Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel/Vilnius, 30. september 2013

Olümpiavõitja juhib Euroopa spordifoorumil tähelepanu topeltkarjäärile

Lihtne on ette kujutada, et edu spordis tagab ülisuure sissetuleku ja igavesti luksusliku elu. See võib kehtida üksikute erandite puhul, kuid enamiku spordiinimeste jaoks on tegelikkus teistsugune. Kui nende sportlasekarjäär on läbi, peavad nad endale leidma „normaalse” töö. Mõne jaoks ei ole see sugugi kerge, sest ta on kogu oma energia suunanud sporti ja hariduse unarusse jätnud. Sportlaste topeltkarjäär, mille eesmärk on ühendada treenimine ja hariduse omandamine, on üks peamisi teemasid, mida käsitletakse Vilniuses 30. septembrist 1. oktoobrini toimuval Euroopa 2013. aasta spordifoorumil. Lisaks Euroopa Komisjoni spordi eest vastutavale volinikule Androulla Vassilioule osaleb foorumi teisel päeval toimuval topeltkarjääre käsitleval kõrgetasemelisel arutelul korvpallilegend ja olümpiavõitja Šarūnas Marčiulionis.

Muud arutlusel olevad teemad on haridus-, koolitus-, noorsoo ja spordiprogramm Erasmus+, jalgpalli ülekandetasud ja komisjoni uus HEPA algatus, mille eesmärk on ärgitada inimesi rohkem sporti tegema ja tervist parandavat füüsilist tegevust nautima. Esimest korda kajastatakse foorumit Twitteris (teemaviide: #EUsportforum), mis võimaldab sellel osalejatel ja spordisõpradel edastada vahetut tagasisidet ja kommentaare.

Foorum toimub ühel ajal spordiministrite mitteametliku kohtumisega, kus volinik Vassiliou samuti osaleb. Mitteametlikul kohtumisel keskendutakse suurte spordisündmuste kavandamisele ja traditsioonidele ning spordi panusele majandusse.

Volinik Vassiliou märkis: „Mul on väga hea meel, et Euroopa spordifoorum tõstab teadlikkust sportlaste topeltkarjääri tähtsusest. Iga Cristiano Ronaldo, Rafael Nadali või Usain Bolti suguse spordistaari kohta tuleb tuhandeid atleete, kes oma karjääri lõpus seisavad silmitsi tõsiste kohanemisraskustega, kui nad just ei ole end treeninud ka spordivälise elu jaoks. Tunnen juba ette rõõmu meie uue Erasmus+ programmi üle, kus esimest korda on ette nähtud eraldi eelarverida rahvaspordi jaoks, samuti riikidevaheliste kampaaniate jaoks, mille eesmärk on võidelda spordiga seotud vägivalla, sallimatuse ja soolise ebavõrdsusega.”

Erasmus+ kaudu kavatsetakse aastatel 2014–2020 eraldada rahvaspordile üle 33 miljoni euro aastas. Sellega toetatakse riikidevahelisi projekte, mille eesmärk on edendada oskusteabe ja heade tavade vahetamist, konkreetseid mitteärilisi Euroopa spordiüritusi ja spordipoliitiliste otsuste langetamiseks vajalikku kindlamat tõendusalust. Põhilised kasusaajad on rahvaspordi valdkonnas tegutsevad avalik-õiguslikud asutused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid. Alates 2007. aastast on komisjon spordiprojektide toetuseks eraldanud rohkem kui 22 miljonit eurot.

Edasised sammud

Nõukogu ja Euroopa Parlament peaksid lähinädalatel vastu võtma Erasmus+ programmi. Nõukogu saaks komisjoni esitatud soovituse tervist parandava füüsilise tegevuse kohta vastu võtta enne aasta lõppu.

Taustteave

Euroopa spordiliikumise ja liikmesriikide esindajad kohtuvad ELi spordifoorumil. Igal aastal toimuv foorum on komisjoni jaoks hea võimalus teavitada spordi sidusrühmi oma uutest ettepanekutest ning kuulata spordiliikumise esindajate arvamusi. Foorumile tuleb kokku 250 delegaati, sealhulgas rahvusvaheliste ja Euroopa olümpiakomiteede, üle-euroopaliste liitude, rahvasporti propageerivate organisatsioonide ning liigasid, klubisid ja sportlasi ühendavate organisatsioonide kõrgetasemelised esindajad.

Spordifoorumil esitletakse ka ELi rahastatud ja viimase kahe aasta jooksul ellu viidud projekte, mille eesmärk on spordis valitseva vägivalla ja sallimatuse vastu võitlemine, sisserändajate sotsiaalne kaasamine, hea juhtimistava edendamine spordis, võitlus kokkuleppemängudega, füüsilise aktiivsuse edendamine aktiivse vananemise toetamiseks, teadlikkuse suurendamine tõhusatest spordi edendamise võimalustest kohalikul tasandil ning ühised piiriülesed rahvaspordivõistlused naaberpiirkondade ja -liikmesriikide vahel.

Sport etendab olulist osa miljonite Euroopa kodanike elus. Lissaboni lepingu jõustumisega 2009. aasta detsembris omandas EL pädevuse spordi valdkonnas. ELi toimimise lepingu artiklis 165 on öeldud, et EL peaks toetama, kooskõlastama ja täiendama ELi liikmesriikide spordipoliitika alast tegevust. Samuti kutsutakse seal ELi üles toetama Euroopa spordiküsimuste edendamist, võttes arvesse selle eripära, vabatahtlikkusel põhinevaid struktuure ning selle sotsiaalset ja kasvatuslikku funktsiooni, ning arendama Euroopa mõõdet spordis.

Lisateave

Euroopa spordifoorum 2013

Euroopa Komisjon: Spordi veebileht:

Androulla Vassiliou veebisait:

Leedu Euroopa Liidu eesistujana:

Androulla Vassiliou Twitteris: @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar