Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 september 2013

Commissie verleent 4 miljoen euro subsidie voor duurzame mobiliteit in de stad

De Europese Commissie heeft vandaag een subsidieovereenkomst ter waarde van 4 miljoen euro ondertekend met een consortium van 14 Europese onderzoeksinstellingen en consultancybedrijven – waaronder 10 bedrijven uit het mkb – voor het driejarige project "Civitas Capital".

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie en commissaris voor vervoer: "Deze subsidie bewijst dat de EU blijft investeren in duurzame stedelijke mobiliteit. Civitas is één van de belangrijkste EU-initiatieven op dit gebied en zal tastbare resultaten opleveren. We moeten de stedelijke dimensie van ons vervoersbeleid verder ontwikkelen. Eind dit jaar zal de Commissie daarom een uitgebreid pakket stedelijke mobiliteit voorstellen."

De doelstellingen van Civitas Capital zijn:

  • de bestaande kennis bundelen via specifieke themagroepen die een overzicht van beste praktijken opstellen;

  • aanbevelingen formuleren voor toekomstige O&O-prioriteiten, die de Commissie zal meenemen in haar onderzoeksprogramma 2014-2020;

  • ontwikkelen van opleidingspakketten en organiseren van de aanwerving en uitwisseling van deskundigen op het gebied van stedelijke mobiliteit – in totaal voor ongeveer 500 deskundigen;

  • opzetten van een fonds met ongeveer 500 000 euro om succesvolle mobiliteitsmaatregelen ook in andere steden uit te rollen;

  • vijf nieuwe nationale en regionale netwerken opzetten en het beheer van de vijf bestaande voortzetten. Deze netwerken zorgen voor de verspreiding van kennis en beste praktijken in hun taalgebied of regio;

  • ontwikkelen van een voor alle belanghebbenden toegankelijk kenniscentrum op de Civitaswebsite – één website waarop alle Civitasdocumenten beschikbaar zijn als achtergrond en om in de praktijk te worden toegepast.

Achtergrond

Het Civitas-programma — acroniem voor "cities, vitality, sustainability" — wordt gefinancierd met middelen uit het EU-kaderprogramma voor onderzoek en ondersteunt steden die via innovatie werk maken van duurzame mobiliteit. Sinds de start van het programma in 2002 verleende de Unie steun voor meer dan 700 demonstratieprojecten in ongeveer 60 steden, die deel uitmaken van een netwerk van 200 steden die eveneens lessen trekken uit deze demonstratieactiviteiten. In totaal investeerde de Unie inmiddels meer dan 200 miljoen euro en zette zij er de lokale en regionale overheden en private partners toe aan op hun beurt ook ongeveer 1 miljard euro te investeren.

In 2009 heeft de Commissie het Actieplan stedelijke mobiliteit aangenomen met 20 acties die tegen 2012 moesten worden uitgevoerd. De resultaten van dat plan worden op dit moment geëvalueerd. In 2011 publiceerde de Commissie het Witboek vervoer met twee doelstellingen voor stedelijk vervoer: 1) tegen 2050 het gebruik conventionele brandstoffen in onze steden geleidelijk vervangen door alternatieven en 2) tegen 2030 in de belangrijkste steden een nagenoeg CO2-vrije logistiek opzetten.

Meer informatie

CIVITAS-website

Website van het DG MOVE

Website over stedelijke mobiliteit

Campagne "Do The Right Mix"

Volg vicevoorzitter Kallas op Twitter

Contact:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar