Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 26 wrzesień 2013

Zdrowie publiczne: Komisja wnosi przeciwko Polsce sprawę do Trybunału Sprawiedliwości w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE dotyczących jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek ludzkich

Komisja podjęła dziś decyzję o wniesieniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Polsce, gdyż ta nie przestrzega przepisów UE dotyczących jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek ludzkich.

Tkanki i komórki ludzkie, takie jak szpik kostny, ścięgna, komórki jajowe i rogówka, są wykorzystywane w opiece zdrowotnej do celów leczenia wielu różnych chorób i urazów u ludzi. Przeszczepianie tkanek i komórek potencjalnie stwarza ryzyko przenoszenia chorób. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów UE, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo tkanek i komórek od momentu ich pobrania do momentu przeszczepienia. Taki właśnie cel przyświeca dyrektywie 2004/23/WE i dyrektywom wykonawczym.

Polska w niepełny sposób transponowała przepisy odpowiednich dyrektyw.

Państwo to nie stosuje bowiem przepisów dyrektywy dotyczących jakości i bezpieczeństwa do trzech kategorii tkanek i komórek objętych przepisami unijnymi: do komórek rozrodczych, tkanek zarodkowych i tkanek płodu. Mimo że kwestia przeszczepiania tkanek i komórek jest regulowana prawem krajowym, Polska nie zgłosiła Komisji żadnych zakazów ani ograniczeń dotyczących wspomnianych kategorii.

Dnia 25 stycznia 2013 r. Komisja wystosowała do Polski uzasadnioną opinię, prosząc o uzupełnienie transpozycji odpowiednich dyrektyw.

Polska do tej pory nie wywiązała się z tego obowiązku, mimo wielu wezwań Komisji w tej sprawie.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat pakietu decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z września br. zawiera MEMO/13/820

Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera MEMO/12/12

Więcej informacji na temat procedur postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_pl.htm

Więcej informacji na temat polityki UE dotyczącej jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek ludzkich: http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/tissues/index_pl.htm

Czytaj nasze wpisy na Twitterze: @EU_Consumer lub @EU_Health

Kontakt:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)


Side Bar