Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Göteborg/Brusel 26. september 2013

Na Göteborskom knižnom veľtrhu vyhlásili víťazov Ceny Európskej únie za literatúru 2013

Pri príležitosti otvorenia Göteborského knižného veľtrhu dnes Európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou vyhlásila víťazov Ceny Európskej únie za literatúru 2013 udeľovanej najlepším začínajúcim spisovateľom Európy. Tohtoročnými víťazmi sa stali: Isabelle Wéry (Belgicko), Faruk Šehić (Bosna a Hercegovina), Emilios Solomou (Cyprus), Kristian Bang Foss (Dánsko), Meelis Friedenthal (Estónsko), Lidija Dimkovska (bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko), Katri Lipson (Fínsko), Marica Bodrožić (Nemecko), Tullio Forgiarini (Luxembursko), Ioana Pârvulescu (Rumunsko), Gabriela Babnik (Slovinsko) a Cristian Crusat (Španielsko). Podrobnosti o víťazných autoroch a ich knihách sú uvedené ďalej.

„Chcela by som čo najsrdečnejšie poblahoželať všetkým tohtoročným víťazom. Vďaka cene Európskej únie za literatúru sa medzinárodná pozornosť upriamuje na nových alebo vychádzajúcich autorov, ktorým by sa inak nedostalo toľkého uznania za hranicami ich domovskej krajiny. Okrem pomoci získať pre týchto autorov nových čitateľov je naším cieľom predstaviť čitateľom úspešné diela novej európskej literatúry a rozšíriť ich obzor. Z dlhodobého hľadiska to môže viesť k vytvoreniu unikátnej európskej čitateľskej obce, ktorá predstavuje takmer pol miliardy potenciálnych čitateľov. Náš nový program finančnej pomoci „Tvorivá Európa“ nám umožní poskytovať väčšiu podporu pri nákladoch spojených s prekladom kníh a zvyšovať kultúrnu rozmanitosť,“ uviedla v tejto súvislosti komisárka Vassiliou.

Každý víťaz získa 5 000 eur. Nemenej dôležitá je aj skutočnosť, že vydavatelia týchto autorov môžu požiadať o finančnú podporu EÚ určenú na preklady víťazných kníh do iných európskych jazykov. O Cenu Európskej únie za literatúru sa môže uchádzať 37 krajín zapojených do aktuálneho kultúrneho programu EÚ (28 členských štátov EÚ a tiež Albánsko, Bosna a Hercegovina, Island, Lichtenštajnsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Nórsko, Srbsko a Turecko). Každý rok víťazov navrhujú národné poroty z tretiny krajín, pričom cieľom je, aby boli počas trojročného obdobia zastúpené všetky krajiny zapojené do programu.

Tohtoroční víťazi si ceny prevezmú na slávnostnom udeľovaní cien v Bruseli, ktoré sa uskutoční 26. novembra za prítomnosti komisárky Androully Vassiliou a popredných osobností zo sveta literatúry, kultúry a politiky. Cenu Európskej únie za literatúru organizuje Európska komisia spolu s Federáciou európskych a medzinárodných predajcov kníh (EIBF), Európskym kongresom spisovateľov (EWC) a Federáciou európskych vydavateľov (FEP).

Predseda Federácie európskych a medzinárodných predajcov kníh John Mc Namee pri tejto príležitosti povedal: „Zasa raz mám dobrý pocit z objavenia nových talentov a rád by som srdečne poblahoželal všetkým tohtoročným víťazom. Predajcovia vítajú skutočnosť, že Cena Európskej únie za literatúru pomáha rúcať hranice a sú radi, že môžu čitateľom rozšíriť obzory, ponúknuť im viac kníh a viac európskej literatúry.“

Predseda Európskeho kongresu spisovateľov Pirjo Hiidenmaa dodal: „Európa potrebuje nové príbehy a nových rozprávačov, pretože tu je obrovský dopyt po knihách o večných témach. Spisovatelia prinášajú do našich myslí a jazykov novú energiu a iba zmena drží kultúry pri živote; preto vždy s radosťou oslavujeme nové literárne hlasy, ktoré nám dávajú vedieť, že kultúra sa vyvíja a mení.“

„Som veľmi rád, že naša organizácia je takou aktívnou súčasťou Ceny Európskej únie za literatúru. Vďaka nej môžeme prostredníctvom diel talentovaných víťazov objavovať nové svety a nové kultúry. Dúfam, že držiteľom cien za rok 2013 sa dostane toľko prekladateľov, koľko si zaslúžia. Je to vynikajúci spôsob, akým osláviť rozmanitosť Európy – hodnotu, ktorú by sme si v časoch krízy mali vážiť,“ uviedol predseda Federácie európskych vydavateľov Piotr Marciszuk.

