Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. září 2013

Komise schválila grant pro udržitelnou městskou mobilitu ve výši 4 milionů EUR

Evropská komise dnes podepsala dohodu o grantu ve výši 4 milionů EUR s konsorciem 14 evropských výzkumných ústavů, sdružení a poradenských společností — včetně 10 malých a středních podniků — pro tříletý projekt známý jako „Civitas Capital“.

Místopředseda Komise odpovědný za dopravu Siim Kallas k tomu uvedl: „Tento grant je projevem odhodlání EU pokračovat v prosazování udržitelné městské mobility. Civitas je v této oblasti jednou z nejdůležitějších iniciativ EU a přinese hmatatelné výsledky. Musíme dále rozvíjet městský rozměr naší dopravní politiky. Komise za tímto účelem do konce tohoto roku představí ucelený soubor opatření v oblasti městské mobility.“

Projekt „Civitas Capital“:

  • shromáždí stávající znalosti prostřednictvím skupin věnujících se konkrétním tématům, které vypracují příručky s osvědčenými postupy;

  • bude vydávat doporučení ohledně budoucích priorit výzkumu a vývoje, která Komise zahrne do svého výzkumného programu na období 2014–2020;

  • vytvoří školící programy a bude zajišťovat organizaci při umisťování a výměně odborníků na městskou mobilitu — odborné přípravy a stáží se zúčastní přibližně 500 odborníků;

  • bude řídit činnost fondu s prostředky ve výši téměř 500 000 EUR určenými na podporu přesunu opatření do dalších měst. Tímto způsobem bude moci větší počet měst provádět úspěšná opatření v oblasti městské mobility;

  • vytvoří pět dalších národních a regionálních sítí a bude dále spravovat pět sítí stávajících. Tyto sítě napomáhají intenzivnějšímu šíření poznatků a osvědčených postupů v rámci svých jazykových nebo geografických skupin;

  • prostřednictvím internetových stránek projektu Civitas vytvoří znalostní centrum, které bude k dispozici všem zúčastněným stranám a kde budou všechny materiály vytvořené v rámci projektu Civitas přístupné všem, kdo je budou chtít využít ke studiu a opětovné aplikaci.

Souvislosti

Civitas je anglická zkratka projektu pro „města, vitalitu a udržitelnost“ („cities, vitality, sustainability“), který je financován z rámcového programu EU pro výzkum a zaměřuje se na podporu měst v jejich úsilí zavádět inovace za účelem udržitelnější městské mobility. Projekt od svého počátku v roce 2002 podpořil více než 700 demonstračních činností v přibližně 60 městech (v rámci celkové sítě 200 měst, které se z těchto demonstračních činností učí) s celkovým objemem investic z prostředků EU ve výši přes 200 milionů EUR. To podnítilo místní a regionální orgány, jakož i soukromé partnery, k dalším investicím ve výši téměř jedné miliardy EUR.

V roce 2009 přijala Komise akční plán pro městskou mobilitu, který obsahoval 20 opatření, jež měla být realizována do roku 2012. Jejich výsledky se v současné době hodnotí. V roce 2011 Komise zveřejnila bílou knihu o dopravě, v níž se stanoví dva konkrétní cíle týkající se městské mobility, a to 1) do roku 2050 postupně přestat v městském prostředí používat konvenčně poháněná vozidla a 2) do roku 2030 dosáhnout ve velkých městských centrech městské logistiky prakticky bez emisí CO2.

Další informace

Internetové stránky projektu CIVITAS

Internetové stránky GŘ MOVE

Internetové stránky městské mobility

Kampaň „Do The Right Mix“ („Vyberte si správnou kombinaci“)

Místopředseda Kallas na Twitteru

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar