Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 27. rujna 2013.

Građani, dionici i kreatori politika raspravljaju o budućnosti socijalnih prava u EU-u

U ponedjeljak 30. rujna započinje drugi krug interaktivnih rasprava koje se provode putem interneta između građana, poduzeća, organizacija i kreatora politika. Ovaj put riječ je o socijalnim pravima u okviru Single Market Month (vidi IP/13/847). Bit će to prilika za građane i dionike da iznesu vlastite prijedloge o budućnosti EU-a te da o njima uživo raspravljaju s drugim građanima i dionicima te dužnosnicima, čelnicima i stručnjacima iz cijele Europe. Komisija se još jedanput odlučila pozvati građane i skupine civilnog društva da se putem interneta uključe u njezino političko djelovanje. Internetski forum dionicima pruža jedinstvenu priliku za neposredno komuniciranje s kreatorima politika u Bruxellesu. Tijekom Mjeseca jedinstvenog tržišta forum će biti mjesto održavanja niza rasprava o četirima temama: radna mjesta, socijalna prava, banke i e-trgovina na sva 24 jezika EU-a.

Povjerenik za unutarnje tržište i usluge Michel Barnier izjavio je: „Ovaj smo tjedan imali sjajnu prvu raspravu o mogućnostima zapošljavanja na jedinstvenom tržištu. Jasno sam čuo poruku velikog broja mladih koji se boje da će biti prisiljeni prihvaćati jedno neplaćeno pripravničko mjesto za drugim bez izgleda da nakon toga dobiju stalni plaćeni posao. Taj se problem mora riješiti. Moramo zaštititi radnike na jedinstvenom tržištu, a upravo to je tema rasprave u drugom tjednu Mjeseca jedinstvenog tržišta. Mnogi oblici zaštite već postoje, poput zdravstvenih i sigurnosnih normi, ali znam da su ljudi zabrinuti zbog zlouporaba postojećih pravila koje su dovele do pojava kao što su socijalni turizam i socijalni damping. Vrlo ozbiljno shvaćam njihovu zabrinutost i radujem se što ću sljedeći tjedan imati priliku o svemu tome razgovarati s građanima.”

U okviru rasprava koje će se održati od ponedjeljka do srijede (30. rujna – 2. listopada) raspravljat će se o 35 ideja iz 17 država članica na razne teme, od slobode korištenja usluga zdravstvene zaštite u drugim državama članicama do inicijativa za bolji protok informacija među ustanovama socijalne sigurnosti država članica. Rasprava o socijalnim pravima održava se u trenutku kada se postupno brišu granice između privatnog i javnog sektora, posebice u pogledu temeljnih socijalnih usluga, dok se s povećanjem mobilnosti radne snage sve češće javljaju nedoumice u pogledu prava na mirovinu, zdravstvenu zaštitu i naknade među onima koji se sele iz jedne države članice u drugu. U predstojećim danima rasprave građani, organizacije i poduzeća imat će priliku upozoriti na prepreke s kojima se još uvijek suočavaju te predložiti mjere na europskoj razini.

Pozadina

Aktivnosti Mjeseca jedinstvenog tržišta odvijaju se putem interneta na http://www.yourideasforeurope.eu/en u trajanju od četiri tjedna, a svaki tjedan posvećen je drugoj temi:

  • 23. – 25. rujna, radna mjesta: Kako pronaći posao, postati poduzetnik ili ostvariti priznanje stručne spreme u Europi?

  • 30. rujna – 2. listopada, socijalna prava: Koja su prava socijalne zaštite dostupna na jedinstvenom tržištu EU-a, primjerice u pogledu mirovina, zdravstvene skrbi ili javnih usluga?

  • 7. – 9. listopada, banke: Što se još može učiniti da bi se zaštitili depoziti, spriječila nova financijska kriza i osiguralo ulaganje banaka u realno gospodarstvo potrebno za poticanje rasta?

  • 14. – 16. listopada, e-trgovina: Kakve su mogućnosti prodaje i kupnje proizvoda na internetu te njihove dostave kupcu u drugoj državi? Koliko su sigurni podatci koje ljudi razmjenjuju na elektroničkim društvenim mrežama?

U Mjesecu jedinstvenog tržišta građani Europe imaju jedinstvenu priliku komentirati, preispitivati i razvijati ideje koje su dostavili drugi sudionici putem interneta. Sudionicima se nude razni načini komunikacije s kreatorima politika. Oni mogu:

  • glasovima podržati i komentirati prijedloge politika koje dostave pojedinci, organizacije ili poduzeća

  • uživo u video chatu postavljati pitanja i raspravljati s povjerenicima Europske komisije, članovima Europskog parlamenta i europskim stručnjacima te predstavnicima država članica.

  • Petero sudionika bit će pozvano na završnu raspravu s povjerenikom Barnierom, koja će se održati 23. listopada u Europskom parlamentu u Strasbourgu i koju će prenositi Euronews.

Ideje se mogu dostaviti preko internetske platforme. Dionici i građani već su dostavili gotovo 400 ideja. Rasprava o idejama na temu radnih mjesta otvorena je 23. rujna, dok će se o idejama o socijalnim pravima moći raspravljati od 30. rujna, o bankama od 7. listopada, a o e-trgovini od 14. listopada.

Neovisni voditelji sažet će rezultate tih rasprava kao ideje za koje sudionici smatraju da mogu promijeniti Europu. Ideje će biti uvrštene i u završno izvješće koje će biti objavljeno i možda ugrađeno u budući rad EU-a.

Saznajte više

yourideasforeurope.eu

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar