Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. september 2013

Borgere, interesserede parter og beslutningstagere drøfter ideer til fremtidens sociale rettigheder i EU

Mandag den 30. september markerer starten på anden runde med live, interaktive onlinedebatter – denne gang om sociale rettigheder – mellem borgere, virksomheder, organisationer og beslutningstagere som led i måneden for det indre marked (se IP/13/847). Det giver borgerne og andre interesserede parter mulighed for at komme med forslag til fremtidens EU og drøfte dem online i realtid med andre borgere, interesserede parter, embedsmænd og politiske ledere samt eksperter fra hele Europa. Kommissionen vil igen bruge internettet til at involvere borgerne og grupper fra civilsamfundet i sin politiske dagsorden. Onlineforummet giver interesserede parter en enestående og direkte kommunikationskanal til beslutningstagerne i Bruxelles. Forummet vil i løbet af hele måneden for det indre marked være ramme om debatter inden for fire emner: beskæftigelse, sociale rettigheder, banker og e-handel på alle 24 EU-sprog.

Kommissær for det indre marked, Michel Barnier, udtaler: "Tidligere på ugen havde vi en fascinerende onlinedebat om jobmuligheder på det indre marked. Jeg har tydeligt forstået de unges budskab om, at de er nervøse for at blive trukket ud i en lang række ubetalte træningsforløb, som i sidste ende ikke giver udsigt til faste og lønnede jobs. Det er et problem, vi er nødt til at håndtere. Vi skal beskytte arbejdstagerne på det indre marked, hvilket netop er emnet for debatten i den anden uge af måneden for det indre marked. Der findes mange former for sikring af arbejdstagere, f.eks. minimumsstandarder for sundhed og sikkerhed, og jeg ved, at folk er nervøse for, at de eksisterende regler bliver udnyttet, f.eks. i forbindelse med velfærdsturisme eller social dumping. Jeg er meget opmærksom på disse bekymringer og ser frem til at drøfte dem med borgerne i næste uge."

Debatten løber af stabelen mandag til onsdag (den 30. september til den 2. oktober) og omhandler 35 politiske forslag fra 17 EU-lande, som spænder lige fra friheden til at modtage sundhedsydelser i alle medlemsstater til et initiativ for at lette informationsstrømmen mellem de sociale sikringsorganer i medlemsstaterne. Debatten finder sted i en tid, hvor grænserne mellem det private og det offentlige bliver stadig mere uklare for så vidt angår levering af grundlæggende socialydelser, samtidig med at den mere mobile arbejdskraft medfører, at flere er usikre om deres rettigheder i forbindelse med pension, sundhedsydelser og andre sociale ydelser på tværs af grænserne i EU. I de kommende dage får borgere, organisationer og virksomheder mulighed for at sætte fokus på, hvilke hindringer der fortsat findes, og komme med deres forslag til, hvad der bør gøres på EU-plan.

Baggrund

Måneden for det indre marked finder sted online på http://www.yourideasforeurope.eu/da henover 4 på hinanden følgende uger, hvor der drøftes et nyt politisk emne hver uge:

  • 23.-25. september, beskæftigelse: Hvordan finder man arbejde, starter en virksomhed eller får sine kvalifikationer anerkendt i Europa?

  • 30. september – 2. oktober, sociale rettigheder: Hvilke socialsikringsrettigheder skal vi have på EU's indre marked med hensyn til pensioner, sundhedspleje, offentlige tjenester, osv.?

  • 7.-9. oktober, banker: Hvad mere kan der gøres for at beskytte indskud, forebygge endnu en økonomisk krise og sikre, at bankerne investerer i realøkonomien for at fremme væksten?

  • 14.-16. oktober, e-handel: Hvor let er det at sælge varer online eller købe dem og få dem leveret i et andet land som kunde? Hvor godt beskyttes dine oplysninger på sociale netværk?

Måneden for det indre marked er en enestående mulighed for Europas "netborgere" for at give deres mening til kende og udfordre og forbedre nye politiske idéer indsendt online. Deltagerne kan interagere med beslutningstagerne på en række måder. De kan:

  • stemme om og kommentere politiske ideer indsendt af enkeltpersoner, organisationer og virksomheder

  • stille spørgsmål og diskutere med kommissærer, medlemmer af Europa-Parlamentet, EU-eksperter og nationale personligheder via live videochat

  • fem deltagere vil blive inviteret til at deltage i en endelig debat med kommissær Michel Barnier på Euronews den 23. oktober i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

Der kan stadig indsendes ideer via onlineplatformen. Der er allerede modtaget knap 400 ideer fra interesserede parter og enkeltpersoner. Debatten om ideer til beskæftigelse blev lanceret den 23. september, mens debatten om ideer til sociale rettigheder åbner den 30. september og debatterne om banker og e-handel lanceres henholdsvis den 7. oktober og den 14. oktober.

Uafhængige ordstyrere vil opsummere resultaterne af debatterne – de idéer, som deltagerne mener, kan ændre Europa. De vil også blive samlet i en endelig rapport, som vil blive offentliggjort og indgå i EU's arbejde i fremtiden.

Læs mere

yourideasforeurope.eu

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar