Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL LT LV PL HR

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 27 september 2013

Silná turistická sezóna povzbudila hospodárstvo a vznik veľmi potrebných pracovných miest v Európe

Európa zostáva napriek hospodárskej kríze jednou z obľúbených destinácií. V prvom polroku 2013 vzrástla návštevnosť zahraničných turistov o 5 %, pričom najlepšie výsledky sa zaznamenali v strednej a vo východnej Európe (+ 9 %) ako aj v južnej Európe a oblasti Stredozemného mora (+ 6 %)1. Španielsko je stále najobľúbenejšou destináciou. Za ňou nasleduje Taliansko, Francúzsko, Rakúsko, Nemecko, Grécko a Spojené kráľovstvo. Aj krajiny východnej Európy ako Litva, Slovensko a Lotyšsko však zaznamenali podstatný nárast počtu turistov.

Okrem toho sú momentálne v odvetví cestovného ruchu v celej Európe k dispozícii desaťtisíce pracovných miest, ktoré by mohli priniesť určitú úľavu viac než 26 miliónom obyvateľom Európy, ktorí v súčasnosti nemajú prácu. Práca v odvetví cestovného ruchu je osobitne atraktívna pre mladých ľudí. Nezamestnanosť, ktorej čelia, dosahuje mieru 23,5 % (v niektorých oblastiach dokonca ohromujúcich 50 %.) Hoci v odvetví cestovného ruchu existujú pracovné príležitosti, je často ťažké nájsť v Európe pre potenciálnych zamestnávateľov kvalifikovaných zamestnancov. S cieľom povzbudiť rast zamestnanosti a mobilitu v odvetví cestovného ruchu Európska komisia zriadila EURES, prvý celoeurópsky portál pracovných ponúk, medzi ktorými sa v súčasnosti nachádzajú aj mnohé príležitosti v odvetví cestovného ruchu. Na portáli sa už čoskoro budú dať vyhľadávať kompetencie viac zamerané na cestovný ruch.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „Dnes slávime Svetový deň cestovného ruchu. Som veľmi rád, že pri tejto príležitosti môžem informovať o veľmi dobrých výsledkoch za prvú časť tohtoročnej turistickej sezóny, a to hlavne preto, že sa o nich dozvedáme v čase, keď väčšina členských krajín EÚ bojuje s vysokou nezamestnanosťou a ekonomickými problémami. Cestovnému ruchu patrí odvždy v mojom pracovnom programe veľmi významné miesto, keďže zamestnáva takmer 20 miliónov ľudí a je prepojený na ďalšie kľúčové odvetvia, ako sú kultúra, strava, móda, výstavba a doprava. Aj naďalej by sme mali hľadať spôsoby, ktorými by sa odvetvie cestovného ruchu mohlo úspešne rozvíjať. Naša iniciatíva na zjednodušenie vízových formalít, ktorej cieľom je prilákať viac turistov z krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou, je dobrým príkladom toho, ako spolu môžeme v záujme podporenia hospodárskeho rastu pracovať na odstraňovaní politických a administratívnych prekážok.“

Viac o výsledkoch turistickej sezóny 2013 tu

Video message of Vice President Tajani on the importance of Eures for tourism

Krajiny s najlepšími výsledkami v jednotlivých európskych regiónoch

Spomedzi stredomorských krajín v roku 2013 viedlo Španielsko: od januára do júla ho navštívilo 34 miliónov turistov a jeho zahraničná návštevnosť stúpla v porovnaní s minulým rokom o 4 %2. Cestovný ruch v Grécku narástol o 9,2 %. Krajinu za sedem mesiacov navštívilo okolo 7 miliónov turistov. Aj Malta (+ 10 %) a Portugalsko (+ 8 %) zaznamenali v tomto smere značný nárast. Výsledky v severnej Európe boli tiež dobré, hoci skromnejšie (+ 3 %). Len Spojené kráľovstvo po minuloročných letných olympijských hrách zaznamenalo 4 % nárast návštevnosti. Francúzsko navštívilo viac turistov zo zahraničia, pričom sa týmto nárastom vyvážil pokles počtu miestnych turistov.

V strednej a vo východnej Európe malo najlepšie výsledky Slovensko (+ 19 %), Lotyšsko (+ 11 %) a Litva (+ 9 %). Sľubné výsledky máme aj z nového členského štátu EÚ: Chorvátska. Návštevnosť tejto krajiny sa oproti roku 2012 zvýšila o 5,4 % a počet strávených nocí o 3,3 %. Len za august sa počet zaevidovaných návštevníkov v Chorvátsku zvýšil oproti minulému roku o 10 %. Menej uspokojivé údaje pochádzajú z Cypru, kde v období od januára do júla 2013 počet turistov klesol o 5,8 %.

Tieto výsledky nového barometra svetového cestovného ruchu UNWTO spolu s údajmi z národných úradov cestovného ruchu a národných štatistických údajov potvrdzujú výsledky prieskumu Flash Eurobarometra Postoje Európanov k cestovnému ruchu (IP/13/200) a zodpovedajú výsledkom zimnej a jarnej sezóny, v ktorých sa už začiatkom roka prejavili pozitívne tendencie.

Aj európske letiská zaznamenali väčšiu premávku

Hlavné ukazovatele z leteckého odvetvia tiež potvrdzujú tento úspešný trend: v porovnaní s minulým rokom premávka v Európe v roku 2013 narástla o niečo rýchlejším tempom. Napríklad počas letnej sezóny leteli na hlavné grécke letisko takmer 2 milióny zahraničných návštevníkov, čo dodalo skutočný elán tejto stredomorskej krajine, pre ktorú cestovný ruch predstavuje hlavný prostriedok na prekonanie hospodárskej krízy. Aj Malta zaznamenala historicky najlepší mesiac pre svoje letisko: len v auguste prešlo cez medzinárodné letisko tohto ostrova 500 000 cestujúcich3.

Budúcnosť: zjednodušenie vízového režimu a prilákanie ešte väčšieho množstva turistov

Usilujúc sa ďalej rozvíjať európsky potenciál v oblasti cestovného ruchu Európska komisia pripravuje revíziu vízového kódexu ešte pred koncom tohto roka. Jej cieľom je zjednodušiť a zlepšiť postupy pri udeľovaní víz, najmä pokiaľ ide o turistov z krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou, ako je Čína a Rusko, a zároveň zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti v EÚ. Za posledné štyri roky sa počet ruských a čínskych návštevníkov EÚ zdvojnásobil a počet návštevníkov z Indie sa takisto rýchlo zvyšuje. Veľa potenciálnych cestujúcich z krajín mimo EÚ však naráža na prekážky spojené s udeľovaním víz, keď sa rozhodnú ísť na prázdniny do Európy. Cieľom novej iniciatívy je odstrániť ťažkopádne procesy udeľovania víz a prilákať viac zahraničných turistov do európskych hôr, miest ako aj na európske pobrežia.

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

Svetová organizácia OSN pre cestovný ruch (UNWTO), Barometer svetového cestovného ruchu, zväzok 11.

2 :

Svetová organizácia OSN pre cestovný ruch (UNWTO), Barometer svetového cestovného ruchu, zväzok 11.

3 :

Medzinárodné letisko Malta (štatistický úrad).


Side Bar