Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27. syyskuuta 2013

Sosiaalisten oikeuksien tulevaisuudesta EU:ssa keskustellaan verkossa

Maanantaina 30. syyskuuta käynnistyy toinen sisämarkkinoiden teemakuukauteen liittyvistä reaaliaikaisista verkkokeskusteluista (katso IP/13/847). Tällä kertaa kansalaisten, yritysten, järjestöjen ja poliittisten päättäjien puitavina ovat sosiaaliset oikeudet. Kansalaisilla ja sidosryhmillä on tilaisuus tehdä EU:n tulevaa toimintaa koskevia ehdotuksia ja vaihtaa niistä mielipiteitä reaaliaikaisesti eri puolilla Eurooppaa verkkokeskusteluun osallistuvien kansalaisten, sidosryhmien, virkamiesten ja johtajien sekä asiantuntijoiden kanssa. Komissio hyödyntää jälleen tietoverkkoa saadakseen kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan ryhmät mukaan poliittiseen toimintaohjelmaansa. Verkkofoorumi tarjoaa sidosryhmille ainutlaatuisen, suoran viestintäyhteyden politiikan laatijoihin Brysselissä. Sisämarkkinoiden teemakuukauden kuluessa foorumilla järjestetään keskustelusarja neljästä teemasta – työllisyydestä, sosiaalisista oikeuksista, pankeista ja sähköisestä kaupankäynnistä – EU:n kaikilla 24 kielellä.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier totesi, että aikaisemmin tällä viikolla käyty verkkokeskustelu työllisyysmahdollisuuksista sisämarkkinoilla oli kiehtova. ”Monen nuoren huoli siitä, että edessä on mahdollisesti palkattomien harjoittelujaksojen ketju, jonka päässä ei välttämättä olekaan pysyvä ja palkattu työ, välittyi minulle selkeänä. Tähän ongelmaan meidän on puututtava. Työntekijöitä sisämarkkinoilla on suojeltava, ja se onkin sisämarkkinoiden teemakuukauden toisen viikon aiheena. Työntekijöitä jo kyllä suojellaan monin tavoin – esimerkkinä mainittakoon työsuojelun vähimmäistaso – mutta ihmiset ovat huolissaan siitä, että nykysäännöksiä käytetään väärin, mikä johtaa esim. ’sosiaaliturismiin’ tai ’sosiaaliseen polkumyyntiin’. Suhtaudun tähän huoleen erittäin vakavasti ja odotan kovasti, että pääsen keskustelemaan asiasta kansalaisten kanssa ensi viikolla.”, Barnier jatkoi.

Keskusteluja käydään maanantaista keskiviikkoon (30. syyskuuta – 2. lokakuuta) 35 ideasta, jotka on saatu 17 eri EU-maasta. Ehdotukset koskevat monia eri aiheita, kuten mahdollisuutta saada terveyspalveluja missä tahansa jäsenvaltiossa taikka aloitetta, joka helpottaisi tiedonkulkua jäsenvaltioiden sosiaaliturvalaitosten välillä. Kun nyt keskustellaan sosiaalisista oikeuksista, ollaan tilanteessa, jossa perussosiaalipalvelujen tarjoamisessa rajat yksityisen ja julkisen sektorin välillä eivät enää ole yhtä selvät kuin ennen. Työntekijät liikkuvat entistä enemmän EU-maiden välillä, ja tällöin eläkkeisiin, terveydenhuoltoon ja etuuksiin liittyvät kysymykset saattavat jäädä heille epäselviksi. Lähipäivien keskusteluissa kansalaiset, organisaatiot ja yritykset ruohonjuuritasolta voivat tuoda esiin vielä ratkaisematta olevia ongelmia ja esittää ehdotuksia EU:n tason toimiksi.

Tausta

Sisämarkkinoiden teemakuukausi järjestetään verkkotapahtumana osoitteessa www.yourideasforeurope.eu/fi neljän peräkkäisen viikon aikana. Kullakin viikolla on oma sisämarkkinoihin liittyvä teemansa:

  • 23.–25. syyskuuta keskustellaan työstä: Miten löytää työtä, perustaa yritys tai saada ammattipätevyytensä tunnustetuksi Euroopassa?

  • 30. syyskuuta – 2. lokakuuta keskustellaan sosiaalisista oikeuksista: Mitkä ovat sosiaaliseen suojeluun eli esimerkiksi eläkkeisiin, terveydenhuoltoon tai julkisiin palveluihin liittyvät oikeudet EU:n sisämarkkinoilla?

  • 7.–9. lokakuuta keskustellaan pankeista: Mitä voitaisiin tehdä paremmin talletusten suojaamiseksi, uuden rahoituskriisin ehkäisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että pankit sijoittavat reaalitalouteen edistäen kasvua?

  • 14.–16. lokakuuta keskustellaan sähköisestä kaupankäynnistä: Kuinka helppoa on myydä tuotteita verkossa tai kuinka helposti asiakkaat voivat tehdä verkko-ostoksia ja saada tuotteet toimitetuksi ulkomailta? Miten hyvin suojattuja ovat tiedot, joita ihmiset jakavat verkkoyhteisösivustoilla?

Sisämarkkinoiden teemakuukausi tarjoaa Euroopan ”verkkokansalaisille” ainutlaatuisen tilaisuuden esittää näkemyksiään kansalaisten ja sidosryhmien verkossa tekemistä uusista toimintaehdotuksista, kyseenalaistaa niitä ja kehittää niitä edelleen. Osallistujat voivat olla vuorovaikutuksessa päättäjien kanssa monella tavalla. He voivat

  • äänestää ja kommentoida kansalaisten, organisaatioiden ja yritysten esittämiä toimintaehdotuksia,

  • esittää komissaareille, Euroopan parlamentin jäsenille, EU:n asiantuntijoille ja kansallisen tason vaikuttajille kysymyksiä ja käydä heidän kanssaan vuoropuhelua suorissa videokeskusteluissa.

  • Viisi osallistujaa kutsutaan komissaari Michel Barnier’n kanssa 23. lokakuuta Euroopan parlamentissa Strasbourgissa käytävään päätöskeskusteluun, joka nähdään Euronews-kanavalla.

Ideoita voi esittää jo nyt verkkosivuston kautta. Sidosryhmiltä ja yksityishenkilöiltä on jo tähän mennessä saatu yli 400 ideaa. Keskustelut niistä aloitettiin 23. syyskuuta, jolloin aiheena olivat työpaikat. Sosiaalisia oikeuksia koskevista ideoista aletaan keskustella 30. syyskuuta, pankkeja koskevista ideoista 7. lokakuuta ja sähköistä kaupankäyntiä koskevista ideoista 14. lokakuuta.

Riippumattomat moderaattorit laativat tiivistelmät keskustelujen tuloksista ja kokoavat yhteen ideat, jotka osallistujien mielestä voivat saada aikaan muutosta Euroopassa. Niistä laaditaan myös julkaistava loppuraportti, josta voidaan saada pohjustusta EU:n tuleville toimille.

Lisätietoja

yourideasforeurope.eu

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar