Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 5 lutego 2013 r.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2013: „Łączy nas szacunek”

5 lutego, w dniu obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2013, Komisja przedstawiła wyniki wspólnych prac środowisk mediów, technologii, telekomunikacji i firm internetowych prowadzonych od grudnia 2011 r., kiedy środowiska te zobowiązały się do uczynienia internetu lepszym i bezpieczniejszym dla dzieci (zob. IP/11/1485).

29 wiodących przedsiębiorstw zaangażowanych w proces samoregulacji poinformowało, w jaki sposób wspólnie ustalą nowy punkt odniesienia dla ochrony dzieci w internecie. W wyniku podjętych zobowiązań, wszystkie urządzenia (w tym smartfony, tablety, komputery i konsole do gier) mogłyby zostać wyposażone w narzędzia kontroli rodzicielskiej i filtry dysponujące prostymi narzędziami umożliwiającymi zgłaszanie szkodliwych treści i niebezpiecznych użytkowników. Branża informuje ponadto rodziców o istnieniu tych narzędzi i zachęca do ich wykorzystywania. Określone zostały także najlepsze praktyki w zakresie odpowiednich do wieku ustawień prywatności oraz skutecznego usuwania materiałów przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Bardzo obiecujące są również plany rozwijania narzędzi technologicznych umożliwiających szersze stosowanie klasyfikacji treści. Zobowiązania te będą realizowane w 2013 r.

Średni wiek dzieci po raz pierwszy łączących się z internetem to siedem lat. Celem Dnia Bezpiecznego Internetu 2013 poświęconego prawom i odpowiedzialności w kontekście korzystania z internetu jest propagowanie szacunku wśród internautów. W UE i na całym świecie odbywają się dziś liczne imprezy, a od 2014 r. data obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu” będzie wspólna dla UE i USA.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: „Cieszę się, że najważniejsze przedsiębiorstwa odpowiedziały na zaproszenie i współpracują w różnych sektorach, aby osiągnąć konkretne wyniki. Ochrona dzieci powinna być przedmiotem decyzji na szczeblu zarządów. Musimy jednak pójść dalej. Cieszę się z działań, które zostaną zrealizowane w 2013 r. i oczekuję określenia dla przemysłu internetowego nowego punktu odniesienia, którym będzie ochrona dzieci jako integralny element wszelkich oferowanych rozwiązań”.

Oświadczenia przedsiębiorstw opublikowane dziś na stronie internetowej poświęconej agendzie cyfrowej pokazują, że ich współdziałanie przyniosło wymierne korzyści dla dzieci:

stopniowo upowszechniane są narzędzia służące zgłaszaniu wykorzystywania lub nękania dzieci w internecie. Niektóre przedsiębiorstwa, na przykład Telefónica, Vodafone, KPN's Meldknop, poszły krok dalej i współpracują z numerami interwencyjnymi lub aplikacjami, takimi jak dostępny w Google SecondFriend. Facebook opracował portal Support Dashboard umożliwiający pracownikom monitorowanie reakcji na zgłoszenia nadużyć lub treści, które naruszają normy społeczności Facebooka, a użytkownikom sprawdzenie jakie działania zostały podjęte w odpowiedzi na ich zgłoszenia.

Narzędzia kontroli rodzicielskiej są obecnie dostępne w wielu produktach (komputery, tablety, smartfony, urządzenia do gry oraz telewizory podłączone do internetu) i usługach, a liczba ich wzrośnie jeszcze w 2013 r. Dla przykładu France Telecom opracowuje obecnie narzędzie przeznaczone do tabletów i smartfonów, a w kwietniu bieżącego roku narzędzie kontroli rodzicielskiej będzie dostępne we wszystkich urządzeniach przenośnych marki LG. Przeprowadzone przez Komisję badanie potwierdziło większą dostępność takich narzędzi. W tym samym badaniu stwierdzono jednak, że o ile skutecznie blokują one materiały pornograficzne, to odnotowano jedynie niewielki postęp w zakresie blokowania takich szkodliwych treści jak materiały zawierające przemoc lub treści o charakterze rasistowskim. Przedsiębiorstwa dostarczają już informacji na temat oferowanych narzędzi lub przewidują ich wdrożenie, w formie opcji aktywowanej przez użytkownika lub domyślnie (Microsoft lub Nintendo). Przedsiębiorstwa takie jak France Telecom, Mediaset, TeliaSonera, Tuenti oraz Telecom Italia planują także kampanie informacyjne dla rodziców.

Szeroko stosowane jest obecnie ocenianie treści zawartych w aplikacjach, dostępnych w sieci nagraniach wideo oraz filmach w oparciu o systemy ocen opracowane przez przedsiębiorstwa lub przez organy krajowe i międzynarodowe. W 2013 r. techniczna grupa zadaniowa, w skład której wchodzą przedsiębiorstwa (w tym Deutsche Telekom, Mediaset, Nokia, Opera, Orange, RIM, Telefónica, Vodafone), agencje oceniające treści oraz eksperci techniczni, będzie pracować nad ujednoliceniem systemów oceniania treści i sprawieniem, że urządzenia będą mogły klasyfikować materiały według grup wiekowych.

W ramach tej grupy określono najlepsze praktyki w zakresie odpowiednich do wieku ustawień prywatności i zajmuje się ona ich upowszechnianiem. Wszystkie przedsiębiorstwa udostępniają aktualne informacje o swoich ustawieniach prywatności, które już wkrótce będzie można przeszukiwać, tak aby rodzice, nauczyciele i dzieci mogli podejmować trafniejsze decyzje dotyczące ich prywatności w internecie. Przedsiębiorstwa zobowiązały się również do udostępnienia odpowiednich do wieku ustawień prywatności oraz przejrzystych i zrozumiałych informacji sformułowanych w sposób odpowiedni dla młodych odbiorców.

Branża jest otwarta na działania pozwalające na eliminowanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, nawet zanim zostaną one zgłoszone, a także na usuwanie materiałów obraźliwych. Przedstawiciele przemysłu zobowiązali się do poprawy dialogu i kontaktów z numerami interwencyjnymi rejestrującymi zgłoszenia nadużyć oraz z organami egzekwowania prawa. W 2012 r. zwiększyła się skuteczność numerów interwencyjnych w monitorowaniu zgłoszeń dotyczących materiałów ukazujących wykorzystywanie seksualne i skuteczność usuwania tych materiałów. Organy ścigania skróciły czas reakcji w najważniejszych państwach będących miejscami hostingu stron internetowych.

W 2013 r. Komisja będzie kontynuować działania wspierające koalicję i jej poszczególnych członków poprzez:

  • utworzenie platformy społecznej odpowiedzialności biznesu, aby monitorować wyniki działań koalicji i łączyć je z innymi nurtami samoregulacji;

  • wspieranie opracowywania zawartych w przeglądarkach funkcji przesyłania zgłoszeń i linków na internetowe adresy interwencyjne. Finansowanie hostingu bazy danych na temat ustawień dotyczących prywatności dla dzieci prowadzonej przez centra bezpieczniejszego internetu (poprzez istniejący program „Bezpieczniejszy internet” oraz w ramach zaproponowanych usług cyfrowych instrumentu „Łącząc Europę”);

  • wspieranie badań przemysłowych i innowacji w zakresie interoperacyjności systemów klasyfikacji treści (ze środków programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz programu „Horyzont 2020”);

  • promowanie rozwijania usługi rozpoznawania wieku, w oparciu o możliwości techniczne rozpoznawalnych w całej UE elektronicznych dowodów tożsamości, co umożliwiają projekty aktów prawnych w tym zakresie;

  • inwestowanie w badania nad narzędziami i technologiami służącymi wykrywaniu treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci (w ramach programu „Horyzont 2020”).

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w internecie jest jednym z kluczowym zobowiązań zawartych w agendzie cyfrowej dla Europy i stanowi istotny element szerzej zakrojonych wysiłków Komisji mających na celu zapewnienie zaufania i bezpieczeństwa w internecie. W najbliższych dniach, Komisja przedstawi unijną strategię bezpieczeństwa cybernetycznego oraz wniosek legislacyjny w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji w celu zapewnienia bezpiecznego i godnego zaufania środowiska cyfrowego, przy jednoczesnym propagowaniu i ochronie praw podstawowych i podstawowych wartości UE.

Kontekst

W dniu 2 maja 2012 r. Komisja przyjęła komunikat „Strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci”, w którym podkreślono działania skoncentrowane na czterech głównych celach.

38 proc. korzystających z Internetu dzieci w wieku 9-12 lat twierdzi, że – mimo ograniczeń wiekowych – posiada profil na jednym z portali społecznościowych. Ponad 30 proc. dzieci, które używają Internetu, wykorzystuje do tego celu urządzenia przenośne, 26 proc. – konsole do gry. 4 na 10 dzieci przyznaje, że zetknęło się w internecie z zagrożeniami takimi jak: zastraszanie, kontakt z wygenerowanymi przez użytkowników treściami promującymi anoreksję czy też samookaleczanie się lub nadużycia dotyczące ich danych osobowych.

Członkowie koalicji

Apple

LG Electronics

Stardoll

BSkyB

Mediaset

Sulake

BT

Microsoft

Telefónica

Dailymotion

Netlog*

TeliaSonera

Deutsche Telekom

Nintendo

Telecom Italia

Facebook

Nokia

Telenor Group

France Telecom-Orange

Opera Software

Tuenti

Google

Research in Motion

Vivendi

Hyves

RTL Group

Vodafone

KPN

Samsung

Liberty Global*

Skyrock

*nie zgłoszono jeszcze konkretnych postępów

Przydatne linki

Bezpieczniejszy internet:

Linki do oświadczeń przedsiębiorstw i innych ważnych dokumentów

Strona internetowa poświęcona agendzie cyfrowej

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes

Komisarz Neelie Kroes na Twitterze

http://www.saferinternetday.org

Hashtagi pozwalające śledzić konwersację tematyczną na Twitterze: #SID2013 i #betterinternet4kids

Kontakt:

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)


Side Bar