Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. február 5.

Pénzmosás elleni küzdelem: a Bizottság szigorúbb szabályokkal válaszol az új fenyegetésekre

A Bizottság ma két javaslatot fogadott el, amelyek célja a pénzmosás elleni küzdelemre és a pénzátutalásokra vonatkozó jelenlegi uniós előírások megerősítése. A pénzmosással, valamint a terrorizmusfinanszírozással összefüggő fenyegetések folyamatosan változnak, ezért a szabályokat rendszeresen frissíteni kell.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos elmondta: „Az Unió élen jár a bűncselekményekből származó jövedelem tisztára mosása elleni küzdelemmel kapcsolatos nemzetközi törekvésekben. A feketepénz-áramlás árthat a pénzügyi szektor stabilitásának és hírnevének, a terrorizmus pedig társadalmunk alapjait támadja meg. A büntetőjogi megközelítésen túl a pénzügyi rendszerben végrehajtott megelőző intézkedések járulhatnak hozzá a pénzmosás megakadályozásához. Célunk, hogy egyértelmű szabályokat javasoljunk, amelyek megerősítik a bankok, jogászok, könyvelők és más érintett szakemberek éberségét.”

Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Feketepénznek nincs helye gazdaságunkban, függetlenül attól, hogy kábítószer-kereskedelemből, illegális fegyverkereskedelemből vagy embercsempészetből származik-e. Biztosítanunk kell, hogy a bűnszervezetek ne tudják pénzüket tisztára mosni a bankrendszer vagy a szerencsejáték-szektor igénybevétele révén. A jogszerűen működő gazdaság védelme érdekében – különösen a válság időszakában – nem lehetnek kiskapuk a jogrendszerben, amelyeket a szervezett bűnözői körök vagy a terroristák kihasználhatnak. Bankjaink nem szolgálhatják azt a célt, hogy a maffia ott mossa tisztára a pénzét, és nem tehetik lehetővé terrorizmus finanszírozását.”

A ma előterjesztett intézkedéscsomag, amely kiegészíti a Bizottság által a bűnözés, korrupció és adókikerülés elleni küzdelemmel összefüggésben tett vagy tervezett egyéb intézkedéseket, többek között az alábbiakból áll:

 1. a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló irányelv

 2. a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló rendelet, amelynek célja az átutalások megfelelő nyomonkövethetőségének biztosítása

Mindkét javaslat teljes mértékben figyelembe veszi a világszinten működő, pénzmosás elleni testület, a Pénzügyi Akció Munkacsoport (Financial Action Task Force – FATF), legutóbbi ajánlásait1 (lásd: MEMO/12/246), és számos területen továbblép, hogy létrehozza a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó legmagasabb színvonalú előírásokat.

Konkrétabban, mindkét javaslat célzottabb és jobban összpontosított kockázatalapú megközelítést ír elő.

Az új irányelv mindenekelőtt:

 1. javítja a szabályok egyértelműségét és összhangját a tagállamokban

 1. a tényleges tulajdonosok azonosítására szolgáló egyértelmű mechanizmus biztosítása révén. Emellett a vállalkozásoknak nyilvántartást kell vezetniük azoknak a személyeknek a személyazonossági adatairól, akik a valóságban a vállalkozás mögött állnak.

 2. az ügyfél-átvilágításra vonatkozó szabályok egyértelműségének és átláthatóságának javítása révén, annak érdekében, hogy megfelelő ellenőrzések és eljárások biztosítsák az ügyfelek jobb megismerését és vállalkozásuk jellegének megértését. Különösen fontos annak biztosítása, hogy az érintettek ne értelmezzék félre az egyszerűsített eljárásokat és ne tekintsék az ügyfél-átvilágítási kötelezettség alóli teljes mentességnek.

 3. valamint a politikai közszereplőkre (vagyis a politikai pozíciójuknál fogva esetleg nagyobb kockázatot jelentő személyekre) vonatkozó rendelkezések kiterjesztése révén, mely rendelkezések (a külföldi közszereplők mellett) mostantól alkalmazandók a belföldi (uniós tagállamban letelepedett) közszereplőkre, valamint a nemzetközi szervezetekben tevékenykedő közszereplőkre is. Ez magában foglalja többek között az állam- és kormányfőket, a parlamenti képviselőket, a legfelsőbb bíróságok bíráit.

 1. kiterjeszti hatáskörét új fenyegetésekre és gyenge pontokra

 1. például annak biztosítása révén, hogy az előírások a szerencsejáték-ágazatot nagyobb mértékben lefedjék (a korábbi irányelv csak a kaszinókra vonatkozott), és az adóbűncselekményekre vonatkozó kifejezett utalás beillesztése révén.

 1. megerősíti a pénzmosás elleni küzdelem magas színvonalú előírásait

 1. azáltal, hogy az FATF előírásain túlmutatva hatálya alá vonja azokat a személyeket, akik árukkal kereskednek legalább 7 500 euró összegű készpénzfizetés mellett, mivel egyes érdekeltek jelezték, hogy a hatályos, 15 000 euró összegű küszöbérték nem elegendő. Ezekre a személyekre vonatkoznak majd az irányelv előírásai, és ez többek között azt jelenti, hogy ügyfél-átvilágítást kell végrehajtaniuk, nyilvántartást kell vezetniük, rendelkezniük kell belső ellenőrzéssel és jelentést kell készíteniük a gyanús ügyletekről. Így az irányelv minimális harmonizációt ír elő, és a tagállamok dönthetnek úgy is, hogy ennél alacsonyabb küszöbértéket határoznak meg.

 1. megerősíti az együttműködést a különböző nemzeti pénzügyi hírszerző egységek (FIU-k) között, amelyek feladata a pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással összefüggő gyanúra vonatkozó bejelentések átvétele, elemzése és az illetékes hatóságok tájékoztatása.

A két javaslat előirányozza az illetékes hatóságok szankcionálási hatáskörének megerősítését például azáltal, hogy bevezet egy sor minimális, elveken alapuló szabályt a közigazgatási szankciók megerősítéséhez, és arra vonatkozó előírásokat határoz meg, hogy több országra kiterjedő esetekben hangolják össze intézkedéseiket.

Előzmények:

A nemzetközi standardok 2012 februárjában közzétett módosítása (IP/12/357) nyomán a Bizottság úgy döntött, hogy a szükséges módosítások beillesztése érdekében haladéktalanul aktualizálja az uniós jogi keretet. Emellett a Bizottság felülvizsgálta a pénzmosás elleni harmadik irányelvet is, és megállapította, hogy az azonosított problémák kezelése érdekében a hatályos jogi keret frissítésére van szükség.

A jogi előírások javasolt frissítését az Európai Parlamentnek és a Miniszterek Tanácsának rendes jogalkotási eljárás keretében kell elfogadnia.

További információk:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar