Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел/Вилнюс, 30 септември 2013 г.

Спортен форум на ЕС: Златен олимпийски медалист обръща внимание на „двойните кариери“

Лесно е да си помислим, че успехите в спорта осигуряват огромни печалби и луксозен живот. Това може и да е така, но само за избран кръг от хора — за повечето спортисти действителността е съвсем различна. Когато спортната им кариера приключи, те трябва да си намерят „нормална“ работа. За някои от тях това не е лесно, тъй като са загърбили училището, за да вложат цялата си енергия в спорта. „Двойната кариера“ за спортистите, чиято цел е да се съчетаят спортните тренировки и образованието, ще бъде сред основните теми на Спортния форум на ЕС през 2013 г., който ще се проведе във Вилнюс на 30 септември и 1 октомври. Баскетболната легенда и златен олимпийски медалист Шарунас Марчульонис ще участва заедно с европейския комисар по въпросите на спорта Андрула Василиу в дебат на високо равнище, посветен на двойните кариери, през втория ден от форума.

Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са също новата програма на ЕС за образованието, обучението, младежта и спорта Еразъм+, сумите, плащани за футболните трансфери, и новата инициатива на Комисията HEPA, чиято цел е да се насърчат хората да правят повече физически упражнения и да се радват на ползите от укрепваща здравето физическа активност. За първи път форумът ще разполага с Туитър стена (хаштаг: #EUsportforum), чрез която всички участници в него и спортни фенове могат непосредствено да споделят впечатленията си и да правят коментари.

Форумът съвпада с неофициална среща на министрите на спорта, на която комисар Василиу също ще присъства. Основната тема на тази неофициална среща ще бъде планирането на големи спортни мероприятия и ползите, които могат да се извлекат от тях, както и приносът на спорта към икономиката.

Комисар Василиу заяви: „Много се радвам, че на Спортния форум на ЕС ще бъде повдигнат въпросът за това колко важна е „двойната кариера“ за спортистите. На всеки спортен „бог“ като Кристиано Роналдо, Рафаел Надал или Юсеин Болт има хиляди атлети, които срещат трудности при адаптацията след приключването на спортната си кариера освен ако не са били подготвени и за живота извън стадиона. С нетърпение очаквам да поставим в центъра на вниманието новата ни програма Еразъм+, в която за първи път са предвидени специален бюджет за масовия спорт и финансиране на международни кампании, чиято цел е борбата с насилието, нетолерантността и неравенството между половете в областта на спорта.“

За периода 2014—2020 г. са предвидени над 33 милиона евро годишно за масовия спорт по Еразъм+. Тези средства ще се използват за подпомагането на международни проекти, чиято цел е да се стимулира обменът на ноухау и добри практики, да се организират некомерсиални европейски спортни мероприятия и да се натрупат знания и опит, които да служат за изготвянето на политика в областта на спорта. Основните бенефициери на средствата ще бъдат публични органи и граждански организации, които развиват дейност в сферата на масовия спорт. От 2007 г. досега Комисията е осигурила над 22 милиона евро за подпомагането на проекти, свързани със спорта.

Следващи стъпки

Очаква се Съветът и Европейският парламент да приемат програмата Еразъм+ през идните седмици. Предложената от Комисията препоръка относно укрепващата здравето физическа активност може да бъде приета от Съвета до края на годината.

Контекст

В Спортния форум на ЕС участват представители на европейското спортно движение и на държавите членки. Форумът, който се организира всяка година, дава възможност на Комисията да информира заинтересованите лица за своите инициативи и да изслуша техните мнения. Той събира на едно място 250 делегати, включително водещи фигури от международните и европейските олимпийски комитети, европейските федерации, организациите на масовия спорт и организациите на лиги, клубове и спортисти.

На форума се представят също така финансирани от ЕС проекти, които са били изпълнени през последните две години и чиято цел е да се подкрепи борбата с насилието и нетолерантността в спорта и със социалното изключване на имигрантите, да се подпомогнат доброто управление в спорта и борбата с уреждането на мачове, да се насърчи физическата активност в подкрепа на активното остаряване и да се предостави информация за ефективните начини за насърчаване на спорта на местно равнище и на трансграничните състезания в областта на масовия спорт в съседни райони и държави членки.

Спортът е съществена част от живота на милиони европейски граждани. С влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. ЕС получи правомощия в тази сфера. Съгласно член 165 от ДФЕС ЕС следва да подкрепя, координира и допълва действията на своите държави членки в областта на спорта. Освен това в него се призовава ЕС да допринася за насърчаването на ролята на спорта в европейския живот, като отчита в същото време спецификите му, структурите, основаващи се на доброволното участие, както и неговата социална и образователна функция, и да развива европейското измерение в спорта.

За повече информация:

EU Sport Forum 2013

Европейска комисия: уебсайт, посветен на спорта

Уебсайт на Андрула Василиу

Литовско председателство на ЕС

Следете дейността на Андрула Василиу в Туитър @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar