Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 26 Meán Fómhair 2013

Is éard is grá ann...an t‑ilteangachas

Conas a deirtear 'Is maith liom thú' in 24 teanga? Is é an Coimisiún Eorpach atá ag tabhairt an eolais úsáidigh sin duit inniu, Lá Eorpach na dTeangacha. Ní mór an méid sin ar a laghad bheith ar eolas agat má fhreastalaíonn tú ar cheann de na hócáidí idirnáisiúnta geandála atá á éagrú do Lá Eorpach na dTeangacha, áit inarb é an t‑ilteangachas teanga an ghrá. Beidh Beirlín agus Prág, dhá chathair iltíreacha, ina n‑óstaigh do thráthnónta geandála labhartha do dhaoine ar mhaith leo dúshlán teanga: agus fiú mura bhfuil tú ina measc, beidh tú ábalta 'Is maith liom thú' a rá in 24 teanga oifigiúil an AE. Beidh na céadta imeacht eile a bhaineann le teangacha ar siúl ar fud na hEorpa, idir cheolchoirm rap ilteangach i Ságrab agus aonach jabanna 'Fócas ar an nGearmáinis' i nGlaschú agus siúlóid síos Sráid na dTeangacha sa Bhratasláiv. Chomh maith leis na 47 tír Eorpach, tá imeachtaí á reáchtáil in áiteanna eile ar fud an domhain chun Lá Eorpach na dTeangacha a cheiliúradh, Ceanada, an Pholainéis agus Aontas na nEimiríochtaí Arabacha san áireamh. Tacaíonn an Coimisiún agus Comhairle na hEorpa le Lá Eorpach na dTeangacha agus tá eolas ar an leathanaigh ghréasáin seo faoi imeachtaí a bheidh ar siúl in aice leat: http://edl.ecml.at/ & http://bit.ly/18UBpxo.

Seo mar a labhair an Coimisinéir um Oideachas, Cultúr, Ilteangachas agus Óige, Androulla Vassiliou: "Is é Lá Eorpach na dTeangacha an lá a cheiliúraimid éagsúlacht teanga na hEorpa agus na buntáistí a bhaineann le foghlaim teanga. Seasaimid leis an dá rud sin mar go bhfuil an éagsúlacht teanga ina cuid dhílis dár bhféiniúlacht chultúrtha Eorpach – agus an té a bhfuil roinnt teangacha aige, tá pas chuig saol lán de dheiseanna aige. Tá imeachtaí ar siúl ar fud na hEorpa, i seomraí ranga, in ionaid phobail, in institiúidí cultúrtha, i mbialanna agus amuigh faoin aer, mar sin, bí ar an eolas faoina bhfuil ar siúl i do cheantar agus bí ag ceiliúradh linn."

"Is le gach duine Lá Eorpach na dTeangacha! Murab ionann is riamh, is gné lárnach dár sochaí iad teangacha agus cumarsáid. Trí theangacha a fhoghlaim faighimid léargas ar dhearcthaí nua agus ar chultúir nua," arsa Ólöf Ólafsdóttir, Stiúrthóir na Saoránachta Daonlathaí agus an Rannpháirteachais, i gComhairle na hEorpa.

Tá dhá chomhdháil speisialta á n-eagrú ag na gCoimisiún chun Lá Eorpach na dTeangacha a chomóradh: inniu, i Vilnias, glacfaidh 400 duine páirt i ndíospóireacht ar 'Aontaithe san Éagsúlacht – teangacha don tsoghluaisteacht, do phoist agus do shaoránacht ghníomhach'. Leagfar béim inti ar thábhacht na dteangacha do dheiseanna soghluaisteachta agus fostaíochta, chomh maith leis an ngá atá le níos mó ábhar digiteach ilteangach agus le tacaíocht do theangacha nach múintear nó nach labhraítear go forleitheadach. Is i gcomhar leis an Institiúid Liotuáinise, Coimisiún Stáit na Liotuáinise agus Ollscoil Vilnias atá an imeacht á eagrú. Amárach (27 Meán Fómhair) beidh an Coimisiún ina óstach ar chomhdháil sa Bhruiséil dar teideal 'Aistriúchán agus an Mháthairtheanga' ina ndéanfar plé ar leith ar an Iodáilis agus ar an Spáinnis.

Le Erasmus+, clár nua oideachais, oiliúna agus óige nua an AE don tréimhse 2014–2020, tacófar le foghlaim teanga i ngach ceann de na réimsí atá de chúram air. Leis an gclár nua, a meastar a bheidh buiséad beagnach € 15 billiún aige (sin 40% níos mó ná an buiséad atá ag scéimeanna soghluaisteachta AE atá ann cheana), cuirfear deontais ar fáil do bhreis is 400 milliún duine le taithí agus scileanna idirnáisiúnta a fháil trína gcur ar gcumas staidéar, oiliúint nó obair dheonach a dhéanamh thar lear. Cuirfear cúrsaí ar líne ar fáil do mhic léinn, do phrintísigh agus do dhaoine eile ar mian leo cur lena scileanna teanga sula dtéann siad thar lear. Beidh cistiú teanga ar fáil freisin le haghaidh gníomhaíochtaí chun cur le comhar i nuálaíocht agus i ndea‑chleachtais, agus chun tacú le hathchóiriú polaitiúil chomh maith.

Na gníomhaireachtaí náisiúnta a bhfuil reáchtáil Erasmus+ sna Ballstáit de chúram orthu, sporfar iad an Séala Eorpach Teanga a bhronnadh ar thionscadail nuálacha teanga.

Cúlra

Is í Comhairle na hEorpa a d'eagraigh Lá Eorpach na dTeangacha den chéad uair in 2001 mar chuid de Bhliain Eorpach na dTeangacha. Tá ról gníomhach ag an gCoimisiún Eorpach agus ag an Ionad Eorpach do Nua‑Theangacha i reáchtáil imeachtaí a bhaineann le teanga i dtrátha an lae sin.

Is éard is aidhm do Lá Eorpach na dTeangacha feasacht ar theangacha a úsáidtear san Eoraip a mhúscailt, éagsúlacht chultúrtha agus teanga a chur chun cinn agus foghlaim teanga ar feadh an tsaoil a spreagadh. Níos túisce i mbliana, shínigh Comhairle na hEorpa agus an Coimisiún comhaontú comhpháirtíochta chun méadú ar an gcomhar atá ann i leith uirlisí TFC a chur chun a úsáidtear chun teangacha a mhúineadh agus a thástáil agus chun scileanna teanga a mheas.

San Aontas Eorpach tá 24 teanga oifigiúil, tuairim is 60 teanga réigiúnach agus mionlaigh, agus níos mó na 175 teanga imirceach. Sa domhan ar fad tá idir 6000 agus 7000 teanga, an chuid is mó díobh san Áis agus san Afraic. Tá leath de dhaonra an domhain ar a laghad dátheangach nó trítheangach, i.e. labhraíonn siad nó tuigeann siad dhá theanga nó níos mó.

Conas a deirtear 'Is maith liom thú' in 24 teanga?

Béarla – I like you

Bulgáiris – Харесвам те

Cróitis – Sviđaš mi se

Danmhairgis – Jeg kan godt lide dig

Estóinis – Sa meeldid mulle

Fionlainnis – Tykkään sinusta

Fraincis – Tu me plais

Gaeilge – Is maith liom thú

Gearmáinis – Ich mag dich

Gréigis – Μου αρέσεις

Iodáilis – Mi piaci

Ísiltíris – Ik vind jou leuk

Laitvis – Tu man patīc

Liotuáinis – Tu man patinki

Máltais – Togħġobni

Polainnis – Podobasz mi się

Portaingéilis – Gosto de ti

Rómáinis – Îmi placi

Seicis – Líbíš se mi

Slóivéinis – Všeč si mi

Slóvaicis – Páčiš sa mi

Spáinnis – Me gustas

Sualainnis – Jag gillar dig

Ungáiris – Tetszel nekem

Tuilleadh eolais

MEMO/13/825 Ceisteanna coitianta faoi theangacha san Eoraip

Teangacha don ghnó agus d'infhostaitheacht

Aontaithe san éagsúlacht Gréasán comhdhála

Seirbhísí teanga an Choimisiúin Eorpaigh: Ateangaireacht agus aistriúchán

Suíomh gréasáin Androulla Vassiliou

Androulla Vassiliou a leanúint ar Twitter @VassiliouEU

Teagmhálaithe :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar