Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela/Wilno, 30 września 2013 r.

Forum Sportu UE: Złoty medalista olimpijski podnosi kwestię „równoległych karier zawodowych”

Łatwo sobie wyobrazić, że sukces w sporcie jest biletem do megazarobków i życia w luksusie. I być może faktycznie tak jest w przypadku ścisłej elity, jednak dla większości sportowców rzeczywistość jest zupełnie inna. Po zakończeniu kariery sportowej muszą znaleźć „normalną” pracę. Dla niektórych wcale nie jest to łatwe, gdyż całą energię poświęcali dotychczas na sport i w związku z tym porzucili edukację. Kwestia „równoległych karier zawodowych” dla sportowców, których celem jest połączenie treningów sportowych z edukacją, będzie w 2013 r. jednym z głównych tematów Forum Sportu UE, które odbędzie się w Wilnie w dniach 30 września – 1 października br. W drugim dniu forum do europejskiej komisarz ds. sportu, Androulli Vassiliou, dołączy Šarūnas Marčiulioniss, legenda koszykówki i złoty medalista olimpijski, aby wziąć udział w panelu wysokiego szczebla w debacie na temat podwójnych karier.

Innymi zagadnieniami, które będą przedmiotem dyskusji, będą między innymi Erasmus+, nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu i opłaty za transfery piłkarzy, a Komisja przedstawi nową inicjatywę „HEPA”, której celem jest zachęcenie ludzi do częstszego ćwiczenia i korzystania z dobrodziejstw prozdrowotnej aktywności fizycznej. Po raz pierwszy forum będzie prowadziło kanał na Twitterze (hashtag: #eusportforum), który umożliwi uczestnikom forum i kibicom sportowym przekazanie natychmiastowych uwag i komentarzy.

Forum zbiega się w czasie z nieformalnym spotkaniem ministrów sportu, w którym udział weźmie także komisarz Androulla Vassiliou. Głównym tematem nieformalnego spotkania jest planowanie ważnych wydarzeń sportowych i spuścizna po nich oraz wkład sportu dla gospodarki.

Komisarz Vassiliou powiedziała: „Bardzo się cieszę, że Forum Sportu UE zwiększy wiedzę na temat znaczenia podwójnych karier dla sportowców. Na każde „bożyszcze”, takie jak Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal lub Usain Bolt, przypada tysiące sportowców, którzy mają trudności z przystosowaniem się po zakończeniu kariery sportowej, jeśli nie przygotowali się wcześniej także do życia poza stadionem. Mam również nadzieję na spopularyzowanie naszego nowego programu Erasmus+, który po raz pierwszy będzie przewidywał także budżet na sport amatorski, jak również finansowanie transnarodowych kampanii zwalczania przemocy, nietolerancji i nierówności płci w sporcie”.

W latach 2014-2020 planowane jest przeznaczenie ponad 33 mln euro rocznie z programu Erasmus+ na sport amatorski. Będzie on także wspierał międzynarodowe projekty mające na celu poszerzanie wymiany know-how i dobrych praktyk, specjalne europejskie imprezy sportowe o charakterze niekomercyjnym i wzmacnianie bazy danych naukowych do wykorzystania w kształtowaniu polityki w zakresie sportu. Głównymi beneficjentami będą organy publiczne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego zaangażowane w upowszechnianie sportu. Od 2007 r. Komisja przeznaczyła ponad 22 mln euro na wsparcie projektów sportowych.

Dalsze działania

Rada i Parlament Europejski prawdopodobnie przyjmą program Erasmus+ w najbliższych tygodniach. Zaproponowane przez Komisję zalecenie w sprawie prozdrowotnej aktywności fizycznej być może zostanie przyjęte przez Radę jeszcze przed końcem roku.

Kontekst

Na Forum Sportu UE spotkają się przedstawiciele europejskiego ruchu sportowego z przedstawicielami państw członkowskich. Organizowane dorocznie forum jest dla Komisji okazją do poinformowania zainteresowanych stron o jej inicjatywach legislacyjnych oraz do wysłuchania ich opinii. Forum to skupia 250 delegatów, w tym wiodących przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Europejskich Komitetów Olimpijskich, europejskich federacji, organizacji sportu masowego oraz organizacji ligowych i organizacji zrzeszających kluby i sportowców.

Forum sportowe uwidacznia również zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat projekty finansowane przez UE, ukierunkowane na lepsze zwalczanie przemocy i nietolerancji w sporcie, integrację społeczną imigrantów, wspieranie dobrego zarządzania w sporcie, walkę z ustawianiem wyników, promocję aktywności fizycznej w celu wspierania aktywnego starzenia się, propagowanie skutecznych sposobów promocji sportu na szczeblu komunalnym i wspólne transgraniczne imprezy sportu amatorskiego w sąsiadujących regionach i państwach członkowskich.

Sport jest istotnym elementem życia milionów obywateli Europy. Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 r., UE nabyła uprawnienia w obszarze sportu. Artykuł 165 TFUE mówi o tym, że UE ma wspierać, koordynować i uzupełniać polityczne działania w dziedzinie sportu podejmowane przez państwa członkowskie UE. Wzywa się tam ponadto UE, aby przyczyniała się do propagowania europejskich przedsięwzięć sportowych, uwzględniając jego szczególny charakter, struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz jego funkcję społeczną i edukacyjną, oraz aby przyczyniała się do powstawania europejskiego wymiaru w sporcie.

Dodatkowe informacje

Forum Sportu UE 2013 r.

Komisja Europejska Strona internetowa dotycząca sportu

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Litewska prezydencja UE

Śledź wypowiedzi Androulli Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar