Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles/Vilnius, den 30. september 2013

EU's sportsforum: OL-guldmedaljevinder sætter fokus på "dobbelte karrierer"

Man kunne nemt tro, at succes i sport er en billet til store indtægter og et liv i luksus. Sådan er det måske også for nogle få elitesportsfolk, men for de fleste ser virkeligheden meget anderledes ud. Når deres sportskarriere er forbi, er de nødt til at finde et "normalt" job. For nogle er ikke nemt, fordi de har lagt al deres energi i sport og har droppet uddannelsen. "Dobbelte karrierer" for sportsudøvere, hvor formålet er at kombinere sportsudøvelse og uddannelse, vil være et af hovedemnerne på EU's sportsforum 2013, som afholdes i Vilnius i dagene 30. september til 1. oktober. Basketballlegenden og OL-guldmedaljevinderen Šarūnas Marčiulionis vil sammen med Androulla Vassiliou, EU-kommissær med ansvar for sport, deltage i en paneldebat på højt niveau om dobbelte karrierer på forummets andendag.

Blandt andre spørgsmål, der behandles, kan nævnes Erasmus+, EU's nye program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport, transfersummer inden for fodbold og Kommissionens nye "HEPA"-initiativ, som har til formål at få folk til at være mere fysisk aktive og dermed holde sig sunde og raske. For første gang vil der på forummet være en Twitter-væg (hashtag: #EUsportforum), som vil gøre det muligt for deltagerne i forummet og sportsentusiaster at give øjeblikkelig feedback og komme med kommentarer.

Forummet falder sammen med et uformelt møde mellem sportsministrene, som Androulla Vassiliou også vil deltage i. Hovedvægten på det uformelle møde lægges på planlægningen og betydningen af større sportsbegivenheder og sportens bidrag til økonomien.

Androulla Vassiliou sagde: "Jeg er meget glad for, at vi med EU's sportsforum får gjort opmærksom på, hvor vigtige "dobbelte karrierer" er for sportsfolk. For hver "sportsgud" som f.eks. Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal eller Usain Bolt, findes der tusindvis af sportsfolk, der står over for en vanskelig opgave, når de skal finde sig til rette efter deres sportskarriere - medmindre de også har passet deres træning til livet uden for banen. Jeg ser også frem til at sætte fokus på vores nye Erasmus+-program, som for første gang kommer til at omfatte et særligt budget til breddeidrætten samt støtte til tværnationale kampagner med henblik på bekæmpelse af vold i forbindelse med sportsarrangementer, intolerance og ulighed mellem kønnene."

Det er planen, at der gennem Erasmus+ skal gives over 33 mio. EUR om året til breddeidræt mellem 2014 og 2020. Der vil gennem programmet blive givet støtte til tværnationale projekter, der tager sigte på at fremme udvekslingen af knowhow og god praksis, særlige ikke-kommercielle europæiske sportsarrangementer og et bedre erfaringsgrundlag for idrætspolitikudformning. Især offentlige organer og civilsamfundsorganisationer inden for breddeidræt vil blive tilgodeset. Siden 2007 har Kommissionen ydet over 22 mio. EUR til støtte for idrætsprojekter.

De næste skridt

Europa-Parlamentet og Rådet forventes at vedtage Erasmus+ i de kommende uger. Henstillingen om sundhedsfremmende fysisk aktivitet, som Kommissionen har fremsat forslag om, vil kunne vedtages af Rådet inden årets udgang.

Baggrund

Repræsentanter for Europas sportsverden og medlemsstaterne mødes på EU's sportsforum. Forummet, som afholdes hvert år, giver Kommissionen mulighed for at underrette sportsverdenen om sine aktuelle forslag og lytte til synspunkter herfra. Det samler 250 delegerede, heriblandt ledende repræsentanter fra de internationale og europæiske olympiske komitéer, europæiske forbund, breddeidrætsorganisationer og organisationer for ligaer, klubber og sportsudøvere.

Sportsforummet giver også lejlighed til at sætte fokus på EU-finansierede projekter gennemført i løbet af de sidste to år med henblik på at støtte bekæmpelsen af vold og intolerance i forbindelse med sport, social integration af indvandrere, fremme af god forvaltningspraksis inden for sport, kampen mod aftalt spil, fremme af fysisk aktivitet som støtte for aktiv aldring, oplysningskampagner om effektive metoder til at fremme idræt på kommunalt niveau og grænseoverskridende fælles breddeidrætslige konkurrencer i de tilstødende regioner og medlemsstater.

Sport er en væsentlig del af tilværelsen for millioner af europæiske borgere. Med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten i december 2009 fik EU kompetence inden for sport. Ifølge artikel 165 i TEUF støtter, koordinerer og supplerer EU medlemsstaternes indsats inden for sportspolitik. Ifølge nævnte artikel skal EU også bidrage til fremme af sport i Europa og i den forbindelse tage hensyn til sportens specifikke forhold, dens strukturer, der bygger på frivillighed, og dens sociale og uddannende funktion samt udvikle sportens europæiske dimension.

Yderligere oplysninger

EU Sport Forum 2013

Europa-Kommissionen: Websted for sport

Androulla Vassilious websted

Det litauiske EU-formandskab

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar