Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 september 2013

Kommissionen satsar 4 miljoner euro på hållbar rörlighet i städer

Europeiska kommissionen har i dag undertecknat ett bidragsavtal till ett värde av 4 miljoner euro med ett konsortium bestående av 14 europeiska forskningsinstitut, föreningar och konsultföretag — inklusive 10 små och medelstora företag — för ett treårigt projekt som kallas ”Civitas Capital”.

– Det här bidraget visar Europeiska unionens fortsatta åtagande för hållbar rörlighet i städer, säger kommissionens vice ordförande och transportkommissionär Siim Kallas. Civitas är ett av EU:s viktigaste initiativ på området, och det kommer att leda till konkreta resultat. EU behöver även vidareutveckla sin politik för trafiken i urbana områden. Därför kommer kommissionen senare i år att lägga fram ett omfattande paket för rörlighet i städer.

Målen med Civitas Capital är att

  • samla och förena befintliga kunskaper genom att bilda grupper med ansvar för specifika ämnen som ska utarbeta riktlinjer med de bästa metoderna,

  • utfärda rekommendationer om framtida prioriteringar för forskning och utveckling som kommissionen kommer att införliva i sitt forskningsprogram för 2014-2020,

  • utveckla utbildningspaket och organisera praktikplatser och utbyten för yrkesverksamma på området rörlighet i städer; ca 500 yrkesverksamma kommer att utbildas eller erbjudas en praktikplats,

  • förvalta en verksamhetsfond på nära 500 000 euro för att stödja spridningen av insatser mellan städer, och på så sätt göra det möjligt för fler städer att framgångsrikt arbeta för bättre rörlighet för sina invånare,

  • skapa ytterligare fem nationella och regionala nätverk och fortsätta att förvalta de fem befintliga; dessa nätverk ökar spridningen av kunskap och bästa praxis inom sin språkgrupp eller geografiska grupp,

  • utveckla ett kunskapscentrum som kommer att vara tillgängligt för alla berörda parter genom Civitas webbsida — en enda kontaktpunkt där allt material som produceras för och av Civitas kommer att vara tillgängligt för alla att använda och ha som grund för lärande.

Bakgrund

Civitas — en förkortning för "cities, vitality, sustainability" (städer, livskraft, hållbarhet) — finansieras genom EU:s ramprogram för forskning för att stödja städerna så att de kan komma på nya, innovativa lösningar för mer hållbar rörlighet i urbana områden. Sedan starten 2002 har Civitas gett sitt stöd till mer än 700 demonstrationsaktiviteter i cirka 60 städer (inom ett nätverk av totalt 200 städer som lär sig av demonstrationerna), med en total investering på mer än 200 miljoner euro från EU. Som en hävstångseffekt har detta genererat ytterligare investeringar på nästan 1 miljard euro från lokala och regionala myndigheter och från privata partner.

År 2009 antog kommissionen handlingsplanen för rörlighet i städer som inbegrep 20 åtgärder som skulle genomföras senast 2012 och vars resultat för närvarande håller på att utvärderas. År 2011 publicerade kommissionen vitboken om transporter där två specifika mål för rörlighet i städerna sätts upp, nämligen 1) att fasa ut användandet av fordon som drivs med konventionella drivmedel i städer innan 2050 och 2) att uppnå en i huvudsak koldioxidfri stadslogistik i större urbana centrum innan 2030.

Läs mer:

Civitas webbplats

Webbplats Generaldirektoratet för rörlighet och transport

Webbplats om rörlighet i städer

Do the Right Mix-kampanjen

Följ vice ordförande Siim Kallas på twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar