Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel/Vilna 30.9.2013

EU:n urheilufoorumi: Olympiakultamitalisti tuo esiin "kaksoisurat"

On helppo kuvitella, että urheilumenestys takaisi jättitulot ja luksuselämän. Näin voi käydäkin muutamille eliittiurheilijoille, mutta useimpien muiden osalta totuus on hyvin toisenlainen. Urheilu-uran jälkeen heidän on löydettävä "tavallista työtä". Tämä ei ole kaikille helppoa, jos he ovat kaiken energiansa urheiluun panostaneina jääneet ilman koulutusta. Urheiluvalmennuksen ja koulutuksen yhdistävät urheilijoiden "kaksoisurat” ovat yksi keskeisiä aiheita tämänvuotisessa EU:n urheilufoorumissa, joka järjestetään Vilnassa 30.9.–1.10.2013. Koripallolegenda ja olympiakultamitalisti Šarūnas Marčiulioniss osallistuu yhdessä urheilusta vastaavan komissaari Androulla Vassilioun kanssa korkean tason paneelikeskusteluun kaksoisurista foorumin toisena päivänä.

Muita keskustelunaiheita ovat uusi EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+, jalkapallon siirtomaksut ja komission uusi HEPA-aloite, jolla pyritään saamaan ihmisiä liikkumaan enemmän ja nauttimaan terveyttä edistävän liikunnan hyödyistä. Foorumissa on ensimmäistä kertaa "Twitter-seinä” (hashtag: #EUsportforum), jonka avulla osanottajat ja urheilun ystävät voivat esittää välitöntä palautetta ja kommentteja.

Komissaari Vassiliou osallistuu myös urheiluministerien epäviralliseen kokoukseen, joka järjestetään samaan aikaan. Epävirallisen kokouksen pääaiheita ovat suurten urheilutapahtumien suunnittelu ja vaikutus sekä urheilun merkitys talouden kannalta.

Komissaari Vassiliou totesi olevansa hyvin tyytyväinen, että urheilijoiden kaksoisurien merkitys nousee esiin EU:n urheilufoorumin avulla. "Jokaista Cristiano Ronaldon, Rafael Nadalin ja Usain Boltin kaltaista urheilumaailman "jumalaa" kohden on tuhansia urheilijoita, joilla on suuria sopeutumisvaikeuksia urheilu-uransa jälkeen, elleivät he ole valmentautuneet myös kilpakenttien jälkeiseen elämään. Odotan myös innolla, että voimme tuoda esiin uuden Erasmus+-ohjelmamme, jossa on ensimmäistä kertaa erillinen budjetti ruohonjuuritason urheilua varten. Lisäksi ohjelmasta voidaan rahoittaa valtioiden rajat ylittäviä kampanjoita, joilla pyritään torjumaan urheiluun liittyvää väkivaltaa, suvaitsemattomuutta ja sukupuolten välistä epätasa-arvoa."

Suunnitelmien mukaan Erasmus+-ohjelmasta osoitetaan yli 33 miljoonaa euroa vuodessa ruohonjuuritason urheiluun vuosina 2014–2020. Sillä tuetaan valtioiden rajat ylittäviä hankkeita, joilla pyritään lisäämään osaamisen ja hyvien toimintamallien vaihtoa sekä erityisiä ei-kaupallisia eurooppalaisia urheilutapahtumia. Urheilun päätöksenteosta halutaan myös saada enemmän näyttöön pohjautuvaa. Ohjelmasta hyötyvät eniten ruohonjuuritason urheilussa toimivat julkiset laitokset ja kansalaisjärjestöt. Komissio on tukenut urheiluhankkeita yli 22 miljoonalla eurolla vuodesta 2007 lähtien.

Jatkotoimet

Neuvoston ja Euroopan parlamentin odotetaan hyväksyvän Erasmus+-ohjelman lähiviikkoina. Terveyttä edistävää liikuntaa koskeva komission ehdottama suositus voitaneen hyväksyä neuvostossa vuoden loppuun mennessä.

Tausta

Euroopan urheiluväen edustajat ja jäsenvaltiot kohtaavat toisensa EU:n urheilufoorumissa. Vuosittain järjestettävässä foorumissa komissiolla on tilaisuus kertoa urheiluväelle toimenpidealoitteistaan ja kuulla urheiluväen näkemyksiä. Foorumille kokoontuu kaikkiaan 250 valtuuskuntien jäsentä, joiden joukossa on kansainvälisen olympiakomitean ja Euroopan maiden olympiakomiteoiden, eurooppalaisten liittojen, kaikille tarkoitettujen urheilujärjestöjen sekä liigojen, seurojen ja urheilijoiden yhdistysten näkyviä edustajia.

Urheilufoorumin tavoitteena on myös tuoda esiin kahden viime vuoden aikana toteutettuja hankkeita, joita EU on rahoittanut ja joiden tarkoituksena on tukea toimia väkivallan ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi urheilussa, maahanmuuttajien sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi, hyvän hallintotavan edistämiseksi urheilussa, urheilutulosten manipuloinnin estämiseksi, liikunnan edistämiseksi aktiivisen ikääntymisen tukena, tietoisuuden lisäämiseksi tehokkaista tavoista edistää urheilua kuntatasolla sekä rajat ylittäviä yhteisiä ruohonjuuritason urheilukilpailuja naapurialueilla ja jäsenvaltioissa.

Urheilu on olennainen osa miljoonien eurooppalaisten elämää. Urheilu liitettiin EU:n toimivaltaan Lissabonin sopimuksen tultua voimaan joulukuussa 2009. SEUT-sopimuksen 165 artiklan mukaan EU:n olisi tuettava, koordinoitava ja täydennettävä EU:n jäsenvaltioiden urheilupoliittisia toimia. Siinä myös kehotetaan unionia myötävaikuttamaan urheilun edistämiseen ottaen huomioon sen erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän, ja kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta.

Lisätietoja

EU:n urheilufoorumi 2013

Euroopan komissio: Urheilun verkkosivusto

Androulla Vassilioun verkkosivusto:

Liettua EU:n puheenjohtajamaana

Seuraa Androulla Vassilioua Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32-2) 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32-2) 295 96 67)


Side Bar