Na tohtoročnom Göteborskom knižnom veľtrhu bude mimoriadna pozornosť venovaná Rumunsku. Komisárka Vassiliou sa dnes ráno zúčastnila slávnostného otvorenia v sprievode Mirceu Cărtărescu, renomovaného rumunského básnika, spisovateľa a esejistu.

Európa rada číta

Po tlačovej konferencii (o 12:15 hod.) sa komisárka Vassiliou zúčastní aj na podujatí v rámci kampane na podporu gramotnosti „Európa rada číta“. Stretne sa so žiakmi medzinárodnej školy v Göteborgu (Internationella Engelska Skolan), ktorí budú čítať zo svojich obľúbených kníh. Každý piaty občan EÚ vo veku 15 rokov, ako aj mnohí dospelí, nevie poriadne čítať. Cieľom kampane je zlepšiť povedomie verejnosti o kríze gramotnosti v Európe a podporiť čítanie vo voľnom čase. Komisárka Vassiliou pravidelne navštevuje čítania organizované pre deti, mládež a dospelých. Detské podujatia majú často viacjazyčný rozmer a povzbudzujú deti čítať nahlas v rôznych jazykoch, aby sa tým zdôraznil význam jazykovej rozmanitosti.

Kontext

Európska komisia každoročne investuje 3 milióny EUR do literárneho prekladu a ďalších viac ako 2,4 milióna EUR poskytuje na projekty spolupráce v knižnom sektore. Tento sektor prispieva 23 miliardami EUR k HDP Európskej únie a zamestnáva 135 000 ľudí na plný pracovný čas. Knihy sú po umeleckých dielach a starožitnostiach druhým najviac vyvážaným tovarom kultúrneho charakteru v EÚ.

Od založenia Ceny Európskej únie za literatúru v roku 2009 boli z kultúrneho programu EÚ poskytnuté finančné prostriedky na preklady kníh 43 víťazov ceny do 20 jazykov, čím vzniklo celkom 149 prekladov. Prínosom pre víťazov je takisto väčšie zviditeľnenie na významných knižných veľtrhoch vrátane frankfurtského, londýnskeho, göteborského knižného veľtrhu a festivalu Passaporta v Bruseli.

Vydávanie kníh je významnou súčasťou kultúrnych a tvorivých odvetví, ktoré predstavujú až 4,5 % HDP EÚ a poskytujú viac ako 8 miliónov pracovných miest. Hoci tieto odvetvia pomerne dobre odolávali kríze, aj ony čelia veľkým výzvam, ktoré vyplývajú z prechodu na digitálne technológie, z globalizácie, ako aj z kultúrnej a jazykovej fragmentácie trhov.

V januári 2014 Komisia spustí program „Tvorivá Európa“, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť kultúrnych a tvorivých odvetví a podporiť kultúrnu rozmanitosť. Predpokladá sa, že celkový rozpočet nového programu na roky 2014 – 2020 dosiahne 1,3 miliardy eur, čo je o 9 % viac ako v súčasnosti. Program poskytne finančné prostriedky na preklad vyše 4 500 kníh. Zároveň umožní 300 000 umelcom a profesionálom z oblasti kultúry, aby predstavili svoje diela za hranicami a získali medzinárodné skúsenosti.

Ďalšie informácie:

Webová stránka Ceny EÚ za literatúru : http://www.euprizeliterature.eu/

Portál Európskej únie týkajúci sa programu Kultúra http://ec.europa.eu/culture

Webová stránka Androully Vassiliou

Sledujte Androullu Vassiliou na Twiteri @VassiliouEU

Anexo: Autores premiados e respetivos livros

Isabelle Wéry

Bélgica

Marilyn Désossée / Marilyn Deboned, Éditions Maelström, 2013

Para além de escritora, Isabelle Wery, natural de Liège, é também atriz e encenadora. Três vezes nomeada para o Prémio da Crítica de Teatro belga, conquistou o galardão em 2008 com a sua peça La tranche de Jean-Daniel Magnin.

Entre as suas obras anteriores incluem-se o romance Monsieur René, uma biografia imaginária do ator belga René Hainaux, e Saisons culottes amis (Yvettes Poems). Em 2013, o seu conto Skaï foi publicado na revista Feuilleton, uma coletânea de autores belgas.

Marilyn Désossée é um road movie em forma de romance. A personagem principal é Marilyn Turkey, eternamente fascinada por encontros íntimos e românticos. Que fenómeno bizarro é este que junta duas vidas? A exploração de Marilyn não tem limites e procura alcançar todos os recantos da existência.

Faruk Šehić

Bósnia-Herzegovina

Knjiga o Uni / The Book of Una, Buybook d.o.o., 2011

Faruk Šehić nasceu em 1970 em Bihac e cresceu em Bosanska Krupa, que na altura fazia parte da Jugoslávia. Estava a estudar medicina veterinária em Zagreb quando a guerra deflagrou em 1992. Nessa altura com 22 anos, alistou-se como voluntário no exército da Bósnia-Herzegovina, onde comandou uma unidade de 130 soldados. Depois da guerra, estudou literatura e, a partir de 1998, começou a escrever as suas próprias obras. Os críticos consideram-no um dos mais talentosos jovens escritores da região, uma luz de esperança da chamada «geração derrubada».

The Book of Una conta a história de um homem que tenta superar um trauma pessoal provocado pela guerra na Bósnia-Herzegovina entre 1992 e 1995. Abrange três períodos, designadamente, a infância tranquila passada nas margens de um rio de uma pequena cidade na Bósnia, o período da guerra e, por último, as suas tentativas para retomar uma vida normal numa cidade e num país destruídos. O livro é dedicado a todos os que acreditam no poder e na beleza da vida perante a morte e a destruição maciça. Em paralelo à narrativa principal, as passagens que descrevem o rio Una assumem uma dimensão mítica e onírica.

Chipre

Emilios Solomou

Hμερολóγιο μιας απιστίας / The Diary of an Infidelity, Psichogios Publications SA, 2012

Emilios Solomou nasceu em 1971 em Nicósia, tendo crescido na aldeia de Potami. Estudou história e arqueologia na Universidade de Atenas. Estudou igualmente jornalismo em Chipre e, durante vários anos, trabalhou para um jornal diário. Atualmente, é professor de grego e história numa escola secundária.

Um dos seus romances anteriores, intitulado An Axe in Your Hands, conquistou o prémio de literatura do Estado de Chipre. Solomou é também autor de diversos contos, publicados em revistas literárias.

The Diary of an Infidelity é um romance sobre o tempo, a destruição, a memória e o amor. Yiorgos Doukarelis é um arqueólogo e professor que regressa a uma ilha 20 anos volvidos sobre a escavação que lhe granjeou a fama - a descoberta dos restos mortais de uma jovem grávida assassinada há 5000 anos. Aquando da expedição arqueológica, Yiorgos mantém uma relação com uma das suas alunas, Antigoni, com quem acabará por casar mais tarde, depois de se divorciar da sua mulher. O seu regresso à ilha ocorre seis meses após o misterioso desaparecimento de Antigoni. Yiorgos acaba por explorar os laços secretos que o unem às três mulheres da sua vida, viajando entre o passado e o presente.

Dinamarca

Kristian Bang Foss

Døden kører audi / Death Drives an Audi, Gyldendal, 2012

Nascido em 1977, Kristian Bang Foss estudou inicialmente matemática e física na universidade. Em 2003, concluiu o curso da escola dinamarquesa de escritores (Forfatterskolen).

Publicou o seu primeiro romance Fiskens vindue (The Window of the Fish) em 2004, tendo impressionado os críticos com o seu estilo e a sua descrição de ações e intentos aparentemente triviais. À sua estreia seguiu-se Stormen i 99 (The Storm in 99), cuja ação decorre num vulgar local de trabalho que, com um magnífico toque de humor negro, se transforma no epicentro de difamações, jogos de poder e de uma série de acontecimentos absurdos.

Døden kører audi / Death Drives an Audi remete-nos para o ano de 2008.

Asger vive com a namorada e a filha desta em Copenhaga e trabalha para uma agência de publicidade. A crise do crédito começa a fazer-se sentir e, na sequência de uma campanha desastrosa pela qual foi responsável, Asger é despedido. Passa os dias deitado no sofá e vai acumulando problemas de peso e de álcool. A namorada deixa-o e ele muda-se para um apartamento em Sydhavn, perdendo o contacto com toda a gente. Seis meses depois, aceita um emprego como assistente de um deficiente, Waldemar, que quer consultar um curandeiro em Marrocos. Embora cético, Asger ajuda-o a angariar o dinheiro necessário para a viagem. Iniciam a sua viagem pelas estradas da Europa – mas começam a ser seguidos por um Audi preto. À medida que se aproximam de Marrocos, a viagem transforma-se numa corrida contra a morte.

Marica Bodrožić

Alemanha

Kirschholz und alte Gefühle / A Cherrywood Table, Luchterhand Literaturverlag, 2012

Marica Bodrožić nasceu em 1973 em Svib, na Croácia, na antiga Jugoslávia. Aos dez anos, foi viver para a Alemanha. Para além de escrever ensaios, romances e poemas, Bodrožić é tradutora literária, dá aulas de escrita criativa e já realizou um filme documentário.

Em A Cherrywood Table, Arjeta Filipo é uma jovem que perdeu a sua terra natal na sequência da guerra civil na antiga Jugoslávia. Ao mudar de casa, Arjeta encontra algumas fotografias antigas que a ajudam a compreender partes da sua vida que há muito pareciam obscuras. Arjeta consegue distanciar-se de muitas coisas, mas a mesa da avó não a deixa indiferente. Ao sentar-se a esta peça de mobília herdada no seu novo apartamento em Berlim, contemplando as fotografias, as memórias começam a emergir: é como se a mesa de cerejeira lhe devolvesse todas as histórias de que foi testemunha ao longo dos anos.

Meelis Friedenthal

Estónia

Mesilased / The Bees, AS Varrak, 2012

Meelis Friedenthal, igualmente nascido em 1973, é autor de uma tese de doutoramento sobre um tratado filosófico-teológico do século XIII relativo a vista e visão. Atualmente, é investigador principal na biblioteca da Universidade de Tartu, onde é também docente na faculdade de teologia e história. O primeiro romance de Friedenthal, Golden Age, obteve o terceiro lugar num concurso nacional realizado em 2004. No ano seguinte, Nerissa conquistou um prémio de ficção científica na Estónia. O autor é ainda membro do conselho editorial da revista eletrónica Algernon, que publica ficção científica, notícias e artigos.

Mesilased narra as aventuras de Laurentius Hylas, um estudante que viaja da Universidade de Leiden para a Academia Gustavo-Carolina em Tartu, na Livónia.

Tartu é reputada pelas suas musas, mas Laurentius só consegue ver gente a morrer de fome e casas invadidas pela humidade. Cada vez mais afetado pela melancolia, receia ver novamente os fantasmas que o assombraram desde a infância. Laurentius ouve um professor discorrer sobre as teorias médicas de Boyle e segue o seu conselho de realizar uma sangria moderada para curar o seu estado. Infelizmente, esta não corre bem e Laurentius desmaia exangue. Toldado pela fraqueza, vê uma rapariga de «olhos dourados, da cor do mel escuro, a sua respiração um sussurro». A rapariga passa a aparecer à noite, oferecendo-lhe comida, e, mais tarde, Laurentius começa a aperceber-se dos estranhos acontecimentos que ocorrem em seu redor.

Lidija Dimkovska

Antiga República Jugoslava da Macedónia (ARJM)

РЕЗЕРВЕН ЖИВОТ / Backup Life, Ili-Ili, 2012

Lidija Dimkovska sa narodila v roku 1971 v Skopje. Píše básne, romány, eseje a prekladá. Vyštudovala porovnávaciu literatúru na univerzite v Skopje a na univerzite v Bukurešti získala doktorát z rumunskej literatúry. V Bukurešti vyučovala svoj materinský jazyk a literatúru a na univerzite v slovinskej Novej Gorici svetovú literatúru. Od roku 2001 žije v Ľubľane, kde pracuje na voľnej nohe ako spisovateľka a prekladateľka rumunskej a slovinskej literatúry do macedónskeho jazyka. Je redaktorkou poézie v literárno-kritickom on-line magazíne Blesok v macedónskom a anglickom jazyku.

Román Rezervný život je o siamských dvojčatách Srebre a Zlate, ktoré túžia po individualite, súkromí a vlastnom živote. Zlata rozpráva príbeh, ktorý začína v jedno júnové popoludnie roku 1984 na predmestí Skopje a tam aj končí 18. augusta 2012. Románové postavy sa hrajú hru na jasnovidcov a rozhodujú o tom, kto sa kedy a za koho vydá atď. Ich predpovede sa neskôr, hoci tragickým spôsobom, skutočne naplnia. Hru najskôr začnú Srebra a Zlata a na konci ju hrajú Zlatine dcéry Marta a Marija, tiež dvojičky. Kruh sa uzatvára po 28 rokoch žitia, dospievania, trápenia, lásky a nenávisti. Tma, ktorá sprevádza rozdelenie kedysi spojených dvojičiek, sprevádza aj rozdelenie juhoslovanských republík.

Katri Lipson

Finlândia

Jäätelökauppias / The Ice-Cream Man, Tammi Publishers, 2012

Katri Lipson nasceu em Helsínquia em 1965. Após o ensino secundário, estudou medicina na Suécia, tendo concluído a licenciatura na faculdade de medicina da Universidade de Uppsala em 1993. Desde então, trabalhou como médica na Suécia, em África e na Finlândia. Sempre se dedicou à escrita, criando contos de fadas, contos, poemas, peças e romances. Estreou-se com o romance Cosmonaut (Kosmonautti), que foi nomeado para o Prémio Finlandia em 2008 e conquistou o galardão atribuído pelo jornal Helsingin Sanomat ao melhor livro de estreia do ano. O seu segundo romance, Jäätelökauppias (The Ice-Cream Man), foi publicado em 2012. Lipson vive com a sua família em Vantaa, na Finlândia.

Jäätelökauppias é uma história divertida e encantadora, cuja ação decorre sobretudo na Checoslováquia dos anos quarenta e cinquenta mas também se estende até ao presente. Uma equipa de filmagem está a realizar um novo filme. O realizador quer trabalhar sem argumento. O filme é realizado por ordem cronológica, para que os atores não possam adivinhar o destino das suas personagens. Representam e vivem as vidas das suas personagens ao mesmo tempo – mas poderá a vida destas personagens fictícias tornar-se mais real do que a própria realidade? E o que é, afinal de contas, a diferença entre experiências reais e imaginárias ou ficcionais? Este romance apresenta-nos a vida como uma coleção de histórias e detalhes e a narrativa estabelece um diálogo fascinante com o presente.

Tullio Forgiarini

Luxemburgo

Amok Eng Lëtzebuerger Liebeschronik / Amok A Luxembourg Love Story, Éditions Guy Binsfeld, 2011

Tullio Forgiarini nasceu em 1966 em Neudorf, no Luxemburgo, filho de pai italiano e mãe luxemburguesa. Estudou história no Luxemburgo e em Estrasburgo. Desde 1989, ensina história, latim e geografia no Lycée du Nord em Wiltz, no Luxemburgo. Trabalha ainda ativamente com crianças oriundas de meios sociais desfavorecidos. Forgiarini escreve histórias desapiedadas, sobretudo em francês, inspirado pelos policiais da série noire e por filmes noir. Tem trabalhos publicados em jornais, revistas e antologias e é autor de vários romances. É casado e vive no Luxemburgo.

Em 17 curtos capítulos, Amok relata a história de um adolescente em busca de amor, reconhecimento, felicidade e um lugar na sociedade atual. Recorrendo muitas vezes a uma linguagem rude, o livro reflete de forma convincente o isolamento social, a indiferença, a ausência de perspetivas, as perturbações comportamentais e a violência gratuita que hoje prevalecem. Explora realidades do dia-a-dia que não costumam figurar nos meios de comunicação social e no discurso público. O leitor é atirado para os mundos imaginários do protagonista, oníricos e concebidos de forma engenhosa, que representam as suas tentativas frustradas de fugir a uma realidade que não consegue controlar.

Ioana Pârvulescu

Roménia

Viaţa începe vineri / Life Begins on Friday, Humanitas Publishing, 2009

Nascida em Braşov em 1960, Ioana Pârvulescu licenciou-se na faculdade de letras da Universidade de Bucareste em 1983. Ensina literatura moderna na mesma faculdade desde 1996. Fez o doutoramento em 1999, com a tese Literary Prejudices: Comfortable Options in Interpreting Romanian Literature. Foi coordenadora da série Cartea de pe noptieră (Bedside Book) na editora Humanitas e trabalhou como editora na revista literária România literară. É membro da associação de escritores romenos e membro fundador da sociedade de literatura comparada na Roménia.

Life Begins on Friday é uma viagem singular e encantadora a tempos idos. Um jovem é encontrado inconsciente nos subúrbios de Bucareste. Ninguém sabe quem ele é e todos têm uma teoria diferente sobre como ele ali foi parar. As histórias das diversas personagens, estreitamente interligadas com as histórias seguintes, vão desvendando os contornos daquela que se virá a revelar a personagem mais importante de todas: a própria cidade de Bucareste. Poder-se-á mesmo dizer que somos nós quem habita o futuro das personagens. E o mesmo se pode dizer de Dan Creţu, aliás Dan Kretzu, o jornalista do presente atirado para o passado por um qualquer processo misterioso apenas o tempo suficiente para nos dar a oportunidade de contemplar um mundo remoto e quase caído no esquecimento mas que permanece muito vivo nos nossos corações.

Eslovénia

Gabriela Babnik

Sušna doba / Dry Season, Študenstska Založba, 2012

Gabriela Babnik nasceu em 1979 em Göppingen, na Alemanha. Uma vez concluído o curso na Universidade de Liubliana, passou algum tempo na Nigéria e apresentou a sua tese de mestrado sobre o romance moderno nigeriano. Desde 2002, escreve regularmente artigos para as principais publicações diárias e semanais da Eslovénia. Em 2005, Babnik concluiu o curso de literatura comparada e teoria da literatura na Universidade de Liubliana.

O seu primeiro romance, Koža iz bombaža (Cotton Skin), publicado em 2007, conquistou o prémio de melhor romance de estreia concedido pela associação de editores eslovenos. V visoki travi (In the Tall Grass), o seu segundo romance, foi nomeado para o prémio Kresnik em 2010.

Dry Season é o relato de uma história de amor invulgar. Anna é uma designer de 62 anos, oriunda da Europa Central, e Ismael é um africano de 27 anos, criado nas ruas, onde foi frequentemente vítima de abusos. Une-os a solidão, a infância trágica e a estação seca, ou Harmattan, durante a qual nem a natureza nem o amor conseguem florescer. Anna apercebe-se desde logo que o vazio entre ambos não tem a ver com a cor da pele ou a diferença de idade, mas sobretudo com o facto de ela pertencer a uma cultura ocidental em que perdeu ou abandonou os papéis tradicionais de filha, mulher e mãe. O sexo não permite superar a solidão e os segredos reprimidos do passado emergem num mundo que ela considera muito mais cruel e, ao mesmo tempo, mais inocente do que aquele que conheceu.

Cristian Crusat

Espanha

Breve teoría del viaje y el desierto / A Brief Theory of Travel and the Desert, Editoriales

Pre-Textos, 2011

Cristian Crusat (n.1983) é o autor de Estatuas (2006), Tranquilos en tiempo de guerra (2010) e Breve teoría del viaje y el desierto (2011). Em 2010, conquistou o prémio internacional Manuel Llano. Os seus ensaios, traduções e artigos sobre literatura comparada foram publicados em diversas revistas de Espanha e da América Latina. Em 2012, Crusat editou e traduziu El deseo de lo único. Teoría de la ficción, o ensaio crítico do escritor francês Marcel Schwob. É professor de literatura e espanhol no estrangeiro.

Os seis contos de Breve teoría del viaje y el desierto cobrem a gama completa das experiências humanas. Transportam-nos numa viagem à volta do mundo, desde as paisagens áridas da costa do Mediterrâneo à obra do brilhante escritor sérvio Milorad Pavić. Todas as personagens esperam, procuram ou exploram a possibilidade de uma revelação que nunca se concretiza no torpor do dia-a-dia. Paradoxalmente, parecem ser incapazes de tomar qualquer iniciativa, com a possível exceção de Lena, que escreve a partir do mundo volátil dos sonhos. Porém, o destino ou o mero acaso (um acontecimento irrelevante, alguém que desmaia numa praia de nudistas, um acidente de avião que nunca chegou realmente a acontecer) podem revelar repentinamente a realidade da solidão de uma personagem.

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)


Side Bar