Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel/Vilnius 30. září 2013

Sportovní fórum EU: olympijský vítěz klade velký důraz na „dvojí kariéru“

Je snadné si představit, že sportovní úspěch má za následek velké výdělky a život v luxusu. Mohlo by tomu tak být pro několik málo sportovců, ale pro většinu z nich je skutečnost velmi odlišná. Po skončení sportovní kariéry totiž musí najít „normální“ zaměstnání. Pro některé to není snadné, neboť veškerou svou energii věnovali sportu a nikoli vzdělávání. Právě otázka „dvojí kariéry“ pro sportovce, jejímž cílem je spojit sportovní trénink se vzděláváním, bude jednou z hlavních témat sportovního fóra EU 2013, které se uskuteční ve dnech 30. září až 1. října ve Vilniusu. Basketbalová legenda a držitel zlaté medaile z olympijských her, Šarūnas Marčiulionis, bude společně s Androullou Vassiliou, evropskou komisařkou odpovědnou za sport, debatovat o tématu dvojí kariéry v rámci panelu na vysoké úrovni v průběhu druhého dne fóra.

Předmětem diskuse budou i další otázky, jako např. Erasmus+, nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, platby za přechody fotbalistů a nová iniciativa Komise „HEPA“, jež má za cíl podpořit lidi ve fyzické aktivitě a umožnit jim více využívat výhod, které se pojí s tělesnou aktivitou zlepšující zdraví. Poprvé bude fórum možné sledovat také na Twitteru (hashtag: #EUsportforum), což účastníkům fóra a sportovním fanouškům umožní okamžitě reagovat.

Fórum se koná ve stejné době jako neformální zasedání ministrů sportu, kterého se komisařka Vassiliou bude taktéž účastnit. Hlavní důraz neformálního zasedání bude kladen na plánování a dědictví významných sportovních událostí a přínos sportu pro hospodářství.

Komisařka Vassiliou k tomu uvedla: „Jsem velmi potěšena, že sportovní fórum EU zlepší povědomí o významu „dvojí kariéry“ pro sportovce. Na každou sportovní hvězdu, jako jsou Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal nebo Usain Bolt, připadají tisíce sportovců, kteří čelí složitým problémům, jak se přizpůsobit době po skončení své sportovní kariéry, pokud se na tento život již dříve nepřipravovali nějak jinak. Těším se rovněž na to, že budu moci poukázat na náš nový program Erasmus+, který bude poprvé zahrnovat zvláštní rozpočtovou položku pro místní sport a rovněž poskytne finanční prostředky pro nadnárodní kampaně zaměřené na boj proti násilí, netoleranci a nerovnosti žen a mužů v souvislosti se sportem.“

Plánuje se, že v rámci programu Erasmus+ bude na místní sport v období 2014–2020 vyčleněno více než 33 milionů EUR ročně. Program bude podporovat nadnárodní projekty, jejichž cílem je zintenzivnit výměnu znalostí a osvědčených postupů, poskytovat podporu zvláštním nekomerčním evropským sportovním událostem a zlepšit podklady pro tvorbu politik v oblasti sportu. Hlavními příjemci budou veřejné instituce a organizace občanské společnosti aktivní v místním sportu. Od roku 200 poskytla Komise na sportovní projekty více než 22 milionů EUR.

Další kroky

Očekává se, že Rada a Evropský parlament přijmou Erasmus+ v nadcházejících týdnech. Doporučení o fyzické aktivitě zlepšující zdraví, které navrhla Komise, by mohlo být přijato Radou před koncem roku.

Souvislosti

Představitelé evropských sportovních hnutí a členských států se schází na sportovním fóru EU. Fórum se koná každý rok a pro Komisi představuje příležitosti informovat zúčastněné strany v oblasti sportu o svých aktuálních iniciativách a vyslechnout si jejich názory. Na fóru se setkává na 250 delegátů, včetně předních osobností z mezinárodního i evropského olympijského výboru, evropských federací, organizací amatérského sportu, organizací, lig, klubů a sportovců.

Sportovní fórum je rovněž přehlídkou projektů financovaných z EU za poslední dva roky, které se zaměřily na podporu boje proti násilí a netoleranci ve sportu, sociální začlenění přistěhovalců, propagaci řádné správy věcí veřejných v oblasti sportu, boj proti manipulacím s výsledky zápasů, propagaci fyzické aktivity na podporu aktivního stárnutí, zvyšování informovanosti o účinných způsobech podpory sportu na místní úrovni a společné přeshraniční místní sportovní soutěže v sousedících regionech a členských státech.

Sport je důležitou součástí života milionů evropských občanů. Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009 získala EU v oblasti sportu nové pravomoci. Článek 165 SFEU stanoví, že EU by měla podporovat, koordinovat a doplňovat činnost členských států v oblasti sportu. Dále vyzývá EU, aby přispěla k podpoře evropských hledisek sportu s přihlédnutím k jeho zvláštní povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné činnosti a jeho společenské a výchovné funkci a k rozvoji evropského rozměru v oblasti sportu.

Další informace

Sportovní fórum EU

Evropská komise: Internetová stránka věnovaná sportu v EU:

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Litevské předsednictví EU

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar