Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. září 2013

Občané, zúčastněné strany a tvůrci politik diskutují o budoucnosti sociálních práv v EU

V pondělí 30. září se v rámci měsíce jednotného trhu (viz IP/13/847) otevře druhé kolo živých, interaktivních internetových diskusí - tentokrát na téma sociálních práv - mezi občany, podniky, organizacemi a tvůrci politik. Je to příležitost pro občany a zúčastněné strany, aby předložili návrhy týkající se budoucnosti EU, a tyto návrhy projednali online v reálném čase s ostatními občany, zúčastněnými stranami, úředníky a politiky, a odborníky z celé Evropy. Komise opět využívá internet k zapojení občanů a skupin občanské společnosti do své politické agendy. Online fórum nabízí zúčastněným stranám jedinečné a bezprostřední komunikační spojení s tvůrci politik v Bruselu. Během měsíce jednotného trhu probíhá na fóru série debat na tato čtyři témata: zaměstnanost, sociální práva, banky a elektronický obchod - ve všech 24 úředních jazycích EU.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Na začátku tohoto týdne jsme vedli velmi zajímavou, v pořadí první, online diskusi o pracovních příležitostech na jednotném trhu. Z příspěvků mnohých mladých lidí jasně vyplynulo, že se obávají, aby nebyli vtaženi do série neplacených stáží bez jakékoli vyhlídky na stálé a placené pracovní místo. Jde o problém, který musíme řešit. Ochrana pracovníků na jednotném trhu je velmi důležitá, a proto je rovněž tématem, kterým se budeme zabývat v diskusi, jež proběhne druhý týden měsíce jednotného trhu. Zmiňovaná ochrana, jako např. minimální standardy pro ochranu zdraví a bezpečnost, již samozřejmě existuje. Vím však, že lidé mají obavy ze zneužívání stávajících pravidel, které se projevuje například v sociální turistice nebo sociálním dumpingu. Tyto obavy beru velmi vážně a se zájmem očekávám příští diskusi s občany na dané téma.“

Diskuse budou probíhat od pondělí do středy (od 30. září do 2. října) a budou se týkat 35 námětů zaslaných ze 17 zemí EU. Tyto podněty pokrývají témata počínaje právem na zdravotní péči v jakémkoliv členském státě, až po iniciativu, která by usnadnila komunikaci mezi institucemi sociálního zabezpečení členských států. Tato diskuse o sociálních právech se uskuteční v době, kdy se stále více stírá hranice mezi soukromým a veřejným sektorem, pokud jde o poskytování základních sociálních služeb. Větší mobilita pracovníků rovněž způsobuje, že někteří občané narážejí vzhledem ke svému pohybu přes hranice v EU na nejasnosti ohledně důchodů, zdravotní péče či dávek. Během nadcházející diskuse budou mít jednotlivci, organizace a podniky příležitost poukázat na přetrvávající překážky a předložit své návrhy na opatření na evropské úrovni.

Souvislosti

Měsíc jednotného trhu probíhá online na http://www.yourideasforeurope.eu/en po čtyři týdny, přičemž každý týden je věnován jinému politickému tématu:

  • 23.—25. září, věnováno zaměstnanosti: Jak si v Evropě najít práci, začít podnikat nebo si nechat uznat dosažené vzdělání?

  • 30. září—2. října, věnováno sociálním právům: Jaká práva sociální ochrany existují v rámci jednotného trhu EU v oblasti důchodů, zdravotní péče, veřejných služeb...?

  • 7.—9. října, věnováno bankám: Jak lépe chránit vklady, jak zabránit další finanční krizi a zajistit, aby banky investovaly do reálné ekonomiky na podporu růstu?

  • 14.—16. října, věnováno elektronickému obchodu: Jak náročný je prodej nebo nákup výrobků po internetu a jejich dodání do jiné země z pohledu spotřebitele? Jak jsou chráněny údaje, které lidé sdílejí na stránkách sociálních sítí?

Měsíc jednotného trhu nabízí evropským občanům jedinečnou příležitost vyslovit svůj názor na nové politické návrhy předložené na internetu jinými účastníky diskuse, vyjádřit k nim své připomínky a navrhnout jejich vylepšení. Měsíc jednotného trhu nabízí účastníkům různé způsoby, jak oslovit tvůrce politik. Lidé mohou:

  • hlasovat o navrhovaných opatřeních jednotlivců, organizací a podniků a vyjadřovat k nim připomínky,

  • v přímých diskusích prostřednictvím videochatu klást otázky komisařům, poslancům Evropského parlamentu, odborníkům EU a osobnostem z členských států a diskutovat s nimi,

  • pět účastníků bude pozváno na závěrečnou diskusi s komisařem Michelem Barnierem, která proběhne dne 23. října v Evropském parlamentu ve Štrasburku a bude přenášena prostřednictvím Euronews.

Náměty lze nyní stále předkládat pomocí online platformy. Zúčastněné strany i jednotlivci již zaslali téměř 400 podnětů. Tyto podněty byly otevřeny pro diskusi dne 23. září pro oblast zaměstnanosti, dne 30. září se začne diskutovat o námětech v oblasti sociálních práv, od 7. října o námětech v oblasti bank a od 14. října o námětech v oblasti elektronického obchodu.

Nezávislí moderátoři shrnou výsledky diskusí — náměty, které podle účastníků mohou změnit Evropu. Rovněž budou uveřejněny v závěrečné zprávě a mohou posloužit jako podklad pro budoucí činnost EU.

Další informace

yourideasforeurope.eu

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar