Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 30 septembrie 2013

Comisia semnează un acord de grant în valoare de 4 milioane EUR pentru mobilitatea urbană sustenabilă

Comisia Europeană a semnat astăzi un acord de grant în valoare de 4 milioane EUR cu un consorțiu de 14 institute de cercetare, asociații și societăți de consultanță europene — inclusiv 10 IMM-uri — pentru un proiect pe trei ani cunoscut sub denumirea de „CIVITAS Capital”.

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei responsabil cu transporturile, a declarat: „Acest grant demonstrează angajamentul continuu al UE în ceea ce privește mobilitatea urbană sustenabilă. CIVITAS este una dintre cele mai importante inițiative ale UE în acest domeniu și va avea rezultate concrete. Trebuie să dezvoltăm mai mult dimensiunea urbană a politicii UE în domeniul transporturilor. În acest scop, Comisia va prezenta, spre sfârșitul acestui an, un pachet cuprinzător de măsuri privind mobilitatea urbană.”

În cadrul proiectului CIVITAS Capital:

  • se vor pune pune în comun cunoștințele existente, prin intermediul unor grupuri axate pe teme specifice care vor elabora ghiduri de bune practici;

  • se vor emite recomandări privind viitoarele priorități în domeniul C&D, pe care Comisia le va integra în programul său de cercetare pentru perioada 2014-2020;

  • vor fi dezvoltate pachete de formare profesională și se vor organiza schimburi de profesioniști din domeniul mobilității urbane, precum și stagii destinate acestora — în jur de 500 de profesioniști vor beneficia de formare profesională sau de stagii;

  • va fi gestionat un fond de activitate în valoare de aproximativ 500 000 EUR, destinat sprijinirii transferului de măsuri în alte orașe, ceea ce va permite mai multor orașe să implementeze măsurile de succes privind mobilitatea urbană;

  • vor fi create cinci rețele naționale și regionale suplimentare și se va continua gestionarea celor cinci rețele existente — aceste rețele permit o mai largă diseminare a know-how-ului și a celor mai bune practici în cadrul grupului lor lingvistic sau geografic;

  • va fi dezvoltat un centru de cunoștințe care vor fi puse la dispoziția tuturor părților interesate prin intermediul site-ului internet al proiectului CIVITAS — un ghișeu unic prin care toate materialele realizate pentru proiect și în cadrul acestuia vor fi accesibile tuturor celor care doresc să învețe din această experiență și să aplice mai departe cele învățate.

Context

Proiectul CIVITAS — un acronim pentru „cities, vitality, sustainability” („orașe, vitalitate, sustenabilitate”) — este finanțat prin Programul-cadru pentru cercetare al UE pentru a sprijini eforturile orașelor de a inova în vederea unei mobilități urbane mai sustenabile. De la lansarea sa în 2002, CIVITAS a sprijinit peste 700 de activități demonstrative în aproximativ 60 de orașe (în cadrul unei rețele formate, în total, din 200 de orașe care învață din aceste activități demonstrative), investiția totală a UE ridicându-se la peste 200 de milioane EUR. Aceasta a atras investiții suplimentare de aproape 1 miliard EUR din partea autorităților locale și regionale, precum și a partenerilor din sectorul privat.

În 2009, Comisia a adoptat Planul de acțiune privind mobilitatea urbană care include 20 de acțiuni ce urmează a fi realizate până în 2012, ale căror rezultate se află actualmente în curs de evaluare. În 2011, Comisia a publicat Cartea albă privind transporturile care stabilește două obiective specifice pentru mobilitatea urbană, și anume (1) renunțarea treptată la utilizarea vehiculelor cu combustibil convențional în zonele urbane până în 2050 și (2) realizarea unei logistici urbane practic lipsite de CO2 în marile centre urbane până în 2030.

Informații suplimentare

Site-ul internet al CIVITAS

Site-ul internet al DG MOVE

Site-ul internet dedicat mobilității urbane

Campania „Do the right mix”

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Kallas pe Twitter

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar