Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 5 februarie 2013

Ziua Internetului mai sigur (Safer Internet Day) 2013: „Conectat și respectat”

În data de 5 februarie, Ziua Internetului mai sigur ediția 2013, Comisia a prezentat rezultatele colaborării dintre presă, sectorul tehnologic și companiile online și de telecomunicații, colaborare lansată în decembrie 2011 în cadrul unui angajament comun de a transforma internetul într-un spațiu mai sigur și mai adaptat nevoilor copiilor (a se vedea IP/11/1485).

Un număr de 29 de companii implicate în acest exercițiu de autoreglementare au prezentat modalitățile prin care vor stabili împreună noi criterii de referință privind protecția copiilor în mediul online. În urma angajamentelor luate, toate dispozitivele (inclusiv telefoane inteligente, tablete, computere și console pentru jocuri) ar putea fi echipate cu instrumente de control parental și ecrane cu funcții simple, care să le permită utilizatorilor să raporteze conținutul și contactele periculoase. În același timp, industria de profil face eforturi pentru ca părinții să fie informați cu privire la existența acestor instrumente și să le utilizeze. De asemenea, s-au introdus bune practici în ceea ce privește stabilirea parametrilor de protecție a vieții private în funcție de vârstă și retragerea efectivă a materialelor care conțin abuzuri asupra minorilor. La fel de promițătoare sunt și angajamentele cu privire la instrumentele tehnice de promovare a utilizării pe scară extinsă a clasificării conținutului. Angajamentele luate se vor materializa pe parcursul anului 2013.

În Europa, vârsta medie la care copiii încep să folosească internetul este șapte ani. Ziua Internetului mai sigur 2013 este consacrată în întregime drepturilor și responsabilităților online, având drept scop să încurajeze utilizatorii, indiferent de vârstă, să adopte un comportament respectuos, sub sloganul „Connect with respect” (Conectat și respectat). Sunt programate diferite evenimente peste tot în UE și în întreaga lume, iar din 2014 Ziua Internetului mai sigur se va sărbători la aceeași dată în UE și în SUA.

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat pe marginea acestui subiect: „Mă bucur foarte mult că aceste companii de top au răspuns la apel și au reușit să obțină rezultate concrete printr-o colaborare intersectorială. Protecția copilului ar trebui să reprezinte un subiect de interes la cel mai înalt nivel în cadrul companiilor. Este nevoie de eforturi suplimentare. Sunt nerăbdătoare să văd cum vor fi puse în practică în 2013 angajamentele asumate și aștept cu interes ca întreprinderile din domeniul online să adopte principiul protecției copilului drept criteriu de referință de la sine înțeles.”

Din declarațiile companiilor, publicate astăzi pe site-ul dedicat Agendei digitale, reiese că în urma eforturilor depuse de această coaliție s-au luat măsuri concrete de ameliorare, în beneficiul copiilor:

Instrumentele care permit denunțarea abuzurilor sau a hărțuirii online devin, într-o măsură din ce în ce mai mare, universale. Unele companii merg chiar și mai departe, colaborând cu centre de asistență (hotlines) – de exemplu, Telefónica, Vodafone, Meldknop din cadrul KPN sau aplicații de genul SecondFriend disponibile pe Google. Facebook a pus la punct Support Dashboard, o funcție care le permite angajaților să monitorizeze mai bine mesajele care semnalează abuzuri sau conținut contrar standardelor comunității Facebook, iar utilizatorilor să vadă care sunt măsurile luate în astfel de cazuri.

Din ce în ce mai multe produse (calculatoare, tablete, telefoane inteligente, console de jocuri și televizoare conectate) și servicii oferă acum instrumente de control parental, iar gama lor se va îmbogăți din 2013. De exemplu, France Telecom dezvoltă în prezent un instrument pentru tablete și telefoane inteligente, iar LG va propune instrumente de control parental în toate dispozitivele mobile începând din aprilie anul acesta. A Un studiu al Comisiei confirmă această disponibilitate din ce în ce mai mare, însă consemnează faptul că, deși blocarea conținutului cu caracter pornografic dă rezultate, se înregistrează progrese limitate în ceea ce privește blocarea conținutului cu caracter violent, rasist sau de altă natură. Există companii care furnizează deja informații cu privire la instrumentele lor sau prevăd implementarea acestora fie în mod voluntar, fie din oficiu (Microsoft sau Nintendo). Companii ca France Telecom, Mediaset, TeliaSonera, Tuenti și Telecom Italia planifică, la rândul lor, campanii de informare pentru părinți.

Se generalizează și utilizarea clasificărilor conținuturilor pentru aplicații, clipuri video și filme online, bazate pe sistemele de clasificare (rating) proprii ale companiilor sau pe cele ale organismelor naționale și internaționale. În 2013, va funcționa un grup de lucru tehnic la care participă companii (printre care Deutsche Telekom, Mediaset, Nokia, Opera, Orange, RIM, Telefónica, Vodafone), agenții de clasificare a conținutului și experți tehnici, cu scopul de a armoniza sistemele de clasificare a conținutului și a garanta că dispozitivele vor fi capabile să determine clasificarea conținutului în funcție de categoriile de vârstă.

Coaliția a definit și a făcut schimb de metode utilizate pentru stabilirea parametrilor de protecție a vieții private în funcție de vârstă. Toate companiile furnizează informații actualizate cu privire la parametrii de protecție a vieții private, care vor putea fi în curând consultați, astfel încât părinții, cadrele didactice și copiii să poată lua decizii în cunoștință de cauză pentru a-și proteja viața privată în mediul online. De asemenea, companiile s-au angajat să propună parametri de protecție a vieții private în funcție de vârstă și să ofere informații clare și ușor de înțeles, într-un limbaj adaptat tinerilor.

Industria de profil dă dovadă de deschidere în ceea ce privește metodele utilizate pentru eliminarea conținuturilor care cuprind abuzuri împotriva copiilor înainte chiar de a fi semnalate și pentru retragerea conținuturilor șocante. Acest sector s‑a angajat să amelioreze dialogul și legăturile cu centrele de asistență (hotlines) care preiau mesajele referitoare la abuzuri și cu organele legii. În 2012, aceste centre de asistență au devenit mai eficiente în urmărirea procedurilor de semnalare și retragere. Organele legii și-au scurtat timpul de reacție în țările gazdă principale.

În 2013, Comisia își va continua eforturile de susținere a coaliției și a membrilor săi prin următoarele acțiuni:

  • Crearea unei platforme pentru responsabilitatea companiilor, care să monitorizeze rezultatele coaliției și să le integreze în cadrul altor filiere de informații cu privire la autoreglementare.

  • Sprijinirea integrării în motoarele de căutare a unor butoane pentru transmiterea de mesaje și contactarea centrelor de asistență; finanțarea găzduirii unei baze de date cu privire la parametrii de protecție a vieții private pentru copii, coordonată de centrele Internet mai sigur (prin intermediul actualului program pentru un internet mai sigur și în cadrul serviciilor digitale propuse prin Mecanismul Conectarea Europei).

  • Sprijinirea activităților de cercetare și inovare ale companiilor cu privire la interoperabilitatea sistemelor de clasificare a conținuturilor (prin Programul-cadru pentru competitivitate și inovare și prin programul Orizont 2020).

  • Promovarea dezvoltării serviciilor de identificare a vârstei, pe baza posibilităților tehnice oferite de cărțile de identitate electronice recognoscibile la scara întregii UE, în urma proiectelor legislative referitoare la identificarea electronică.

  • Realizarea de investiții în cercetare direcționată către instrumente și tehnologii de detectare a conținuturilor care cuprind abuzuri asupra copiilor (în cadrul programului Orizont 2020).

Garantarea siguranței copiilor în mediul online reprezintă un angajament esențial în cadrul Agendei digitale pentru Europa și un element important în eforturile generale ale Comisiei de a crea un climat de încredere și securitate pe internet. În zilele următoare, Comisia va prezenta o strategie a UE în materie de securitate cibernetică și o propunere legislativă privind securitatea rețelelor și a informațiilor, pentru a garanta un mediu digital sigur și de încredere, promovând și protejând în același timp drepturile fundamentale și valorile esențiale din UE.

Context

În data de 2 mai 2012, Comisia a adoptat comunicarea Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii, care prezenta acțiuni grupate în jurul a patru obiective principale.

38% dintre copiii cu vârste între 9 și 12 ani care folosesc internetul afirmă că au un profil pe o rețea socială, în pofida restricțiilor de vârstă impuse. Peste 30% dintre copiii care utilizează internetul o fac prin intermediul unui dispozitiv mobil, iar 26% prin intermediul consolelor de jocuri. Patru din zece copii declară că s-au confruntat cu riscuri online precum hărțuirea pe internet, fiind expuși la conținuturi generate de utilizatori care promovează anorexia, automutilarea sau utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal.

Membri ai coaliției

Apple

LG Electronics

Stardoll

BSkyB

Mediaset

Sulake

BT

Microsoft

Telefónica

Dailymotion

Netlog*

TeliaSonera

Deutsche Telekom

Nintendo

Telecom Italia

Facebook

Nokia

Telenor Group

France Telecom-Orange

Opera Software

Tuenti

Google

Research in Motion

Vivendi

Hyves

RTL Group

Vodafone

KPN

Samsung

Liberty Global*

Skyrock

* nu a raportat încă progrese concrete.

Linkuri utile

Internet mai sigur:

Linkuri către declarațiile companiilor și alte documente importante

Site-ul web dedicat Agendei digitale

Site-ul web al comisarului Neelie Kroes

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter

http://www.saferinternetday.org

Hashtags Twitter: #SID2013 și #betterinternet4kids

Contact:

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)


Side Bar