Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē/Viļņā, 2013. gada 30. septembrī

ES Sporta forumā olimpiskais čempions pievērš uzmanību sportistu dubultkarjerai

Valda priekšstats, ka uzvaras sportā automātiski garantē milzīgus ienākumus un dzīvi luksusa apstākļos. Varbūt ar dažiem elites sportistiem tā arī notiek, taču vairumam realitāte izrādās pavisam citāda. Kad sportistu karjera ir beigusies, viņiem jāatrod “normāls” darbs. Dažiem tas nebūt nav vienkārši, jo viņi visu enerģiju ir atdevuši sportam un nav turpinājuši mācības. Sportistu dubultkarjera, kurā treniņi tiek apvienoti ar izglītību, būs viena no galvenajām tēmām, par kurām spriedīs 2013. gada ES Sporta forumā, kas notiks Viļņā 2013. gada 30. septembrī un 1. oktobrī. Foruma otrajā dienā paneļdiskusijā piedalīsies basketbola leģenda un olimpiskās zelta medaļas ieguvējs Šarūns Marčuļonis un Eiropas komisāre Andrula Vasiliu, kuras pārziņā ir sporta joma.

Diskusijās apspriedīs arī tādus jautājumus kā jauno ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmu Erasmus+, maksu par futbolistu pāreju citā komandā un Komisijas jauno iniciatīvu HEPA, kura cilvēkus centīsies pievērst fiziski aktīvākam dzīvesveidam, kas turklāt uzlabo veselību. Pirmo reizi šādā forumā būs pieejama tvitera “siena” (#EUsportforum), kurā foruma dalībnieki un sporta fani uzreiz varēs komentēt notikumu un ievietot atsauksmes.

Forums notiek vienlaikus ar sporta ministru neformālu sanāksmi, kuru arī apmeklēs komisāre Vasiliu. Sanāksmes galvenās tēmas būs vērienīgu sporta pasākumu plānošana un retrospektīva iztirzāšana, kā arī sporta devums ekonomikā.

Komisāre Vasiliu sacīja:Es ļoti priecājos, ka ES Sporta forums pievērsīs uzmanību tam, cik svarīga ir sportistu dubultkarjeras iespēja. Uz katru sporta elku kā Kristianu Ronaldu, Rafaelu Nadālu vai Useinu Boltu ir tūkstošiem sportistu, kuriem pēc karjeras sportā nenākas viegli atrast savu vietu pasaulē, izņemot, ja viņi ir sagatavojušies arī dzīvei ārpus sporta laukuma. Vēlos pievērst uzmanību mūsu jaunajai programmai Erasmus+, kurā pirmo reizi ir paredzēts budžets tieši tautas sportam, kā arī piešķirts finansējums starptautiskām kampaņām, kuru mērķis ir cīnīties pret vardarbību un neiecietību, kā arī pret līdztiesības trūkumu starp vīriešiem un sievietēm sportā.”

Tautas sportam no Erasmus+ 2014.–2020. gadā tiks piešķirti vairāk nekā 33 miljoni eiro gadā. Šī programma atbalstīs starptautiskus projektus, kuros notiks labākās pieredzes un zinātības apmaiņa, īpašus nekomerciālus Eiropas sporta pasākumus un nostiprinās faktu un zināšanu bāzi, kas vajadzīga sporta politikas veidošanā. Galvenie saņēmēji būs valsts struktūras un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas saistītas ar tautas sportu. Kopš 2007. gada Komisija ir piešķīrusi vairāk nekā 22 miljonus eiro sporta projektu atbalstam.

Turpmākie soļi

Gaidāms, ka Padome un Eiropas Parlaments turpmāko nedēļu laikā pieņems Erasmus+ programmu. Līdz šā gada beigām Padome varētu pieņemt arī Komisijas ierosināto priekšlikumu par veselību veicinošām fiziskām aktivitātēm.

Vispārīga informācija

ES Sporta forumā tiekas Eiropas sporta kustības un dalībvalstu pārstāvji. Forums notiek reizi gadā, un Komisijai tā ir iespēja informēt ar sportu saistītās ieinteresētās personas par savām politiskajām iniciatīvām un uzklausīt viņu viedokli. Tajā tiekas 250 delegāti, tostarp Starptautiskās Olimpiskās komitejas un Eiropas olimpisko komiteju, Eiropas federāciju, tautas sporta organizāciju un sporta līgu, klubu vadītāji, kā arī sportisti.

Sporta forumā iepazīstina arī ar ES finansētajiem projektiem, kas īstenoti pēdējo divu gadu laikā un atbalsta cīņu pret vardarbību un neiecietību sportā, sekmē imigrantu sociālo integrāciju, labu pārvaldību sportā, izskauž iepriekšējas vienošanās par spēļu rezultātu, popularizē aktīvas vecumdienas, nezaudējot fizisko aktivitāti, iepazīstina ar efektīviem risinājumiem, kā pašvaldību līmenī popularizēt sportu un kā kaimiņu reģioniem un ES dalībvalstīm kopā rīkot starptautiskas tautas sporta sacensības.

Miljoniem Eiropas pilsoņu sports ir neatņemama ikdienas daļa. Kad 2009. gada decembrī spēkā stājās Lisabonas līgums, ES ieguva svarīgas pilnvaras sporta jomā. LESD 165. pantā paredzēts, ka ES atbalsta, koordinē un papildina ES dalībvalstu īstenotos sporta politikas pasākumus. Turpat arī ES tiek aicināta piedalīties Eiropas sporta nozares jautājumu risināšanā, ņemot vērā šīs nozares īpatnības, tās struktūras, kas balstās uz brīvprātīgu darbību, un tās sociālo un audzinošo nozīmi, turklāt paredzēts attīstīt Eiropas dimensiju sportā.

Sīkāka informācija

http://ec.europa.eu/sport/news/20130925-eusportforum2013_en.htm2013. gada ES Sporta forums

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par sportu

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Lietuva — ES prezidentvalsts

Sekojiet Andrulai Vasiliu tviterī: @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); tviterī: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar