Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. februarja 2013

Dan varnejšega interneta 2013: „Spoštljiva uporaba interneta“

Evropska komisija je 5. februarja, na dan varnejšega interneta 2013, predstavila rezultate skupnega dela medijev, tehnoloških, telekomunikacijskih in internetnih podjetij, ki so se decembra 2011 zavezali, da bodo vzpostavili otrokom prijaznejši in varnejši internet (glej IP/11/1485).

Vodilna podjetja (29), ki so sodelovala v tem projektu, so pripravila poročila o tem, kako bodo skupaj določila novo merilo za zaščito otrok na spletu. V skladu s sprejetimi zavezami bi lahko vse naprave (vključno s pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki, računalniki in igralnimi konzolami) opremili z orodji za starševski nadzor in zasloni s preprostimi aplikacijami, ki bodo uporabnikom omogočili prijavo škodljive vsebine in stikov. Podjetja si prizadevajo zagotoviti, da bi se starši seznanili s temi orodji in jih tudi uporabljali. Poleg tega so opredelili najboljše prakse v zvezi s varnostnimi nastavitvami, prilagojenimi posamezni starosti, in umikom vsebin, ki prikazujejo zlorabo otrok na spletu. Hvalevredno je tudi dejstvo, da so se podjetja zavezala k razvoju tehnoloških orodij za spodbujanje širše uporabe sistemov za klasifikacijo vsebin. Podjetja bodo začela udejanjati zaveze že letos.

Otroci začnejo v povprečju prvič uporabljati internet pri sedmih letih. Ključni poudarek dneva varnejšega interneta 2013 je na uveljavljanju pravic in odgovornosti na spletu, da bi ljudi vseh starosti spodbudili k „spoštljivi uporabi interneta". Prireditve potekajo v vseh državah EU in po vsem svetu. Od leta 2014 bodo EU in ZDA dan varnejšega interneta obeležile na isti dan.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je dejala: „Vesela sem, da so se vodilna podjetja odzvala in z medsektorskim sodelovanjem dosegla konkretne rezultate. Zaščita otrok na spletu si zasluži pozornost vodilnih iz uprav podjetij. Vendar je treba storiti še več. Veselim se začetka izvajanja ukrepov leta 2013 in nastanka novega merila v sektorju spletnih tehnologij: privzeta zaščita otrok.“

Iz sporočil podjetij, ki so bila danes objavljena na spletišču evropske digitalne agende, lahko ugotovimo, da so podjetja dosegla konkretne izboljšave za otroke:

Orodja za prijavo zlorab ali ustrahovanja na spletu se postopno splošno uporabljajo. Nekatera podjetja, denimo Telefónica, Vodafone, KPN-jev Meldknop in aplikacije, kot je SecondFriend, ki je na voljo na Googlu, so naredila korak naprej in sodelujejo z odprtimi telefonskimi številkami. Facebook je razvil posebno podporno aplikacijo, ki odgovornim omogoča boljše spremljanje prijav zlorab ali spornih vsebin, ki kršijo Facebookove standarde, uporabniki pa lahko vidijo, kateri ukrepi so bili sprejeti v ta namen.

Orodja starševskega nadzora so zdaj na voljo v več proizvodih (računalniki, tablični računalniki, pametni telefoni, igralne konzole in z internetom povezani televizijski sprejemniki) in storitvah, še več jih bo leta 2013. Podjetje France Telecom denimo razvija orodje za tablične računalnike in pametne telefone, vse mobilne naprave podjetja LG pa bodo imele od letošnjega aprila vgrajeno možnost starševskega nadzora. Evropska komisija v svoji študiji ugotavlja širšo dostopnost orodja, vendar dodaja, da orodje sicer dobro onemogoča dostop do pornografskih vsebin, zaostaja pa pri preprečevanju dostopa do nasilnih, rasističnih ali drugih škodljivih vsebin. Podjetja že zagotavljajo informacije o svojih orodjih ter omogočajo njihovo uporabo z aktivno izbiro ali privzeto nastavitvijo (Microsoft in Nintendo). Številna podjetja, med njimi France Telecom, Mediaset, TeliaSonera, Tuenti in Telecom Italia, načrtujejo tudi informativne kampanje za starše.

Ocenjevanje vsebin za aplikacije, videoposnetke in filme na spletu, ki se zdaj veliko uporablja, temelji na podlagi ocen podjetij ali ocen, ki jih pripravljajo nacionalni in mednarodni organi. Tehnična delovna skupina, v kateri so podjetja (tudi Deutsche Telekom, Mediaset, Nokia, Opera, Orange, RIM, Telefónica, Vodafone), agencije za ocenjevanje vsebin in tehnični strokovnjaki, si bo letos prizadevala uskladiti sisteme klasifikacij vsebin in zagotoviti, da bodo naprave lahko določile klasifikacijo vsebin po starosti.

Podjetja so tudi opredelila in si izmenjala najboljše prakse v zvezi z varnostnimi nastavitvami, prilagojenimi posamezni starosti. Vsa podjetja dajejo najnovejše informacije o varnostnih nastavitvah, ki jih je mogoče poiskati na internetu, tako da se lahko starši, učitelji in otroci lažje odločajo o svoji varnosti na spletu. Podjetja so se tudi zavezala, da bodo omogočila varnostne nastavitve, prilagojene posamezni starosti, ter jasne in razumljive informacije v jeziku, ki je primeren za mlajše uporabnike.

Podjetja so pripravljena storiti vse v njihovi moči, da še pred prijavo preprečijo objavo vsebin, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok, in s spleta umaknejo žaljive vsebine. Zavzemajo se za izboljšanje dialoga in sodelovanja z odprtimi telefonski številkami za prijavo zlorab ter organi kazenskega pregona. Leta 2012 je delovanje odprtih telefonskih številk za prijavo vsebin o spolni zlorabi postalo bolj učinkovito, zlasti kar zadeva spremljanje prijav in postopek za umik teh vsebin. Organi pregona zdaj v najpomembnejših državah, kjer se nahajajo strežniki, hitreje ukrepajo.

Komisija bo leta 2013 še okrepila podporo podjetjem z naslednjimi ukrepi:

  • vzpostavitev platforme za družbeno odgovornost podjetij, ki bi spremljala dosežene rezultate podjetij, in uskladitev z drugimi samoregulativnimi pobudami;

  • podpora razvoju gumbov za brskanje z možnostjo za prijavo sporne vsebine in povezavo na odprte telefonske številke; financiranje podatkovne baze varnostnih nastavitev za otroke, s katero bodo upravljali centri za varnejši internet (prek obstoječega programa za varnejši internet, in predlaganih digitalnih storitev instrumenta za povezovanje Evrope);

  • podpora raziskavam in inovacijam na področju interoperabilnosti sistemov klasifikacije vsebin (iz okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije ter pobude Obzorje 2020);

  • spodbujanje razvoja storitev za ugotavljanje starosti ter storitev, ki temeljijo na tehničnih možnostih elektronskih osebnih izkaznic, prepoznavnih po vsej EU, kot je to določeno v osnutku zakonodaje za elektronske osebne izkaznice;

  • vlaganje v raziskave orodij in tehnologij za odkrivanje vsebin, ki prikazujejo zlorabo otrok (pobuda Obzorje 2020).

Zagotavljanje varnosti otrok na spletu je ključna zaveza evropske digitalne agende in pomemben del širših prizadevanj Komisije za krepitev zaupanja in varnosti na spletu. Komisija bo v prihodnjih dneh predstavila strategijo EU za kibernetsko varnost in zakonodajni predlog o varnosti omrežij in informacij, s čimer želi oblikovati varno in zanesljivo digitalno okolje ter hkrati uveljaviti in zaščititi temeljne pravice in vrednote EU.

Splošne informacije

Komisija je 2. maja 2012 sprejela sporočilo z naslovom „Evropska strategija za boljši internet za otroke“, v katerem je opredelila štiri glavne cilje.

Med otroci, ki uporabljajo internet in so stari od devet do dvanajst let, jih ima 38 odstotkov kljub starostnim omejitvam ustvarjen profil na socialnem omrežju. Več kot 30 % otrok uporablja internet prek mobilne naprave, 26 % pa prek igralnih konzol. Štirje od 10 otrok navajajo, da so se že srečali z različnimi nevarnostmi na spletu, kot so spletno vrstniško nasilje, izpostavljenost vsebinam, ki jih pripravljajo uporabniki in spodbujajo anoreksijo ali vedenje, ki privede do samopoškodb, ali zloraba njihovih osebnih podatkov.

Podjetja

Apple

LG Electronics

Stardoll

BSkyB

Mediaset

Sulake

BT

Microsoft

Telefónica

Dailymotion

Netlog*

TeliaSonera

Deutsche Telekom

Nintendo

Telecom Italia

Facebook

Nokia

Telenor Group

France Telecom-Orange

Opera Software

Tuenti

Google

Research in Motion

Vivendi

Hyves

RTL Group

Vodafone

KPN

Samsung

Liberty Global*

Skyrock

* še ni poročalo doseženem napredku

Uporabne povezave

Varnejši internet

Sporočila podjetij in drugi pomembnejši dokumenti

Spletišče evropske digitalne agende

Spletišče evropske komisarke Neelie Kroes

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju

http://www.saferinternetday.org

Oznaki na Twitterju: #SID2013 in #betterinternet4kids

Kontakt:

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)


Side Bar