Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 30 d.

Komisija skyrė 4 mln. EUR tvariam judumui mieste užtikrinti

Šiandien Europos Komisija ir konsorciumas, kuriam priklauso 14 Europos mokslinių tyrimų institutų, asociacijų ir konsultacijų bendrovių (iš jų 10 MVĮ), pasirašė susitarimą dėl 4 mln. EUR dotacijos trejų metų trukmės projektui „Civitas Capital“.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siim Kallas sakė: „Ši dotacija – įrodymas, kad Komisija toliau tesi ES pažadus užtikrinti tvarų judumą miestuose. „Civitas“ yra viena svarbiausių šios srities ES iniciatyvų, duosianti apčiuopiamos naudos. Vykdant transporto politiką reikia toliau plėtoti miesto dimensiją, todėl Komisija dar šiemet pateiks išsamų judumo mieste priemonių rinkinį.“

„Civitas Capital“ uždaviniai:

  • telkti turimas žinias įsteigiant grupes konkretiems klausimams spręsti, kurios parengs geriausios patirties gaires;

  • teikti rekomendacijas dėl būsimų MTTP prioritetų, į kurias Komisija atsižvelgs sudarydama 2014–2020 m. mokslinių tyrimų programą;

  • rengti mokymo programas ir organizuoti judumo mieste specialistų įdarbinimą ir mainus – apie 500 specialistų dalyvaus mokymuose arba bus įdarbinti;

  • valdyti beveik 500 000 EUR fondą, kurio lėšomis bus remiamas priemonių perkėlimas į kitus miestus – taip sėkmingomis judumo mieste priemonėmis galės pasinaudoti daugiau miestų;

  • įsteigti dar penkis nacionalinius ir regioninius tinklus ir toliau koordinuoti penkis jau veikiančius tinklus. Šie tinklai padeda dalytis praktine patirtimi ir geriausia praktika savo kalbinėje arba geografinėje grupėje;

  • sukurti informacijos centrą, visoms suinteresuotosioms šalims prieinamą „Civitas“ svetainėje – tai vieno langelio principu veikianti platforma, kurioje bus viešai skelbiama visa „Civitas“ ir jos pavedimu parengta medžiaga, tinkama mokymams ir tolesniam taikymui.

Pagrindiniai faktai

Civitas (akronimas sudarytas iš pirmųjų žodžių cities, vitality, sustainability (liet. miestai, gyvybingumas, tvarumas) raidžių) veikla finansuojama iš ES bendrosios mokslinių tyrimų programos, siekiant remti novatoriškus miestų projektus, kuriais skatinamas judumas mieste. Nuo projekto pradžios 2002 m. „Civitas“ lėšomis paremta daugiau kaip 700 demonstracinių priemonių maždaug 60 miestų (iš kurių mokosi visi 200 tinklui priklausantys miestai), o ES iš viso investavo daugiau kaip 200 mln. EUR. Vietos ir regionų valdžios institucijos bei privatūs investuotojai prie šių projektų prisidėjo skirdami dar beveik 1 mlrd. EUR.

2009 m. Komisija priėmė Judumo mieste veiksmų planą, kuriame iki 2012 m. buvo numatyta įgyvendinti 20 priemonių – jų rezultatai dabar vertinami. 2011 m. Komisija paskelbė Transporto baltąją knygą, kurioje nustatyti du konkretūs judumo mieste tikslai – pirma, iki 2050 m. miestuose palaipsniui atsisakyti įprastiniu kuru varomų transporto priemonių ir, antra, iki 2030 m. pasiekti, kad didžiuosiuose urbanistiniuose centruose miesto logistika būtų vykdoma iš esmės neišskiriant CO2.

Daugiau informacijos

CIVITAS svetainė

Mobilumo ir transporto generalinio direktorato svetainė

Judumo mieste interneto svetainė

Kampanija „Rinkis tinkamą derinį“

Komisijos pirmininko pavaduotojo S. Kallaso Twitter

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar