Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel/Vilnius, 30 september 2013

EU-sportforum: winnaar van olympisch goud zet "duale loopbaan" in de schijnwerper

Je denkt al gauw dat sportief succes een vrijgeleide is voor mega-inkomsten en een levenslang luxeleventje. Dat kan voor een kleine elite inderdaad het geval zijn, maar voor de meeste sporters ziet de realiteit er heel anders uit. Wanneer hun sportcarrière voorbij is, moeten zij een "normale" baan zien te vinden. Voor sommigen valt dat niet mee, omdat zij al hun energie in hun sport hebben gestoken, en hun opleiding hebben verwaarloosd. De "duale loopbaan" voor sporters, die het mogelijk moet maken sport en onderwijs te combineren, zal een van de belangrijkste thema’s zijn tijdens het EU-sportforum 2013, dat op 30 september en 1 oktober plaatsvindt in Vilnius. Basketballegende en winnaar van olympisch goud Šarūnas Marčiulionis zal op de tweede dag van het forum samen met Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Sport, deelnemen aan een paneldiscussie over de duale loopbaan.

Andere thema's zijn Erasmus+, het nieuwe EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, transferbedragen in het voetbal, en het nieuwe HEPA-initiatief van de Commissie, dat mensen meer wil doen sporten en doen genieten van de voordelen van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging. Voor het eerst zal het forum gebruikmaken van een Twitter-wand (hashtag: #Eusportforum), waardoor deelnemers aan het forum en sportfans onmiddellijk feedback en commentaar zullen kunnen leveren.

Het forum valt samen met een informele vergadering van de ministers van Sport, waarbij ook commissaris Vassiliou aanwezig zal zijn. Tijdens die vergadering staan de planning en de blijvende effecten van belangrijke sportevenementen en de bijdrage van sport aan de economie centraal.

Commissaris Vassiliou zei: "Ik ben erg blij dat het EU-sportforum zal bijdragen tot de bewustmaking van het belang van de "duale loopbaan" voor sporters. Voor elke "sportgod" zoals Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal of Usain Bolt, zijn er duizenden atleten die zich na hun sportcarrière moeilijk kunnen aanpassen, tenzij zij zich ook hebben voorbereid op een leven buiten de arena. Ik kijk er ook naar uit ons nieuwe programma Erasmus+ onder de aandacht te brengen, dat voor het eerst een specifiek budget voor de amateursport zal omvatten en financiering zal verstrekken voor grensoverschrijdende acties ter bestrijding van sportgerelateerd geweld, intolerantie en ongelijkheid van mannen en vrouwen."

Het is de bedoeling dat Erasmus+ van 2014 tot 2020 elk jaar meer dan 33 miljoen euro zal besteden aan amateursport. Het zal steun bieden aan transnationale projecten om de uitwisseling van knowhow en goede praktijken te stimuleren, bijzondere niet-commerciële Europese sportevenementen en een sterkere kennisbasis voor de beleidsvorming op sportgebied. Overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de amateursport zullen de belangrijkste begunstigden zijn. Sinds 2007 heeft de Commissie meer dan 22 miljoen euro steun verleend aan sportprojecten.

Volgende stappen

Erasmus+ zal naar verwachting in de komende weken worden goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement. De door de Commissie voorgestelde aanbeveling betreffende gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging zou vóór het eind van het jaar kunnen worden goedgekeurd door de Raad.

Achtergrond

Vertegenwoordigers van de Europese sportbeweging en de lidstaten komen bijeen op het EU-sportforum. Dit jaarlijkse forum biedt de Commissie de gelegenheid om wie bij de sport betrokken is, over haar beleidsinitiatieven te informeren en te horen wat hun meningen zijn. Onder de 250 deelnemers bevinden zich vertegenwoordigers van de internationale en Europese olympische comités, Europese federaties, breedtesportorganisaties, en organisaties van liga's, clubs en atleten.

Het sportforum vestigt bovendien de aandacht op door de EU gefinancierde projecten die in de afgelopen twee jaar zijn uitgevoerd en die bedoeld zijn ter ondersteuning van de bestrijding van geweld en onverdraagzaamheid in de sport, de sociale integratie van immigranten, de bevordering van goed bestuur in de sport, de bestrijding van wedstrijdvervalsing, de bevordering van lichaamsbeweging ter ondersteuning van actief ouder worden, bewustmaking over doeltreffende manieren om sport te bevorderen op gemeentelijk niveau en gezamenlijke, grensoverschrijdende amateursportcompetities in aan elkaar grenzende regio’s en lidstaten.

Sport is een essentieel onderdeel van het leven van miljoenen Europese burgers. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in december 2009 kreeg de EU een bevoegdheid op sportgebied. Artikel 165 VWEU bepaalt dat de EU het sportbeleid van de lidstaten ondersteunt, coördineert en aanvult. Voorts moet de EU bijdragen tot de bevordering van de Europese inzet op sportgebied, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de sport, haar op vrijwilligerswerk berustende structuren en haar sociale en educatieve functie, en de Europese dimensie van de sport ontwikkelen.

Meer informatie

EU-sportforum 2013

Europese Commissie: sportwebsite

Website van Androulla Vassiliou

Het Litouwse voorzitterschap van de EU

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar