Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis ir Vilnius, 2013 m. rugsėjo 30 d.

ES sporto forumas − olimpinio aukso medalio laimėtojas atkreipia dėmesį į dvikryptę sportininkų karjerą

Lengva įsivaizduoti, kad sėkminga sportininko karjera užtikrina didžiulius pinigus ir prabangų gyvenimą. Keletui pačių geriausiųjų tai įmanoma, tačiau daugumos sportininkų realybė yra kitokia. Pabaigę sportinę karjerą jie priversti ieškoti „normalaus“ darbo. Kai kuriems sportininkams tai nėra lengva, nes lig tol jie visas jėgas skyrė sportui ir apleido mokslus. Dvikryptė sportininkų, siekiančių suderinti sportinį pasirengimą ir išsilavinimą, karjera, yra viena pagrindinių šių metų rugsėjo 30 – spalio 1 d. Vilniuje vyksiančio ES sporto forumo temų. Aukšto lygio grupės diskusijose apie dvikryptę sportininkų karjerą su už sportą atsakinga Europos Komisijos nare Androulla Vassiliou antrąją forumo dieną dalyvaus krepšinio legenda, olimpinio aukso medalio laimėtojas Šarūnas Marčiulionis.

Taip pat bus diskutuojama apie naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“, futbolininkų perėjimo į kitą klubą mokesčius ir naują Komisijos iniciatyvą HEPA, kuria siekiama skatinti žmones sportuoti ir mėgautis sveikatinamosios fizinės veiklos nauda. Pirmą kartą bus sukurta forumo paskyra tinkle Twitter (raktinis žodis #EUsportforum) – taip forumo dalyviai ir sporto aistruoliai galės tuoj pat pateikti savo nuomonę ir komentarus.

Forumo data sutampa su neoficialiu už sportą atsakingų ministrų susitikimu, kuriame dalyvaus ir Komisijos narė Androulla Vassiliou. Šiame neoficialiame susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama pagrindinių sporto renginių planavimui ir daromam poveikiui bei sporto indėliui į ekonomiką.

Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „Labai džiaugiuosi, kad ES sporto forumas padidins supratimą apie dvikryptės karjeros svarbą sportininkams. Yra ne tik tokių sporto „dievų“ kaip Cristianas Ronaldo, Rafaelis Nadalis arba Usainas Boltas, bet ir tūkstančiai atletų, kurie, pabaigę sportinę karjerą, sunkiai prisitaiko prie naujo gyvenimo, jei nėra mokęsi ir už aikštelės ribų. Taip pat džiaugiuosi galėdama atkreipti dėmesį į mūsų naująją programą „Erasmus+“, kurioje pirmą kartą bus numatytas biudžetas mėgėjų sportui, taip pat skirta lėšų tarptautinėms kampanijoms, kuriomis siekiama kovoti su sporte pasireiškiančiu smurtu, netolerancija ir lyčių nelygybe.“

Pagal programą Erasmus+ numatyta 2014–2020 m. mėgėjų sportui kasmet skirti daugiau nei 33 mln. EUR. Pagal šią programą bus remiami tarptautiniai projektai, kuriais siekiama skatinti dalytis praktinėmis žiniomis ir gerąja patirtimi, rengti daugiau specialių nekomercinių Europos sporto renginių ir stiprinti sporto politikos formavimą remiantis faktais. Pagrindiniai naudos gavėjai bus mėgėjų sporte aktyvios viešosios institucijos ir pilietinės visuomenės organizacijos. Nuo 2007 m. sporto projektams remti Komisija skyrė daugiau nei 22 mln. EUR.

Tolesni veiksmai

Numatoma, kad Taryba ir Europos Parlamentas programą „Erasmus+“ patvirtins artimiausiomis savaitėmis. Komisijos pasiūlytą rekomendaciją dėl sveikatinamosios fizinės veiklos Taryba gali priimti dar šių metų metų pabaigoje.

Pagrindiniai faktai

ES sporto forume susitinka Europos sporto judėjimo ir valstybių narių atstovai. Kasmet rengiamame forume Komisija gali informuoti sporto srities suinteresuotąsias šalis apie savo politikos iniciatyvas ir išklausyti jų nuomones. Forume dalyvauja 250 delegatų, tarp jų – tarptautinio ir Europos olimpinių komitetų, Europos federacijų, sportą visiems propaguojančių organizacijų ir lygų, klubų bei atletų organizacijų atstovai.

Sporto forume taip pat galima susipažinti su per pastaruosius dvejus metus įgyvendintais ES finansuotais projektais, kuriais buvo remta kova su smurtu ir netolerancija sporte, imigrantų socialinė įtrauktis, geras sporto administravimas, kova su susitarimais dėl varžybų baigties, vyresnių žmonių fizinio aktyvumo skatinimas, informacijos apie efektyvų sporto skatinimą savivaldybių lygiu platinimas ir tarptautinės mėgėjų sporto varžybos kaimyniniuose regionuose ir valstybėse narėse.

Sportas yra labai svarbi milijonų europiečių gyvenimo dalis. 2009 m. gruodžio mėn. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ES įgijo kompetenciją sporto srityje. SESV 165 straipsnyje nustatyta, kad ES turėtų remti, koordinuoti ir papildyti ES valstybių narių sporto politikos srities veiksmus. Tame straipsnyje ES taip pat raginama prisidėti prie Europos sporto reikalų skatinimo, kartu atsižvelgiant į jo specifinį pobūdį, savanoriška veikla paremtas struktūras bei jo socialinę ir švietimo funkciją, ir plėtoti europinę pakraipą sporto srityje.

Daugiau informacijos

ES sporto forumo 2013

Europos Komisija – sporto svetainė

Androullos Vassiliou svetainė

Lietuvos pirmininkavimas ES

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar