Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. september 2013

Euroopa Komisjon sõlmis 4 miljoni euro suuruse lepingu säästva linnaliikuvuse toetamiseks

Euroopa Komisjon sõlmis täna 4 miljoni euro suuruse toetuslepingu konsortsiumiga, mis koosneb 14 Euroopa teadusinstituudist, teadusühingust ja konsultatsioonifirmast (sealhulgas 10 väikest ja keskmise suurusega ettevõtjat), et toetada kolmeaastast projekti „Civitas Capital”.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Toetusleping näitab, et EL panustab jätkuvalt säästvasse linnaliikuvusse. Civitas on selles valdkonnas üks olulisemaid ELi algatusi, mis annab käegakatsutavaid tulemusi. Meil tuleb transpordipoliitika raames linnaliikuvust jätkuvalt arendada. Sel eesmärgil esitab komisjon selle aasta jooksu ulatusliku linnaliikuvuse paketi.”

Civitas Capitali projekti raames:

  • koondatakse olemasolevad teadmised konkreetsete küsimustega tegelevate rühmade abil, kes koostavad suunised parimate tavade kohta;

  • antakse soovitusi teadus- ja arendustegevuse edasiste prioriteetide kohta, mille komisjon lisab oma 2014.–2020. aasta teadusprogrammi;

  • koostatakse koolituspakette ning korraldatakse linnaliikluse spetsialistide praktikaid ja vahetusi — koolitust või praktikat pakutakse ligikaudu 500 spetsialistile;

  • hallatakse ligi 500 000 euro suurust tegevusfondi, et toetada meetmete ülevõtmist teistes linnades, andes suuremale hulgale linnadele võimaluse linnaliikuvuse meetmeid edukalt rakendada;

  • luuakse viis riiklikku ja piirkondlikku võrgustikku ning jätkatakse viie olemasoleva võrgustiku haldamist — need võrgustikud aitavad laiemalt levitada oskusteavet ja parimaid tavasid oma keelerühmas või geograafilises rühmas;

  • luuakse teadmuskeskus, millele on Civitase veebisaidi kaudu juurdepääs kõigil sidusrühmadel. Tegemist on ühtse kontaktpunktiga, kus on kõigile õppimiseks ja kasutamiseks kättesaadavad kõik Civitase jaoks ja Civitase poolt toodetud materjalid.

Taustteave

Programmi Civitas (akronüüm inglisekeelsetest sõnadest „linnad, elujõud, säästlikkus”) rahastatakse ELi teadusuuringute raamprogrammist, et toetada linnu nende jõupingutustes teha uuendusi säästvama linnaliikuvuse nimel. Alates Civitase programmi loomisest 2002. aastal on selle abil toetatud rohkem kui 700 tutvustusüritust ligikaudu 60 linnas (võrgustikus, kuhu kuulub kokku 200 linna, kes sellest tutvustamistegevusest õpivad). Kokku on EL programmi investeerinud üle 200 miljoni euro. See investeering on täienduseks kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning erasektori partnerite poolsele peaaegu 1 miljardi euro suurusele investeeringule.

Komisjon võttis 2009. aastal vastu linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava, mis hõlmab aastaks 2012 elluviidud 20 meedet, mille tulemusi praegu hinnatakse. 2011. aastal avaldas komisjon transpordipoliitika valge raamatu, milles on seatud linnaliikuvuse jaoks kaks konkreetset eesmärki: 1) kõrvaldada linnades 2050. aastaks järk-järgult kasutuselt nn tavakütusel töötavad sõidukid ja 2) saavutada suuremates linnakeskustes 2030. aastaks põhimõtteliselt CO2-heiteta logistikasüsteem.

Lisateave

CIVITASe veebisait

Liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi veebisait

Linnaliikuvuse veebisait

Kampaania „Do the right Mix”

Siim Kallas Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar