Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. septembra 2013

Komisija podpisala podporo v višini 4 milijonov evrov za trajnostno mobilnost v mestih

Evropska komisija je danes podpisala sporazum o dodelitvi sredstev v višini 4 milijonov evrov s konzorcijem 14 evropskih raziskovalnih inštitutov, združenj in svetovalnih podjetij, med katerimi je tudi 10 MSP, za triletni projekt, znan kot „Civitas Capital“.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je povedal: „Odobritev teh sredstev priča o stalni zavezanosti EU k trajnostni mobilnosti v mestih. Civitas je ena najpomembnejših pobud EU na tem področju, ki bo prinesla oprijemljive rezultate. Mestno razsežnost naše prometne politike moramo nadalje razviti. V ta namen bo Komisija še letos predstavila celovit sveženj na področju mobilnosti v mestih.“

Projekt Civitas Capital zajema:

  • združitev obstoječega znanja prek skupin, ki se posvečajo posameznim temam in ki bodo pripravile smernice za najboljše prakse;

  • izdajo priporočil o prihodnjih prednostnih nalogah R&R, ki jih bo Komisija vključila v svoj raziskovalni program za obdobje 2014–2020;

  • oblikovanje svežnjev usposabljanj ter organizacijo zaposlitev in izmenjav za strokovnjake na področju mobilnosti v mestih – približno 500 strokovnjakov se bo namreč udeležilo usposabljanj ali jim bo ponujena zaposlitev;

  • upravljanje sklada dejavnosti v višini skoraj 500 000 evrov za podporo prerazporeditve ukrepov na druga mesta, kar bo več mestom omogočilo izvajanje uspešnih ukrepov mobilnosti v mestih;

  • oblikovanje petih dodatnih nacionalnih in regionalnih mrež in nadaljnje upravljanje petih že obstoječih – te mreže izboljšujejo razširjanje znanja in najboljših praks znotraj svojih jezikovnih ali geografskih skupin;

  • vzpostavitev centra znanja, na voljo vsem deležnikom prek spletišča Civitas, kjer bo „vse na enem mestu“ in kjer bo ves material, ki bo pripravljen za Civitas ali pa v okviru samega projekta Civitas, na voljo vsem za učenje in ponovno uporabo.

Ozadje

Civitas – okrajšava za „cities, vitality, sustainability“ (mesta, vitalnost, trajnost) – se financira iz okvirnega raziskovalnega programa EU za podporo mestom pri njihovih prizadevanjih za inovacije za bolj trajnostno mobilnost v mestih. Od začetka leta 2002 je Civitas podprl več kot 700 predstavitvenih dejavnosti v približno 60 mestih (znotraj mreže skupno 200 mest, ki se učijo iz teh predstavitvenih dejavnosti), s skupno naložbo v višini več kot 200 milijonov evrov iz EU. To je spodbudilo dodatne naložbe v višini skoraj 1 milijarde evrov s strani lokalnih in regionalnih oblasti ter zasebnih partnerjev.

Leta 2009 je Komisija sprejela Akcijski načrt o mobilnosti v mestih, ki je vključeval 20 ukrepov, ki jih je treba izvesti do leta 2012 in katerih rezultati se trenutno ocenjujejo. Komisija je leta 2011 objavila Belo knjigo o prometu, ki določa dva specifična cilja za mobilnost v mestih, in sicer (1) postopno odpravo vozil na konvencionalno gorivo na mestnih območjih do leta 2050 in (2) vzpostavitev mestne logistike, ki bo večinoma brez CO2, na večjih mestnih območjih do leta 2030.

Več informacij

Spletišče CIVITAS

Spletišče GD MOVE

Spletišče Mobilnost v mestih

Kampanja „Izberi pravo kombinacijo“

Podpredsednik Kallas na Twitterju

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar