Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 30. septembrī

Komisija ilgtspējīgai mobilitātei pilsētās piešķir 4 miljonus eiro

Eiropas Komisija šodien parakstīja 4 miljonus eiro vērtu dotāciju nolīgumu ar konsorciju, kurā piedalās 14 Eiropas pētniecības institūti, asociācijas un konsultāciju sabiedrības, tostarp 10 MVU, par tā dēvēto „Civitas Capital" trīsgadu projektu.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass sacīja: „Šis piešķīrums apliecina ES ciešo apņemšanos veicināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās. Civitas, kas ir viena no svarīgākajām ES ierosmēm šajā jomā, nesīs taustāmus rezultātus. Mums ir jāturpina pilnveidot mūsu transporta politikas pilsētu transporta aspekts. Tālab Komisija vēl šogad nāks klajā ar visaptverošu pilsētu mobilitātes tiesību aktu kopumu."

Īstenojot „Civitas Capital”, ir iecerēts:

  • apvienot pastāvošos zināšanu resursus, veidojot konkrētiem jautājumiem veltītas grupas, kuras izstrādās paraugprakses materiālus;

  • nākt klajā ar ieteikumiem tam, kādām vajadzētu būt turpmākajām R&D prioritārajām jomām, kuras Komisija iestrādās savā pētniecības programmā 2014.–2020. gadam;

  • izstrādāt mācību blokus un organizēt pilsētu mobilitātes speciālistu iekārtošanu darbā un apmaiņu; tiks apmācīti aptuveni 500 šīs jomas speciālistu, un tiem tiks piedāvātas darba iespējas;

  • pārvaldīt aptuveni 500 000 eiro lielu darbības fondu, kas palīdzētu pasākumus izplatīt citās pilsētās, tādējādi arvien lielākam skaitam pilsētu dodot iespēju īstenot sekmīgus pasākumus pilsētas mobilitātes veicināšanai;

  • izveidot piecus valsts un reģionālos papildu tīklus un turpināt pārvaldīt piecus jau izveidotos tīklus; šie tīkli sekmē zinātības un paraugprakses izplatīšanos savā attiecīgajā valodas vai ģeogrāfiskajā grupā;

  • izveidot visām ieinteresētajām personām Civitas tīmekļa vietnē pieejamu zināšanu centru — vienotas piekļuves kontaktpunktu, kurā gan mācību, gan praktiskas izmantošanas nolūkā būs pieejami visi Civitas veidotie un tai sagatavotie materiāli.

Pamatinformācija

Civitas ir akronīms, ko veido trīs vārdi: pilsētas (cities), dzīvīgums (vitality) un ilgtspēja (sustainability). Civitas iniciatīvu finansē no ES pētniecības pamatprogrammas līdzekļiem ar mērķi atbalstīt pilsētas to centienos rast inovatīvus risinājumus, kas ļautu padarīt mobilitāti pilsētās ilgtspējīgāku. Kopš saviem pirmsākumiem 2002. gadā Civitas ir atbalstījusi vairāk nekā 700 demonstrējumu pasākumus aptuveni 60 pilsētās (no 200 pilsētu tīkla, kura dalībnieces mācās no minētajiem demonstrējumu pasākumiem), kuros no ES budžeta kopumā ir tikuši ieguldīti vairāk nekā 200 miljoni eiro. Šie līdzekļi piesaistīja papildu ieguldījumus gandrīz 1 miljarda eiro apmērā no vietējām un reģionālām iestādēm, kā arī no privātā sektora partneriem.

2009. gadā Komisija pieņēma rīcības plānu mobilitātei pilsētās, kurā tika paredzēts līdz 2012. gadam īstenot 20 pasākumus, kuru rezultāti pašlaik tiek izvērtēti. 2011. gadā Komisija publicēja transporta politikas balto grāmatu, kurā tika formulēti divi konkrēti mērķi attiecībā uz mobilitāti pilsētās, proti: 1) pilsētu apgabalos līdz 2050. gadiem pakāpeniski izņemt no ekspluatācijas tradicionālās degvielas transportlīdzekļus un 2) panākt, lai līdz 2030. gadam lielākajos pilsētu centros pilsētu loģistika faktiski noritētu bez CO2 emisijām.

Plašāka informācija

CIVITAS tīmekļa vietne

MOVE ĢD mājaslapa

Pilsētu mobilitātes mājaslapa

Kampaņas „Do The Right Mix” mājaslapa

Sekojiet priekšsēdētāja vietniekam Kallasam Tviterī

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar