Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 30. september 2013

Kommissionen bevilliger 4 mio. EUR til mobilitet i byerne

Europa-Kommissionen har i dag underskrevet en aftale om tilskud til en værdi af 4 mio. EUR med et konsortium af 14 europæiske forskningsinstitutter, sammenslutninger og konsulentvirksomheder – herunder 10 SMV'er – om et treårigt projekt med navnet "Civitas Capital".

Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, udtaler: "Denne bevilling viser EU's fortsatte engagement i bæredygtig mobilitet i byområder. Civitas er et af de vigtigste EU-initiativer på dette område og vil give mærkbare resultater. Der er behov for yderligere udvikling af den urbane dimension af vores transportpolitik, og derfor vil Kommissionen fremlægge en omfattende pakke om mobilitet i byområder senere på året".

Civitas Capital vil:

  • samle eksisterende viden via grupper specialiseret inden for specifikke emner, som vil udarbejde vejledninger om bedste praksis på deres område

  • komme med anbefalinger til den fremtidige prioritering af forsknings‑ og udviklingsområder, som Kommissionen vil integrere i sit forskningsprogram for 2014-2020

  • udvikle uddannelsesprogrammer og organisere praktik og udveksling for personer, der beskæftiger sig med mobilitet i byer – ca. 500 personer vil modtage uddannelse eller blive tilbudt praktik

  • forvalte en aktivitetsfond på næsten 500 000 EUR til støtte af udbredelsen af foranstaltninger til andre byer, således at flere byer indfører velfungerende mobilitetsforanstaltninger

  • oprette yderligere fem nationale og regionale netværk og fortsætte med at drive de fem eksisterende – disse netværk øger udbredelsen af knowhow og bedste praksis inden for deres sproggruppe og geografiske gruppe

  • udvikle et videncenter, som bliver tilgængeligt for alle interessenter via Civitas-webstedet – så alt materiale, der er produceret for og af Civitas, bliver samlet ét sted, hvor det vil være tilgængeligt for alle med henblik på læring og videre anvendelse.

Baggrund

Civitas — et engelsk akronym for "cities, vitality, sustainability" (byer, vitalitet, bæredygtighed) – er finansieret af EU's forskningsrammeprogram med henblik på at støtte byer i at bruge innovative løsninger, som giver en mere bæredygtig mobilitet. Siden starten i 2002 har Civitas støttet mere end 700 demonstrationsaktiviteter i ca. 60 byer (inden for et samlet netværk på 200 byer, som lærer af disse demonstrationsaktiviteter), og EU har samlet investeret mere end 200 mio. EUR deri. Derigennem er der blevet mobiliseret yderligere investeringer på tæt ved 1 mia. EUR fra lokale og regionale myndigheder og fra private partnere.

I 2009 vedtog Kommissionen en Handlingsplan for bytrafikken, som indeholdt 20 foranstaltninger, som skulle være gennemført i 2012. Resultaterne heraf evalueres for øjeblikket. I 2011 offentliggjorde Kommissionen transporthvidbogen, som opstiller to specifikke mål for mobilitet i byområder, nemlig at (1) udfase køretøjer, der bruger konventionelt brændstof i byområder inden 2050, og (2) opnå stort set CO2-fri bylogistik i større bycentre inden 2030.

Yderligere oplysninger

CIVITAS' websted:

GD MOVE’s websted

Webstedet for mobilitet i byerne

Do The Right Mix-kampagnen

Følg næstformand Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar