Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 27. septembra 2013

Občania, zainteresované subjekty a tvorcovia politík diskutujú o budúcnosti sociálnych práv v EÚ

Pondelok 30. septembra začne druhé kolo živých, interaktívnych online diskusií – tentoraz o sociálnych právach – medzi občanmi, podnikmi, organizáciami a tvorcami politík v rámci Mesiaca jednotného trhu (pozri IP/13/847). Je to príležitosť pre občanov a zainteresované subjekty, aby predložili návrhy týkajúce sa budúcnosti EÚ a diskutovali o nich naživo online s ostatnými občanmi, zainteresovanými subjektmi, úradníkmi, politickými lídrami a odborníkmi z celej Európy. Komisia opäť organizuje internetovú diskusiu, ktorej cieľom je zapojiť občanov a zástupcov občianskej spoločnosti do formovania svojho politického programu. Online fórum ponúka zainteresovaným subjektom jedinečný a okamžitý komunikačný kanál s tvorcami politiky v Bruseli. Počas Mesiaca jednotného trhu bude fórum dejiskom diskusií na štyri témy – pracovné miesta, sociálne práva, banky a elektronický obchod. Diskusie sa organizujú vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Začiatkom týždňa sme mali fascinujúcu prvú online diskusiu o pracovných príležitostiach na jednotnom trhu. Od veľkého počtu mladých ľudí som si vypočul jasnú správu tlmočiacu obavu, že budú vtiahnutí do série neplatených stáží bez vyhliadok na ponuky trvalého a plateného zamestnania. Ide o problém, ktorým sa musíme zaoberať. Na jednotnom trhu musíme chrániť pracovníkov a ochrana je takisto témou druhej diskusie v rámci Mesiaca jednotného trhu. Viem však, že ľudia majú obavy zo zneužívania platných pravidiel, ktoré vedie napríklad k aktuálne vnímanej turistike za sociálnym blahobytom a sociálnemu dumpingu. Tieto obavy beriem veľmi vážne a pripravujem sa na diskusiu o nich s občanmi budúci týždeň.

Od pondelka do stredy (30. septembra až 2. októbra) prebehnú diskusie o 35 návrhoch zo 17 krajín. Ide o široké spektrum podnetov, od slobody občanov prijať zdravotnú starostlivosť v ktoromkoľvek členskom štáte, až po iniciatívu, ktorá by uľahčila výmenu informácií medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia členských štátov. Táto diskusia o sociálnych právach sa uskutoční v čase, keď je hranica medzi súkromným a verejným sektorom stále menej zreteľná, pokiaľ ide o poskytovanie základných sociálnych služieb. V časoch veľkej mobility pracovnej sily, ktorá znamená, že niektorí občania sa niekedy stretávajú s nejasnosťami, pokiaľ ide o ich dôchodky, zdravotnú starostlivosť alebo dávky. Počas nadchádzajúcej diskusie budú mať jednotlivci, organizácie a podniky príležitosť poukázať na pretrvávajúce prekážky a predložiť svoje návrhy na opatrenia na európskej úrovni.

Súvislosti

Mesiac jednotného trhu prebieha online na webovej lokalite http://www.yourideasforeurope.eu/en počas štyroch po sebe nasledujúcich týždňov. Každý z nich sa zameriava na inú politickú tému:

  • 23. až 25. septembra na zamestnanosť: ako si nájsť prácu, založiť podnik alebo získať uznanie kvalifikácie v Európe?

  • 30. septembra až 2. októbra na sociálne práva: aké sú práva sociálnej ochrany na jednotnom trhu EÚ z hľadiska dôchodkov, zdravotnej starostlivosti, verejných služieb atď.?

  • 7. až 9. októbra na banky: aké ďalšie opatrenia by sa mohli prijať v záujme ochrany vkladov, prevencie ďalšej finančnej krízy a zabezpečenia toho, že banky investujú do reálnej ekonomiky na podporu rastu?

  • 14. až 16. októbra na elektronický obchod: aký náročný je online predaj alebo nákup výrobkov a ich dodanie do inej krajiny z pohľadu spotrebiteľa? Ako sú chránené osobné údaje, ktoré ľudia zdieľajú na stránkach sociálnych sietí?

Mesiac jednotného trhu ponúka jedinečnú príležitosť pre európskych „online občanov“, aby pripomienkovali, komentovali a vylepšovali nové politické návrhy predložené online ľuďmi z praxe. Pre účastníkov budú pripravené viaceré spôsoby interakcie s tvorcami politík. Môžu:

  • hlasovať o politických návrhoch jednotlivcov, organizácií a podnikov a pripomienkovať ich;

  • klásť otázky a diskutovať s komisármi, poslancami EP, expertmi EÚ a vnútroštátnymi osobnosťami prostredníctvom živých videochatov.

  • Päť účastníkov dostane pozvánku na záverečnú diskusiu s komisárom Michelom Barnierom na stanici Euronews, ktorá sa uskutoční 23. októbra v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Príspevky je stále možné predkladať prostredníctvom online platformy. Zainteresované subjekty a jednotlivci už predložili viac ako 400 príspevkov. O tých ideách, ktoré sa zamerali na pracovné miesta a zamestnanosť, už prebehla diskusia od 23. septembra. Nasledujúce kolo diskusie začne 30. septembra a bude sa týkať príspevkov na tému sociálnych práv. Potom bude nasledovať kolo venované bankám od 7. októbra a priestor od 14. októbra bude vyčlenený pre elektronický obchod.

Nezávislí moderátori diskusií zhrnú ich výsledky – idey, ktoré môžu podľa účastníkov zmeniť Európu. Uverejníme ich aj v záverečnej správe, ktorej cieľom je pomôcť formulovať budúci program EÚ.

Ďalšie informácie

yourideasforeurope.eu

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar