Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30.9.2013

Komissio myöntää 4 miljoonaa euroa kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseen

Euroopan komissio allekirjoitti tänään neljän miljoonan euron rahoitussopimuksen yhteenliittymän kanssa, johon kuuluu 14 eurooppalaista tutkimuslaitosta, yhdistystä ja konsulttiyritystä – 10 näistä pk-yrityksiä – kolmevuotisesta hankkeesta nimeltä ”Civitas Capital”.

Tämä avustus on osoitus EU:n sitoutumisesta kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseen. Civitas on yksi alan tärkeimmistä EU-aloitteista, ja sillä on saavutettavissa konkreettisia tuloksia. Liikennepolitiikan kaupunkiulottuvuutta on tarpeen kehittää entisestään. Komissio esittää myöhemmin tänä vuonna tätä tarkoitusta varten kattavan kaupunkiliikennepaketin.”, liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi hankkeesta.

Civitas Capital ‑hankkeen tavoitteena on

  • muodostaa nykytietämyksen yhdistämiseksi tiettyjä aiheita käsitteleviä ryhmiä, jotka laativat parhaita toimintatapoja koskevia ohjeita;

  • antaa tulevaisuuden T&K-painopisteitä koskevia suosituksia, jotka komissio sisällyttää vuosien 2014–2020 tutkimusohjelmaansa;

  • kehittää koulutuspaketteja ja järjestää kaupunkiliikenteen ammattilaisten harjoittelu- ja vaihto-ohjelmia – noin 500 ammattilaiselle osoitetaan koulutus- tai harjoittelupaikka;

  • hallinnoi lähes 500 000 euron toimintarahastoa, josta tuetaan toimenpiteiden soveltamista muihin kaupunkeihin siten, että mahdollisimman monet kaupungit voivat hyötyä toimiviksi todetuista kaupunkiliikenteen toimenpiteistä;

  • perustaa viisi uutta kansallista ja alueellista verkostoa ja jatkaa aikaisempien viiden hallinnointia – nämä verkostot edistävät osaamisen ja parhaiden toimintatapojen levittämistä laajemmalle kieliryhmänsä tai maantieteellisen ryhmänsä sisällä;

  • kehittää osaamiskeskus, jonka puoleen sidosryhmät voivat kääntyä Civitas-verkkosivuston välityksellä – keskus muodostaa keskitetyn asiointipisteen, jossa kaikki Civitas-hankkeen tuottama ja sitä varten tuotettu aineisto on kaikkien saatavilla oppimis- ja sovellustarkoituksiin.

Taustaa

Civitas-hankkeen nimi on muodostettu sanoista "cities, vitality, sustainability". Sitä rahoitetaan EU:n tutkimuspuiteohjelmasta, ja sen tavoitteena on tukea kaupunkeja niiden pyrkimyksissä kehittää kestävämpää kaupunkiliikennettä. Civitas-hankkeesta tuettuja esittelytoimia on vuodesta 2002 lähtien toteutettu noin 60 kaupungissa yli 700 (ja yhteensä 200 kaupungin verkosto on päässyt hyötymään toimien tuloksista). Yhteensä näihin on käytetty yli 200 miljoonaa euroa EU:n rahoitusta. Vipuvaikutuksena tämä on tuottanut lähes 1 miljoonan lisäinvestoinnit paikallisilta ja alueellisilta viranomaisilta ja yksityiseltä sektorilta.

Komissio hyväksyi vuonna 2009 kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelman, johon sisältyi 20 vuoteen 2012 mennessä toteutettavaa tointa. Niiden tulokset ovat parhaillaan arvioitavina. Vuonna 2011 komissio julkaisi Liikenteen valkoisen kirjan, jossa asetetaan kaupunkiliikenteelle kaksi erityistavoitetta: 1) tavanomaisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen asteittainen poistaminen kaupunkiympäristöstä vuoteen 2050 mennessä ja 2) saada suurissa kaupunkikeskuksissa vuoteen 2030 mennessä aikaan pohjimmiltaan hiilidioksidivapaa kaupunkilogistiikka.

Lisätietoja

CIVITAS-verkkosivusto

Liikenteen pääosaston verkkosivusto

Kaupunkiliikenteen verkkosivusto

Do The Right Mix -kampanjan verkkosivusto

Varapuheenjohtaja Kallas Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2) 298 76 38

Dale Kidd (+32 2) 295 74 61


Side Bar