Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 Септември 2013 г.

Граждани, заинтересовани страни и създатели на политики обсъждат бъдещето на социалните права в ЕС

В понеделник, 30 септември, ще бъде отбелязано началото на втори кръг интерактивни онлайн дебати на живо — този път за социалните права — между гражданите, предприятията, организациите и създателите на политики в рамките на Месеца на Единния пазар (вж. IP/13/847). Това е възможност за гражданите и заинтересованите страни да направят предложения за бъдещето на ЕС и да обсъдят тези предложения онлайн, в реално време с други граждани, заинтересовани страни, длъжностни лица и лидери, както и експерти от цяла Европа. Комисията отново прибягва до световната мрежа, за да включи гражданите и гражданското общество в програмата си за изготвянето на политики. Форумът онлайн предлага на заинтересованите страни пряка и незабавна комуникация със създателите на политиките в Брюксел. Посредством месеца на Единния пазар, форумът е домакин на последователни дебати по четири теми: работни места, социални права, банки и електронна търговия — на всички 24 езика на ЕС.

Комисарят, отговарящ за вътрешния пазар и услугите — Мишел Барние, заяви: „По-рано през седмицата имахме чудесен първи дебат онлайн за възможностите за работа в Единния пазар. Ясно чух тревогите на много млади хора да не бъдат въвлечени в поредица от неплатени стажове, без перспективи за постоянна и платена работа след това. Това е проблем, с който трябва да се борим. Трябва да защитим работещите в условията на Единния пазар, и това е също темата, която ще бъде обсъждана през втората седмица на Месеца на Единния пазар. Съществуват много такива защитни средства, например минималните стандарти за здравословни и безопасни условия на труд, но знам, че хората се безпокоят от нарушаване на съществуващите правила, което води например до наблюдаван туризъм за социални придобивки или социален дъмпинг. Приемам тези тревоги наистина много сериозно и очаквам да ги обсъдим следващата седмица с гражданите.“

Обсъжданията ще продължат от понеделник до сряда (30 септември — 2 октомври) по 35 идеи в 17 държави от ЕС, започващи от свободата за получаване на здравни грижи във всяка държава членка и стигащи до инициатива, която би улеснила потоците информация между институциите за социална сигурност на държавите членки. Обсъждането на социалните права става в момент, в който границите между частния и публичния сектор стават все по-неясни по отношение на предоставянето на основни социални услуги, като в същото време по-голямата мобилност на работната сила означава, че някои хора могат да се почувстват объркани по отношение на пенсиите си, здравеопазването и социалните придобивки, когато сменят местоработата си в друга държава от ЕС. В предстоящите дни на дебат хората, организациите и предприятията по места ще имат възможността да изложат препятствията, които остават, и да направят предложения за действия на европейско равнище.

Контекст

Месецът на Единния пазар се провежда онлайн на http://www.yourideasforeurope.eu/en в продължение на 4 последователни седмици, като всяка седмица ще се разисква различна тема:

  • 23—25 септември, за работните места: Как да се намери работа, да се създаде предприятие, или да се придобие квалификация, която се признава в Европа?

  • 30 септември — 2 октомври, за социалните права: Какви права на социална защита съществуват в Единния пазар на ЕС по отношение на пенсиите, здравеопазването, обществените услуги...?

  • 7—9 октомври, за банките: Какво може още да се направи, за да се защитят влоговете, да се предотвратят нови финансови кризи, и да се осигури, че банките инвестират в реалната икономика за насърчаването на икономическия растеж?

  • 14—16 октомври, за електронната търговия: Колко лесно е продаването на продукти онлайн, или тяхното купуване и получаване от чужбина като клиент? Колко са защитени данните, които хората обменят в социалните мрежи?

Месецът на Единния пазар предоставя уникална възможност за европейските онлайн граждани да коментират, поставят под въпрос и доуточнят нови идеи за политиките, предложени онлайн от хората на терена. Той предлага на участниците редица начини за взаимодействие със създателите на политики. Те могат:

  • да гласуват и коментират предложенията за политиките на граждани, организации и предприятия,

  • да задават въпроси и да обсъждат с комисари, членове на ЕП, експерти на ЕС и национални експерти посредством видео разговори на живо,

  • Пет участници ще бъдат поканени на заключителен дебат с комисар Мишел Барние по Евронюз на 23 октомври в Европейския парламент в Страсбург.

Идеи могат все още да се подават чрез платформата онлайн. Досега са внесени почти 400 идеи от различни заинтересовани страни и граждани. На 23 септември бяха открити за дебат идеите, свързани с работните места, а на 30 септември ще бъдат открити за дебат идеите, свързани със социалните права, на 7 октомври — идеите, свързани с банките, и на 14 октомври — идеите, свързани с електронната търговия.

Независими модератори ще обобщят резултатите от тези обсъждания — идеите, които участниците считат, че могат да променят Европа. Те ще бъдат включени и в заключителния доклад, който ще се публикува и може да бъде използван в бъдещата работа на ЕС.

За повече информация

yourideasforeurope.eu

За връзка:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar