Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 september 2013

Tillfälle för medborgare, berörda aktörer och beslutsfattare att diskutera framtiden för de sociala rättigheterna i EU

Måndagen den 30 september inleds en andra omgång av direktsända, interaktiva onlinedebatter, denna gång på temat sociala rättigheter. Medborgare, företag, organisationer och beslutsfattare deltar i denna debattomgång som hålls inom ramen för EU:s månad för den inre marknaden (se IP/13/847). Detta är en möjlighet för medborgare och olika berörda aktörer att komma med förslag om EU:s framtid och att diskutera dessa i en direktsänd onlinedebatt med andra medborgare, berörda aktörer, tjänstemän, ledare och experter från hela Europa. Kommissionen använder sig ännu en gång av internet för att få medborgarna och det civila samhället att bli delaktiga i utformningen av EU:s politik. Detta onlineforum ger berörda aktörer en unik möjlighet att kommunicera direkt med beslutsfattare i Bryssel. Under EU:s månad för den inre marknaden kommer det att via detta forum hållas ett antal debatter på fyra olika teman, nämligen sysselsättning, sociala rättigheter, banker och e-handel (på samtliga EU:s 24 språk).

Vi hade en fascinerande onlinedebatt denna vecka om möjligheterna till arbete på den inre marknaden, säger Michel Barnier som är den EU-kommissionär som ansvarar för den inre marknaden och tjänster. Jag har tagit till mig budskapet från många ungdomar om att de oroar sig för att de kanske bara kommer att få en rad praktikplatser som inte leder till ett fast och avlönat arbete. Detta är ett problem som måste lösas. Vi måste skydda arbetstagarna på den inre marknaden och denna fråga kommer också att diskuteras under den andra veckan i EU:s månad för den inre marknaden. Det finns visserligen redan ett relativt gott skydd i form av t.ex. miniminormer på arbetsmiljöområdet, men jag vet att många samtidigt oroar sig över att systemet missbrukas i form av t.ex. vad som upplevs som social turism eller social dumpning. Jag tar dessa farhågor på mycket stort allvar och ser fram emot att få diskutera dem med medborgarna nästa vecka.

Debatterna kommer att äga rum mellan måndag och onsdag (den 30 september till den 2 oktober) och behandla 35 förslag från 17 EU-länder om allt från friheten att vända sig till en annan medlemsstat för att få vård till ett initiativ som syftar till att underlätta informationsflödet mellan medlemsstaternas socialförsäkringssystem. Denna debatt om de sociala rättigheterna hålls i en tid som kännetecknas av att gränserna mellan den privata och den offentliga sektorn alltmer håller på att luckras upp när det gäller tillhandahållandet av grundläggande sociala tjänster, samtidigt som en allt rörligare arbetskraft kan uppleva oklarhet kring sina pensioner och sina rättigheter vad gäller sjukvård och sociala förmåner när de rör sig över gränserna i EU. Under de närmaste dagarnas diskussioner kommer människor, organisationer och företag ute på fältet att ha möjlighet att berätta om vilka hinder som finns kvar och att lägga fram förslag till åtgärder på EU-nivå.

Bakgrund

EU:s månad för den inre marknaden sänds online på http://www.yourideasforeurope.eu/en under de kommande fyra veckorna. Varje vecka avhandlas ett nytt tema:

  • Den 23–25 september – Sysselsättning: Hur hittar man ett jobb? Hur startar man ett företag? Hur får man sina kvalifikationer erkända i EU?

  • Den 30 september–2 oktober – Sociala rättigheter: Vilket socialt skydd i form av pension, hälso- och sjukvård, samhällsservice osv. har man på EU:s inre marknad?

  • Den 7–9 oktober – Banker: Vad kan mer göras för att skydda besparingar, förebygga ytterligare en finanskris, och att säkerställa att banker investera i realekonomin för att främja tillväxten?

  • Den 14–16 oktober – E-handel: Hur enkelt är det att sälja produkter via internet, eller att som kund köpa dem och få dem levererade från ett annat land? Hur väl skyddade är de uppgifter människor delar med sig av på sociala nätverkssajter?

EU:s månad för den inre marknaden är ett unikt tillfälle för EU:s ”nätmedborgare” att kommentera, ifrågasätta och förbättra de nya politiska idéer som framförs på internet från gräsrotsnivå. Deltagarna har möjlighet att kommunicera med beslutsfattarna på flera olika sätt. De kan

  • rösta om och lämna synpunkter på de förslag som lämnas av privatpersoner, organisationer och företag,

  • ställa frågor till och diskutera med EU-kommissionärer, EU-parlamentariker, EU-experter och kända personer från medlemsstaterna genom att videochatta.

  • Fem deltagare kommer att inbjudas till en slutdebatt med kommissionär Michel Barnier i Euronews som kommer att hållas den 23 oktober i Europaparlamentet i Strasbourg.

Det är fortfarande möjligt att lämna idéer via onlineplattformen. Närmare 400 idéer har redan inkommit från berörda aktörer och privatpersoner. Dessa idéer öppnades för debatt den 23 september när det gäller idéer om sysselsättning och kommer att öppnas den 30 september för idéer om sociala rättigheter, den 7 oktober för idéer om banker och den 14 oktober för idéer om e-handel.

Oberoende debattledare kommer att sammanfatta resultaten av dessa debatter – de idéer som deltagarna tror kan förändra EU. Debattresultaten kommer även att publiceras i en slutrapport, vilken eventuellt kan tjäna som underlag för EU:s framtida arbete.

Om du vill veta mer:

yourideasforeurope.eu

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar