Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 27. septembrī

Pilsoņi, ieinteresētās personas un politikas veidotāji apspriež sociālo tiesību nākotni Eiropas Savienībā

Pirmdien, 30. septembrī, sāksies tiešu, interaktīvu tiešsaistes debašu otrā kārta – šoreiz par sociālajām tiesībām – starp pilsoņiem, uzņēmumiem, organizācijām un politikas veidotājiem vienotā tirgus mēneša ietvaros (skatīt IP/13/847). Šī ir iespēja pilsoņiem un ieinteresētajām personām iesniegt priekšlikumus par ES nākotni un apspriest šos priekšlikumus tiešsaistē, reālā laikā ar citiem pilsoņiem, ieinteresētajām personām, amatpersonām, vadītājiem un ekspertiem no visas Eiropas. Komisija atkal pievēršas tīmeklim, lai iesaistītu pilsoņus un pilsoniskās sabiedrības grupas savā politikas programmā. Tiešsaistes forums piedāvā ieinteresētajām personām unikālu un tūlītēju saziņas līniju ar politikas veidotājiem Briselē. Vienotā tirgus mēneša laikā forums rīko secīgas debates visās 24 ES valodās par četriem tematiem – darbavietas, sociālās tiesības, bankas un e-komercija.

Par iekšējo tirgu un pakalpojumiem atbildīgais komisārs Mišels Barnjē teica: “Šīs nedēļas sākumā mums bija aizraujošas pirmās debates tiešsaistē par darba iespējām vienotajā tirgū. Daudzi jaunieši man skaidri pavēstīja, ka viņi ir norūpējušies par savu iesaistīšanu secīgās neapmaksātās praksēs bez izredzēm uz pastāvīgu un apmaksātu darbu pēc tam. Tā ir problēma, kas mums jārisina. Mums jāaizsargā darbinieki vienotajā tirgū, un tas ir arī diskusiju temats vienotā tirgus mēneša otrajā nedēļā. Pastāv daudzi tādi aizsardzības pasākumi kā veselības un drošības minimālie standarti, bet es zinu, ka cilvēki ir norūpējušies par to, ka spēkā esošie noteikumi tiek ļaunprātīgi izmantoti, kas noved, piemēram, pie tā, ka rodas iespaids par sociālu tūrismu vai sociālu dempingu. Es šīs bažas uztveru patiešām ļoti nopietni un ceru tās pārrunāt ar pilsoņiem nākamnedēļ.”

Debates notiks no pirmdienas līdz trešdienai (30. septembris – 2. oktobris) par 35 idejām 17 ES valstīs – no brīvības saņemt veselības aprūpi citā dalībvalstī līdz iniciatīvai, kas atvieglotu informācijas plūsmas starp sociālās apdrošināšanas iestādēm dalībvalstīs. Šīs debates par sociālajām tiesībām notiek laikā, kad robežas starp privāto un publisko sektoru kļūst aizvien neskaidrākas attiecībā uz būtisku sociālo pakalpojumu sniegšanu, bet mobilāks darbaspēks nozīmē, ka, pārvietojoties pāri robežām Eiropas Savienībā, var rasties neskaidrība par pensijām, veselības aprūpi un pabalstiem. Turpmākajās debašu dienās cilvēkiem, organizācijām un uzņēmumiem būs iespēja norādīt uz joprojām pastāvošajiem šķēršļiem un izteikt priekšlikumus rīcībai Eiropas līmenī.

Vispārīga informācija

Vienotā tirgus mēnesis tiešsaistē notiek http://www.yourideasforeurope.eu/lv četras nedēļas pēc kārtas, ik nedēļu pievēršoties atšķirīgam politikas tematam:

  • 23. – 25. septembris, darbavietas. Kā atrast darbu, dibināt uzņēmumu vai panākt, ka Eiropā tiek atzīta profesionālā kvalifikācija?

  • 30. septembris - 2. oktobris, sociālās tiesības. Kādas ES vienotajā tirgū ir sociālās aizsardzības tiesības attiecībā uz pensiju, veselības aprūpi, publiskajiem pakalpojumiem...?

  • 7. - 9. oktobris, bankas. Ko vēl varētu darīt, lai pasargātu depozītus, novērstu vēl kādas finanšu krīzes iespējas un panāktu, ka bankas investē reālajā ekonomikā, lai sekmētu izaugsmi?

  • 14. - 16. oktobris, e-komercija. Cik viegli pārdot produktus tiešsaistē vai patērētājam pirkt un saņemt tos pārrobežu darījumos? Cik pasargāta ir personu privātā informācija tīmekļa sociālajās vietnēs?

Vienotā tirgus mēneša laikā internetu lietojošajiem Eiropas iedzīvotājiem ir unikāla iespēja izteikties, izaicināt un pilnveidot jaunas, tiešsaistē iesniegtas, ar politiku saistītas idejas. Dalībniekiem tiek piedāvāti vairāki veidi, kā sadarboties ar politikas veidotājiem. Piemēram:

  • balsot un sniegt komentārus par privātpersonu, organizāciju un uzņēmumu iesniegtajām politikas ierosmēm,

  • uzdot jautājumus un debatēt ar komisāriem, EP deputātiem, ES ekspertiem un valsts amatpersonām video sarunu tiešraidē,

  • pieci dalībnieki tiks aicināti piedalīties noslēguma debatēs ar komisāru Mišelu Barnjē Euronews kanālā 23. oktobrī Eiropas Parlamentā Strasbūrā.

Tagad vēl aizvien var iesniegt idejas tiešsaistes platformā. Ieinteresētās personas un privātpersonas jau ir iesniegušas gandrīz 400 ideju. Attiecībā uz šīm idejām 23. septembrī sākās debates par idejām attiecībā uz darbavietām, 30. septembrī sāksies debates par idejām attiecībā uz sociālajām tiesībām, 7. oktobrī – par idejām attiecībā uz bankām un 14. oktobrī – par idejām attiecībā uz e-komerciju.

Neatkarīgi moderatori apkopos šo debašu rezultātus – idejas, kas pēc dalībnieku domām spēj mainīt Eiropu. Tās tiks iekļautas arī nobeiguma ziņojumā, kas tiks publicēts un ko varēs izmantot turpmākajā ES darbā.

Papildu informācija

yourideasforeurope.eu

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar