zdravie. Po prvýkrát bude fórum využívať Twitter Wall (hashtag: #EUsportforum), vďaka čomu sa budú počas fóra v reálnom čase zobrazovať tweety reagujúce na jednotlivé vystúpenia.

Fórum sa časovo prekrýva s neformálnym zasadnutím ministrov športu, na ktorom sa zúčastní aj Androulla Vassiliouová. Neformálne stretnutie sa zamiera hlavne na plánovanie veľkých športových podujatí a na prínos veľkých športových podujatí a celkovo športu pre hospodárstvo.

Komisárka Vassiliouvá uviedla: Som veľmi rada, že športové fórum EÚ zvýši povedomie o dôležitosti „dvojitých kariér“ pre športovcov. Na každú športovú legendu, akou je napríklad Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal alebo Usain Bolt, pripadajú tisíce športovcov, ktorí, ak sa nepripravili na život mimo športoviska, majú po ukončení svojej športovej kariéry problémy prispôsobiť sa novej situácii. Cením si, že môžem prezentovať náš nový program Erasmus+, v rámci ktorého sú po prvýkrát vyčlenené finančné prostriedky pre šport na základnej úrovni. Navyše sa budú z programu financovať nadnárodné kampane zamerané na boj proti násiliu, neznášanlivosti a rodovej nerovnosti v športe.“

Predpokladá sa, že z prostriedkov programu Erasmus+ na obdobie rokov 2014 až 2020 sa ročne vyčlení viac ako 33 miliónov EUR na šport na základnej úrovni. Program bude navyše podporovať nadnárodné projekty zamerané na povzbudenie výmeny know-how a osvedčených postupov, špeciálne nekomerčné európske športové podujatia a posilnenie informačnej základne, ktorá bude slúžiť pri formulácii politiky športu. Hlavnými príjemcami budú verejné orgány a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v športe na základnej úrovni. Komisia od roku 2007 poskytla na podporu športových projektov viac ako 22 miliónov EUR.

Ďalšie kroky

Očakáva sa, že Rada a Európsky parlament program Erasmus+ schvália v nasledujúcich týždňoch. Odporúčania týkajúce sa telesnej aktivity podporujúcej zdravie, ktoré navrhla Komisia, by Rada mohla prijať do konca tohto roka.

Súvislosti

Predstavitelia európskych športových hnutí a členských štátov sa stretnú na športovom fóre EÚ. Na tomto podujatí, ktoré sa koná každý rok, má Komisia možnosť informovať zúčastnené strany o svojich súčasných návrhoch a vypočuť si ich názory. Na fóre sa stretne 250 delegátov, medzi ktorými nechýbajú vedúce osobnosti medzinárodného a európskeho olympijského výboru, európskych federácií, organizácií amatérskeho športu, ligových klubov, združení a športovcov.

Športové fórum je zároveň výkladnou skriňou projektov financovaných EÚ a realizovaných počas posledných dvoch rokov, ktoré sa zameriavali na boj proti násiliu a neznášanlivosti v športe, sociálne začlenenie prisťahovalcov, podporu dobrej verejnej správy v oblasti športu, boj proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, presadzovanie fyzickej aktivity na podporu aktívneho starnutia, zvyšovanie povedomia o účinných spôsoboch podpory športu na miestnej úrovni a na spoločné cezhraničné športové súťaže na základnej úrovni v susedných regiónoch a členských štátoch.

Šport je dôležitou súčasťou života miliónov občanov EÚ. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009 EÚ získala právomoci v oblasti športu. Podľa článku 165 ZFEÚ má Únia podporovať, koordinovať a dopĺňať činnosti členských štátov v tejto oblasti. Podľa uvedeného článku Únia prispieva k podpore európskych záležitostí týkajúcich sa športu, pričom zohľadňuje jeho osobitnú povahu, jeho štruktúry založené na dobrovoľnosti, ako aj jeho spoločenskú a vzdelávaciu úlohu. EÚ má navyše rozvíjať aj európsku dimenziu športu.

Ďalšie informácie:

Športové fórum EÚ 2013

Európska komisia: webová lokalita o športe

Webová lokalita Androully Vassiliouovej

Litovské predsedníctvo EÚ

Androulla Vassiliouová na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar