Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 september 2013

Belastingen: Commissie daagt België voor Hof wegens discriminerende bepalingen in successiewetgeving

De Europese Commissie heeft besloten België voor het Hof van Justitie van de EU te dagen wegens belastingregels in het Waalse Gewest die discriminerend zijn en in strijd zijn met de EU-regels aangaande het vrije verkeer van kapitaal.

De Waalse wetgeving voorziet in een keuze tussen verschillende aandelennoteringen om de heffingsgrondslag voor successiebelastingdoeleinden te bepalen. Op basis van deze bepaling kunnen erfgenamen de voor hen meest gunstige (meestal de laagste) kiezen.

Deze keuze geldt echter alleen voor aandelen die aan een Belgische beurs zijn genoteerd. Aandelen die aan beurzen van andere EU-lidstaten of de EER-landen zijn genoteerd, kunnen alleen worden gewaardeerd tegen de beurskoers op het tijdstip van overlijden, zonder dat een keuze tussen noteringen mogelijk is.

De Commissie is van mening dat het ontbreken van een keuzemogelijkheid bij het waarderen van aandelen die aan beurzen buiten België zijn genoteerd, discriminerend is en een beperking vormt van het vrije verkeer van kapitaal zoals neergelegd in artikel 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

In de praktijk kan dit Belgische inwoners ervan weerhouden in buitenlandse aandelen te beleggen omdat hun erfenis daardoor zwaarder zou kunnen worden belast.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft België in april 2012 een met redenen omkleed advies toegezonden waarin zij de Belgische autoriteiten formeel verzoekt om deze wet te wijzigen (zie IP/12/408). Gezien het uitblijven van een reactie van de Belgische autoriteiten heeft de Europese Commissie besloten de zaak voor het Hof van Justitie te brengen.

Voor persberichten over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm.

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten:

http://ec.europa.eu/community_law/index_nl.htm

Over het pakket inbreukbesluiten van september: MEMO/13/820

Over de algemene inbreukprocedure: MEMO/12/12

Contact:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar