Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 september 2013

Burgers, beleidsmakers en andere belanghebbenden gaan in debat over sociale rechten

Op maandag 30 september begint een tweede ronde van interactieve onlinedebatten tussen burgers, ondernemingen, verenigingen en beleidsmakers in het kader van de Maand van de interne markt (zie IP/13/847). Dit keer gaat het over sociale rechten. Het is een gelegenheid voor alle belanghebbenden om online voorstellen te formuleren en te bespreken met ambtenaren, politici, experts en andere burgers uit heel Europa. De Commissie gebruikt eens te meer internet om de bevolking en het middenveld bij haar beleid te betrekken. Via een onlineforum kan iedereen rechtstreeks communiceren met de Europese beleidsmakers. Er vinden op dit forum in totaal vier debatten in 24 talen plaats over de volgende thema's: werk, sociale rechten, banken en e-commerce.

Commissaris voor Interne Markt en Diensten Michel Barnier: "Eerder deze week hadden we al een boeiend onlinedebat over werkgelegenheid in de interne markt. Vele jongeren zijn bezorgd dat ze van de ene onbetaalde stage naar de andere moeten gaan, zonder uitzicht op een vaste betaalde baan. Daar moeten we iets aan doen. Werknemers hebben bescherming nodig en precies daarover gaat het tweede debat. Er zijn al heel wat regels, zoals bijvoorbeeld voor gezondheid en veiligheid op het werk, maar sommigen maken zich zorgen dat die worden misbruikt en tot uitkeringstoerisme of sociale dumping leiden. Ik neem deze bezorgdheid zeer ernstig en kijk uit naar het debat van volgende week."

Het debat loopt van maandag 30 september tot woensdag 2 oktober. Er worden 35 ideeën uit 17 EU-landen besproken over onderwerpen zoals het recht op gezondheidszorg in de hele EU en de uitwisseling van informatie tussen de sociale zekerheidsinstellingen van verschillende EU-landen. Ook de toenemende vervaging van de grenzen tussen de particuliere en de publieke sector en de rechten op pensioen, gezondheidszorg en uitkeringen van werknemers die in verschillende landen hebben gewerkt, komen zeker aan bod. Iedereen krijgt de kans om problemen aan te kaarten en voorstellen te doen voor oplossingen op EU-niveau.

Achtergrond

De Maand van de interne markt is een online-evenement op www.yourideasforeurope.eu, dat vier weken duurt. Elke week komt een ander thema aan bod.

  • 23–25 september — werk: hoe vind je een baan, hoe zet je een bedrijf op, hoe kun je je kwalificaties elders in Europa erkend krijgen?

  • 30 september–2 oktober — sociale rechten: wat zijn je rechten op sociale bescherming in de EU: pensioenen, gezondheidszorg, dienstverlening van de overheid,…?

  • 7–9 oktober — banken: wat kunnen we doen om spaargeld te beschermen, een nieuwe financiële crisis te voorkomen en de banken zover te krijgen dat ze investeren in de reële economie en groei stimuleren?

  • 14–16 oktober — e-commerce: hoe gemakkelijk is het om producten online te kopen, te verkopen en bezorgd te krijgen in een ander land? Hoe worden gegevens beschermd op sociale netwerken?

De Maand van de interne markt is een unieke kans om nieuwe ideeën die online worden voorgesteld, te bespreken, te betwisten en bij te stellen, en om in contact te komen met beleidsmakers. Iedereen kan

  • commentaar leveren en een stem uitbrengen op voorstellen van andere deelnemers

  • EU-commissarisen, Europarlementsleden, EU-deskundigen en bekende mensen vragen stellen en met hen in discussie gaan in live videochats

Vijf deelnemers worden uitgenodigd voor een slotdebat met EU-commissaris Michel Barnier. Dat vindt op 23 oktober plaats in het Europees Parlement in Straatsburg en wordt uitgezonden op Euronews.

Op het onlineplatform kunnen nog steeds ideeën worden aangedragen. Er zijn er al bijna 400 voorgesteld. Op 23 september ging het debat over werk van start, op 30 september volgt dat over sociale rechten, op 7 oktober over banken en op 14 oktober over e-commerce.

Onafhankelijke moderatoren maken een synthese van de resultaten, de ideeën die Europa kunnen veranderen. Van dit alles wordt een eindverslag gepubliceerd, dat als input kan dienen voor de werkzaamheden van de EU.

Meer informatie

yourideasforeurope.eu

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar