Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. septembra 2013

Državljani, zainteresirane strani in oblikovalci politik razpravljajo o prihodnosti socialnih pravic v EU

V ponedeljek 30. septembra se v okviru Meseca enotnega trga začne drugi krog interaktivnih razprav v živo prek spleta med državljani, podjetji, organizacijami in oblikovalci politik o prihodnosti socialnih pravic (glej IP/13/847). To je priložnost za državljane in zainteresirane strani, da predložijo predloge za prihodnost EU in o njih prek spleta v živo razpravljajo z drugimi državljani, zainteresiranimi stranmi, uradniki in voditelji ter strokovnjaki iz cele Evrope. Komisija se je znova odločila za splet, da državljane in skupine civilne družbe pritegne k sodelovanju pri svojem političnem programu. Spletni forum omogoča zainteresiranim stranem edinstven in neposreden način komuniciranja z bruseljskimi oblikovalci politik. Skozi ves „Mesec enotnega trga“ bo forum gostil štiri zaporedne tematske razprave: delovna mesta, socialne pravice, banke ter e-trgovina v vseh 24 jezikih Unije.

Evropski komisar za notranji trg in storitve, Michel Barnier, je dejal: „Ta teden je potekala zanimiva prva spletna razprava o zaposlitvenih možnostih na enotnem trgu. Mnogi mladi so mi jasno sporočili svojo zaskrbljenost, da bodo drugo za drugim opravljali neplačana pripravništva, po njihovem koncu pa ne bodo dobili stalne plačane zaposlitve. Ta problem je potrebno rešiti. Delavce na enotnem trgu moramo zaščititi, kar je tudi tema razprav, ki bodo potekale v okviru drugega tedna Meseca enotnega trga. Mnoge oblike takšne zaščite sicer že obstajajo, na primer minimalni zdravstveni in varnostni standardi, toda zavedam se pomislekov ljudi glede zlorab veljavnih predpisov, kar med drugim povzroča občutek socialnega turizma oziroma socialnega dampinga. Te pomisleke jemljem zelo resno in z zanimanjem pričakujem razprave, ki bodo na to temo potekale z državljani naslednji teden.“

Razprave bodo potekale od ponedeljka do srede (od 30. septembra do 2. oktobra), in sicer o 35 zamislih v 17 državah EU, na primer o pravici do zdravstvenih storitev v kateri koli državi članici ali o pobudah za boljši pretok informacij med ustanovami socialne varnosti držav članic. Ta razprava o socialnih pravicah poteka v času, ko je meja med zasebnim in javnim sektorjem čedalje bolj nejasna v smislu zagotavljanja osnovnih socialnih storitev, medtem ko vedno bolj mobilna delovna sila pomeni, da bodo nekateri delavci pri selitvi v drugo državo članico Unije morda v negotovosti glede svoje pokojnine, zdravstvenega varstva in dajatev. V prihodnjih dneh razprav bodo imeli posamezniki, organizacije in podjetja na terenu priložnost opozoriti na še vedno prisotne ovire in predstaviti svoje predloge za ukrepanje na evropski ravni.

Ozadje

Mesec enotnega trga bo potekal štiri zaporedne tedne na spletu na http://www.yourideasforeurope.eu/en, vsak teden pa bo predmet razprave drugačna politična tema:

  • 23. – 25. septembra: delovna mesta: Kako najti zaposlitev, ustanoviti podjetje ali urediti priznavanje kvalifikacij v Evropi?

  • 30. septembra – 2 oktobra: socialne pravice: Katere pravice socialnega varstva obstajajo na evropskem enotnem trgu glede pokojnin, zdravstvenega varstva, javnih storitev itd?

  • 7. – 9. oktobra: banke: Kaj je mogoče še storiti za zaščito bančnih vlog, preprečitev nove finančne krize ter zagotovitev, da bodo banke vlagale v realno gospodarstvo in tako spodbujale rast?

  • 14. – 9. oktobra: e-trgovanje: Kako enostavno lahko potrošnik prek spleta izdelke prodaja, kupuje in prejme s čezmejno dostavo? Kakšna je zaščita podatkov, ki si jih ljudje izmenjujejo na socialnih mrežah?

Mesec enotnega trga je edinstvena priložnost za evropske „spletljane“, da prek spleta s terena komentirajo, kritizirajo in podrobneje opredelijo nove ideje za oblikovanje politike. Udeležencem omogoča več načinov interaktivne komunikacije z oblikovalci politike. Lahko:

  • glasujejo in komentirajo glede stališč v zvezi z oblikovanjem politike, ki so jih navedli posamezniki, organizacije in podjetja,

  • v spletnih videoklepetih bodo lahko razpravljali s komisarji, člani Evropskega parlamenta, strokovnjaki in nacionalnimi osebnostmi ter jim zastavljali vprašanja,

  • pet udeležencev bo 23. oktobra povabljenih na sklepno razpravo s komisarjem za notranji trg, Michelom Barnierjem, na kanalu Euronews v Evropskem parlamentu v Strasburgu.

Še je čas, da svoje ideje predstavite na spletnem portalu. Zainteresirane strani in posamezniki so navedli že skoraj 400 idej. Zamisli o delovnih mestih bodo predložene v razpravo 23. septembra, zamisli o socialnih pravicah 30. septembra, zamisli o bankah 7. oktobra in zamisli o e-trgovanju 14. oktobra.

Neodvisni moderatorji bodo povzeli sklepe teh razprav, t.j. zamisli, ki po mnenju udeležencev lahko spremenijo Evropo. Te bodo vključene tudi v končno poročilo, ki bo objavljeno, in bodo morda prispevale k delovanju Unije za prihodnost.

Dodatne informacije

yourideasforeurope.eu

Kontaktne osebe:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar