Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. október 2.

Uniós foglalkoztatási és társadalmi helyzet: bizonytalan gazdasági fellendülés, állandósuló különbségek a gazdasági és monetáris unión belül

Az Európai Unióban gyenge gazdasági fellendülés kezdődhet, azonban az országok, és különösen az euróövezet országai között tartósan fennálló különbségek figyelhetők meg – összegzi az Európai Bizottság foglalkoztatásról és a társadalmi helyzetről szóló legfrissebb uniós negyedéves jelentése. A jelentés hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci és társadalmi helyzet továbbra is aggodalomra ad okot, és az inkluzív növekedés további stratégiai beruházásokat és strukturális reformokat követel.

A Bizottság e különbségeket 2012 áprilisi foglalkoztatási csomagjában elemezte, és országspecifikus ajánlásokat foglamazott meg a szegmentált munkaerőpiacok problémájának kezelésére, a foglalkoztatást ösztönző adóreformok bevezetésére, az állami foglalkoztatási szolgálatok hatékonyabb működésére, az oktatási és képzési programok munkáltatók igényeihez való igazítására, az ifjúsági garanciára, valamint uniós akciócsoportok létrehozására, amelyek a tagállamokat abban segítik, hogy a strukturális alapok kiadásait a fiatalok munkanélküliségének csökkentésére és a munkavállalók szabad mozgását elősegítő intézkedésekre összpontosítsák, mint az EURES álláskeresési hálózat reformja. Ezeket az intézkedéseket a gazdasági és monetáris unió szociális dimenziójának fejlesztése, a foglalkoztatási és szociális feltételek potenciális kiegyensúlyozatlanságának jobb megfigyelése és értékelése egészíti ki, amely a Bizottság október 2-i közleményének tárgya.

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős európai biztos kijelentette: „Önelégültségre nincs okunk: túl sokan viselik a válság súlyos társadalmi következményeit, ezért fokoznunk kell a szociális beruházásokat és támogatnunk kell a munkahelyteremtést. A fenntartható fellendüléshez a gazdasági és monetáris unió reformjának továbbvitelére van szükség, több figyelmet fordítva a foglalkoztatásra és a szociális problémákra, valamint a foglalkoztatási és szociális szakpolitikák szorosabb összehangolására. Ahelyett, hogy hagyjuk elmélyülni az egyenlőtlenségeket Európában, a foglalkoztatási és szociális kihívásokat már korai szakaszukban fel kell ismernünk és kezelnünk kell.

A foglalkoztatásról és a társadalmi helyzetről szóló jelentés rámutat, hogy a gyenge fellendülésre mutató jelek ellenére a munkaerő-piaci és társadalmi helyzet továbbra is igen nehéz:

  1. A fiatalok munkanélküliségi rátái példátlan szinteket értek el – átlag 23%-ot az Unió egészében és 63%-ot Görögországban.

  2. A tartós munkanélküliség a legtöbb tagállamban nőtt és az Unió egészében minden idők legmagasabb értékeit érte el. Nőtt a strukturális munkanélküliség és a munkaerő-piaci kereslet és a kínálat közötti szakadék, mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben.

  3. A nettó munkahelymegszűnéssel párhuzamosan az állások bizonytalanabbá váltak – nőtt a nem önként választott részmunkaidős foglalkoztatás, még ha a határozott idejű szerződések aránya csökkent is az EU-ban, mivel ez utóbbiakat sújtotta leginkább a recesszió.

  4. Az Unióban 2007 óta nő a szegénység. A háztartások jövedelme csökken, és az uniós népesség 24,2 %-át fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség. A gyerekeket különösen érzékenyen érinti a munkanélküliség és az aktív kereső nélküli háztartások számának növekedése, illetve az aktív keresők szegénysége.

További szociális beruházásokra és reformokra van szükség

Az aktív munkaerő-piaci politikák, például a munkaerő-felvételi támogatások, az alacsony munkajövedelmek adókedvezményei, a személyre szabott álláskeresési támogatás és képzés a fellendülés e kezdeti szakaszában elengedhetetlenek ahhoz, hogy az álláskeresőket munkához segítsük és megelőzzük a tartós munkanélküliséget vagy azt, hogy az iskolát befejezők ne is keressenek munkát. Minél többen dolgoznak, annál többen járulhatnak hozzá a költségvetés egyensúlyához, és annál többet költhetnek a háztartások, ami végeredményben folyamatos gazdasági fellendüléshez vezet.

Különös figyelmet kell fordítani az Ifjúsági garancia végrehajtására, melyet az EU Miniszterek Tanácsa 2013 áprilisában fogadott el és az Európai Tanács június 27–28-i ülése is jóváhagyott. Ez számos országban olyan strukturális reformokat követel meg, mint az állami foglalkoztatási szolgálatok megerősítése, a foglalkoztatásért és az oktatásért felelős hatóságok közötti erős partnerségek létrehozása, valamint nagyobb beruházások képzési és szakképzési programokba. A tagállamoknak a következő hónapokban kell benyújtaniuk az ifjúsági garancia végrehajtására vonatkozó nemzeti terveiket.

A tagállamoknak folytatniuk kell továbbá nemzeti jóléti rendszereik modernizálását a rendelkezésre álló források hatékonyságának növelése és a lehető legnagyobb társadalmi és gazdasági integráció megvalósítása érdekében. A szociális védelmi rendszereknek az emberek igényeihez kell igazodniuk, hogy egész életük során támogatást kapjanak a válságos helyzetekben. A Bizottság a jobb szociális beruházásokra vonatkozóan 2013. februári Szociális beruházási csomagjában iránymutatásokat fogalmazott meg, melyek között konkrét ajánlások is szerepelnek a gyermekszegénység és a hajléktalanság problémáinak megoldására (IP/13/125, MEMO/13/117, MEMO/13/118).

Az euróövezetbeli különbségek aláaknázzák a gazdasági és monetáris uniót

A legfrissebb negyedéves jelentés rámutat az országok, elsősorban az euróövezet országai közötti tartós különbségek növekedésére:

  1. A munkanélküliségi ráta a déli és a perifériás területeken 2012-ben átlag 17,3 %-ot ért el, az északi és a központi területek 7,1 %-ával szemben.

  2. A nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (NEET-fiatalok) átlagos aránya a déli és a perifériás területeken 22,4 % volt, míg az északi és a központi területeken 11,4 %.

  3. A szegénység a tagállamok kétharmadában nőtt, egyharmadában azonban nem.

A társadalmi és gazdasági különbségek a gazdasági és monetáris unió szempontjából súlyos problémát jelentenek. A gyenge munkaerő-piaci és társadalmi teljesítmény nemcsak a közvetlenül érintett tagállamokat sújtja, hanem továbbgyűrűzik a jobban teljesítő országokba, ami – a politikai instabilitás, valamint az euróba és az Unióba vetett bizalom megingása miatt – csökkent összkeresletben, alacsonyabb termelékenységben és magasabb kamatlábakban mutatkozik meg.

A stabil, szociális dimenzióval rendelkező gazdasági és monetáris unió megteremtéséhez a tagállamok foglalkoztatási és szociális adottságaiban mutatkozó legfontosabb egyensúlyhiányok megfigyelésére és értékelésére van szükség. Mindez együtt járhatna a foglalkoztatási és szociálpolitika jobb összehangolásával, hogy a kihívásokra időszerű és hatásos válaszokat lehessen adni a gazdasági és monetáris unió egésze érdekében. Az ifjúsági garanciára vonatkozó ajánlás és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés elindításáról szóló megállapodás 6 milliárd eurós kerettel jó példák az olyan nagyszabású foglalkoztatási és társadalmi kihívások együttes fellépések útján történő kezelésére, amelyek a gazdasági és monetáris unió egyes területeit jóval nagyobb mértékben érintik.

Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik a Bizottság által október 2-án elfogadott, a gazdasági és monetáris unió szociális dimenziójáról szóló közlemény – lásd IP/13/893.

További információ:

A foglalkoztatásról és társadalmi helyzetről szóló negyedéves uniós jelentés

Szociális beruházási csomag

Ifjúsági foglalkoztatási intézkedéscsomag

Foglalkoztatási intézkedéscsomag

Fogalalkoztatás és társadalmi elemzések

Andor László weboldala

Kövesse Andor Lászlót a Twitteren

Az alábbi linkre kattintva feliratkozhat az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással foglalkozó ingyenes elektronikus hírlevelére

Suggested hashtags: #EconomicRecovery #eurozone #emu

Kapcsolattartók:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar