Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. september 2013

Kodanikud, sidusrühmad ja poliitikakujundajad väitlevad sotsiaalsete õiguste tuleviku üle Euroopa Liidus

Esmaspäeval, 30. septembril algab teine voor interaktiivseid internetiarutelusid kodanike, ettevõtjate, organisatsioonide ja poliitikakujundajate vahel. Seekordne arutelu keskendub sotsiaalsetele õigustele ja korraldatakse ühtse turu kuu raames (vt IP/13/847). See on hea võimalus kodanikele ja sidusrühmadele teha ettepanekuid Euroopa Liidu tuleviku suhtes ning vaielda need küsimused selgeks veebikeskkonnas ja reaalajas koos teiste kodanike, sidusrühmade, ametnike, juhtide ja ekspertidega kõikjalt Euroopast. Komisjon osaleb üha aktiivsemalt internetis, et kaasata kodanikke ja kodanikuühiskonna rühmi oma poliitikakavandamisse. Veebifoorum pakub sidusrühmadele ainulaadset ja vahetut suhtlusliini Brüsseli poliitikakujundajatega. Kogu ühtse turu kuu vältel peetakse foorumis järjestikuseid debatte neljal teemal: töökohad, sotsiaalsed õigused, pangad ja e-kaubandus. Seejuures toimub arutelu kõigis 24 ELi ametlikus keeles.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier lausus: „Selle nädala alguses oli meil esimene põnev internetiarutelu töövõimalustest ühtsel turul. Mulle läks kõige rohkem hinge paljude noorte inimeste mure, et neile pakutakse järjest tasustamata praktikaid, mille puhul puuduvad väljavaated püsivale ja tasustatud tööle. Selle probleemiga tuleb meil tegeleda. Peame kaitsma ühtse turu töötajaid ning see on samuti üks ühtse turu kuu teise nädala aruteluteemasid. On olemas rida kaitseabinõusid, näiteks töötervishoiu ja -ohutuse miinimumnõuded, kuid ma tean, et inimesed muretsevad kehtivate eeskirjade rikkumise pärast, mis võib nende arvates viia näiteks heaoluturismini või sotsiaalse dumpinguni. Suhtun neisse muredesse väga tõsiselt ja ootan huviga väitlust kodanikega järgmisel nädalal.”

Väitlused kestavad esmaspäevast kolmapäevani (30. september – 2. oktoober) 17 riigist saabunud 35 strateegilise ettepaneku üle ja teemadering ulatub vabadusest saada mis tahes liikmesriigis arstiabi kuni algatuseni, mis lihtsustaks info liikumist liikmesriikide sotsiaalkindlustusasutuste vahel. Kõnealune väitlus sotsiaalsete õiguste üle leiab aset ajal, mil piirid era- ja avaliku sektori vahel on järjest enam ähmastumas, kui pidada silmas esmaste sotsiaalteenuste osutamist. Samal ajal toob tööjõu üha suurem liikuvus inimeste seas mõnikord kaasa segaduse pensionite, tervishoiu ja toetuste küsimuses, kui nad Euroopa Liidu piires elukohta vahetavad. Inimesed, organisatsioonid ja ettevõtjad võivad lähipäevadel juhtida arutelude käigus tähelepanu olemasolevatele takistustele ning esitada oma ettepanekud selle kohta, kuidas Euroopa tasandil edasi tegutseda.

Taustteave

Ühtse turu kuu leiab aset internetis veebilehel http://www.yourideasforeurope.eu nelja järjestikuse nädala jooksul, kusjuures igal nädalal on arutlusel erinev teema:

  • 23.-25. september, teemaks on töökohad: kuidas leida tööd, asutada ettevõtet või saada kutseoskustele Euroopas tunnustust?

  • 30. september – 2. oktoober, teemaks on sotsiaalsed õigused: millised on sotsiaalsed õigused ELi ühtsel turul näiteks pensionite, tervishoiu või avalike teenuste valdkonnas?

  • 7.-9. oktoober, teemaks on pangad: mida on veel võimalik teha hoiuste kaitsmiseks, uue finantskriisi ennetamiseks ning selle tagamiseks, et pangad investeeriksid majanduskasvu tugevdamiseks reaalmajandusse?

  • 14.-16. oktoober, teemaks on e-kaubandus: kui lihtne on toodete müük internetis või nende ostmine ja tellimine teise riiki? Kuivõrd kaitstud on andmed, mida inimesed sotsiaalvõrgustikes jagavad?

Ühtse turu kuu annab Euroopa internetikasutajatele ainulaadse võimaluse avaldada arvamust internetis avaldatud ja rahva seast pärit uute ideede kohta, nende üle vaielda ning neid täiustada. See annab osalejatele võimaluse poliitikakujundajatega mitmel viisil suhelda. Nad võivad:

  • hääletada ja kommenteerida eraisikute, organisatsioonide ja ettevõtjate esitatud ettepanekuid,

  • esitada volinikele, Euroopa Parlamendi saadikutele, ELi ekspertidele ja siseriikliku tasandi otsustajatele reaalajas videokonverentsi kaudu küsimusi ning nendega arutellu laskuda.

  • Viis osalejat kutsutakse lõpparutelule volinik Barnier'ga. Arutelu toimub 23. oktoobril Euroopa Parlamendis Strasbourgis ja sellest teeb ülekande telekanal Euronews.

Ideid võib siiski esitada juba praegu veebiplatvormi kaudu. Sidusrühmad ja üksikisikud on esitanud juba peaaegu 400 ideed. Töökohti käsitlevad ideed pandi väitlusse 23. septembril, 30. septembril järgnevad sotsiaalseid õigusi käsitlevad ideed, 7. oktoobril ideed pankade kohta ning 14. oktoobril ideed e-kaubanduse kohta.

Sõltumatud moderaatorid võtavad kokku kõnealuste väitluste tulemused — ideed, mis osalejate meelest võivad muuta Euroopat. Need ideed lisatakse ka lõpparuandesse, mis avaldatakse ning mis võivad jõuda ELi tulevastesse tegevuskavadesse.

Lisateave

yourideasforeurope.eu

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar