Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 februari 2013

Temadag för ett säkrare Internet 2013 – Använd internet på ett ansvarsfullt sätt

På temadagen för ett säkrare internet den 5 februari 2013 lade EU-kommissionen fram resultaten av det arbete som en rad medie-, teknik-, telekom- och nätföretag bedrivit gemensamt sedan de i december 2011 lovade att göra internet barnvänligare (se IP/11/1485).

Tjugonio ledande företag som deltagit i detta självreglerande arbete har rapporterat om hur de tillsammans ska uppnå målet att skydda barn på internet. Deras löften kommer att leda till att all elektronisk utrustning (smarttelefoner, pekplattor, datorer och spelkonsoler osv.) kan förses med föräldrakontrollverktyg och skärmar med enkla verktyg så att användarna kan rapportera skadligt innehåll och skadliga kontakter. Branschen vill också se till att föräldrar känner till och använder dessa verktyg. Vidare har bästa praxis fastställts för åldersanpassade sekretessinställningar och effektivt avlägsnande av material som skildrar övergrepp på barn. Mycket lovande är också de löften som gjorts i fråga om tekniska verktyg för att främja en ökad användning av innehållsklassificering. Dessa löften kommer att omsättas i verkligheten under 2013.

Genomsnittsåldern för barns första besök på internet är sju år i Europa. Temadagen 2013 för ett säkrare internet handlade om rättigheter och ansvar på nätet med syftet att uppmuntra människor i alla åldrar att använda internet på ett ansvarsfullt sätt. Evenemang arrangeras i hela EU och över hela världen, och från och med 2014 kommer EU och USA anordna temadagen för ett säkrare internet på samma dag.

– Jag är mycket glad att de här ledande företagen har tagit sig an uppgiften och samarbetar mellan sektorerna för att leverera konkreta resultat, säger it-kommissionär Neelie Kroes. Skyddet av barn bör tas upp på styrelsenivå. Mer krävs. Jag ser fram emot att planerna genomförs 2013 och att det nya inbyggda skyddet för barn omsätts i praktiken.

Företagens uttalanden publiceras i dag på webbplatsen för den digitala agendan och visar att deras samarbete har lett till konkreta förbättringar för barn:

Verktyg för att rapportera övergrepp eller mobbning på nätet blir nu successivt tillgängliga för alla. Vissa företag går ett steg längre och samarbetar med telejourer, t.ex. Telefónica, Vodafone, KPN:s Meldknop eller applikationer som SecondFriend på Google. Facebook har utvecklat Support Dashboard som gör att personalen bättre kan följa upp anmälningar om missbruk och innehåll som strider mot Facebooks regler, och att användarna kan se vilka åtgärder som vidtas.

Verktyg för föräldrakontroll finns nu för flera varor (datorer, pekplattor, smarttelefoner, spelkonsoler och internetanslutna tv-apparater) och tjänster, och fler är på gång under 2013. France Telecom håller t.ex. på att utveckla ett verktyg för pekplattor och smarttelefoner, och från och med april i år inför LG möjligheten till föräldrakontroll på alla sina mobila enheter. En undersökning som genomförts på uppdrag av kommissionen bekräftar att verktyg nu finns tillgängliga i större utsträckning. Verktygen är bra på blockera pornografiskt material, men man konstaterar att endast begränsade framsteg gjorts när det gäller att blockera våld och rasistiskt och annat skadligt innehåll. Företagen informerar redan om sina verktyg eller gör det möjligt att installera dem antingen som tillval eller som standardinställning (Microsoft, Nintendo). Företag som bl.a. France Telecom, Mediaset, TeliaSonera, Tuenti och Telecom Italia planerar också att genomföra informationskampanjer för föräldrar.

Innehållsklassificering för appar, videoklipp och filmer används nu allmänt och bygger på företagens egna klassificeringssystem eller system som tagits fram av nationella och internationella organisationer. En teknisk arbetsgrupp bestående av företag (bl.a. Deutsche Telekom, Mediaset, Nokia, Opera, Orange, RIM, Telefónica, Vodafone), organ som arbetar med innehållsklassificering och tekniska experter kommer under 2013 att arbeta med att anpassa innehållssystem och se till att elektronisk utrustning kan känna igen åldersklassificeringen för material.

Samarbetsgruppen har fastställt och utbytt bästa praxis för åldersanpassade sekretessinställningar. Alla företag ger aktuell information om sina sekretessinställningar som snart kommer att vara sökbar så att föräldrar, lärare och barn kan fatta bättre beslut om sitt privatliv på nätet. Företagen har också lovat att möjliggöra åldersanpassade sekretessinställningar och lämna tydlig och begriplig information på ett språk som passar en yngre publik.

Branschen är öppen om vad den gör både för att filtrera bort barnpornografiskt material innan det anmäls och ta bort anstötligt material. Man har lovat att förbättra dialogen och kontakterna med telejourer för anmälan av missbruk och med brottsbekämpande organ. Under 2012 har telejourerna för rapportering av material med sexuella övergrepp effektiviserat sitt arbete med att följa upp anmälan och den process som ska leda till att materialet tas bort. De brottsbekämpande organen i större värdländer har blivit snabbare på att reagera på anmälningar.

Under 2013 kommer kommissionen att arbeta vidare för att stödja samarbetet och dess enskilda medlemmar genom att

  • skapa en plattform för företagens sociala ansvar för att kunna följa upp resultaten av företagens samarbete och samla dem med andra självregleringsinitiativ,

  • stödja framtagningen av rapporteringsknappar i webbläsare och länkar till hjälplinjer, finansiera driften av en databas med sekretessinställningar för barn som ska förvaltas av centrumen för ett säkrare internet (via det löpande programmet för ett säkrare internet och inom de föreslagna digitala tjänsterna inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa),

  • stödja branschens forskning och innovation vad gäller interoperabilitet mellan system för innehållsklassificering (från ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation och Horisont 2020),

  • främja utvecklingen av tjänster för åldersigenkänning på grundval av de tekniska möjligheter som ges med EU-omfattande igenkännliga elektroniska id-kort, som möjliggörs genom förslaget till lagstiftning om elektroniskt id-kort,

  • investera i forskning om verktyg och teknik för att spåra innehåll som skildrar övergrepp på barn (i Horisont 2020).

Det är ett centralt mål i den digitala agendan för Europa att se till att barn är säkra på internet och detta är också en viktig del av kommissionens allmänna insatser för att säkerställa tillit och säkerhet på internet. Under de närmaste dagarna kommer kommissionen att lägga fram en EU-strategi för it-säkerhet och ett lagförslag om nät- och informationssäkerhet för att sörja för en säker och tillförlitlig digital miljö och samtidigt främja och skydda de grundläggande rättigheterna och EU:s kärnvärden.

Bakgrund

Den 2 maj 2012 antog EU-kommissionen meddelandet Europeisk strategi för ett bättre internet för barnen som innehåller åtgärder som är samlade kring fyra huvudmål.

Av barn i åldern 9–12 år säger 38 % att de har en profil i ett socialt nätverk, trots att det finns åldersgränser. Mer än 30 % av de barn som använder internet gör det via en mobil enhet och 26 % via spelkonsoler. Fyra av tio barn uppger att de har stött på risker på nätet, såsom nätmobbning, användargenererat innehåll som propagerar för anorexia eller självskada, eller missbruk av deras personuppgifter.

Medlemmar i samarbetet

Apple

LG Electronics

Stardoll

BSkyB

Mediaset

Sulake

BT

Microsoft

Telefónica

Dailymotion

Netlog*

TeliaSonera

Deutsche Telekom

Nintendo

Telecom Italia

Facebook

Nokia

Telenor Group

France Telecom-Orange

Opera Software

Tuenti

Google

Research in Motion

Vivendi

Hyves

RTL Group

Vodafone

KPN

Samsung

Liberty Global*

Skyrock

* har ännu inte rapporterat några konkreta framsteg

Länkar

Säkrare internet:

Links to company statements and other key documents

Webbplats för den digitala agendan

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på twitter

http://www.saferinternetday.org

Hashtaggar på twitter: #SID2013 och #betterinternet4kids

Kontaktpersoner:

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)


Side Bar