Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 februari 2013

Dag van het veiliger internet 2013: "Respect op het internet"

Op 5 februari, de dag van het veiliger internet 2013, presenteert de Commissie de resultaten van het gezamenlijke werk dat media, technologische bedrijven, telecommunicatiebedrijven en internetbedrijven verwezenlijkt hebben sinds ze in december 2011 beloofden om het internet een betere en veiligere plek voor kinderen te maken (zie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1485_nl.htm).

Negenentwintig toonaangevende bedrijven die betrokken zijn bij deze zelfregulerende taak hebben bekendgemaakt hoe zij gezamenlijk nieuwe criteria zullen vaststellen voor de bescherming van kinderen op het internet. Dankzij hun inzet kunnen alle toestellen (o.a. smartphones, tablets, computers en spelconsoles) worden uitgerust met hulpmiddelen voor ouderlijk toezicht en met een scherm waarmee gebruikers heel gemakkelijk schadelijke inhoud en contacten kunnen melden. De sector zorgt er ook voor dat ouders deze instrumenten kennen en gebruiken. Op het vlak van aan de leeftijd aangepaste privacyinstellingen en efficiënte verwijdering van bijvoorbeeld kinderpornografie werden ook beste praktijken vastgesteld. De toezeggingen inzake technologische hulpmiddelen om het gebruik van een classificatiesysteem voor de inhoud te bevorderen, zijn ook veelbelovend. De toezeggingen zullen worden uitgevoerd in de loop van 2013.

Europese kinderen gaan op gemiddeld zevenjarige leeftijd voor het eerst op internet. Dag van het veiliger internet 2013 gaat helemaal over rechten en verantwoordelijkheden op het internet, om mensen van alle leeftijden aan te moedigen respect te hebben voor elkaar. Er zijn evenementen in heel de Europese Unie en de wereld en vanaf 2014 zal de 'dag van het veiliger internet' in de EU en de VS op dezelfde dag vallen.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes: "Ik ben heel tevreden dat deze toonaangevende bedrijven gereageerd hebben op de oproep om samen te werken, over de grenzen van de sectoren heen en met als doel concrete resultaten op te leveren. Het beschermen van kinderen zou aandacht moeten krijgen op bestuursniveau. Er is meer nodig. Ik verheug mij erop dat de toezeggingen in de online-industrie in 2013 worden uitgevoerd en dat de sector de bescherming van kinderen als basiscriterium gaat hanteren".

Verklaringen van bedrijven die vandaag op de website van de digitale agenda werden gepubliceerd, tonen aan dat de coalitie concrete verbeteringen voor kinderen heeft verwezenlijkt.

Instrumenten om misbruik of pesten op het internet te melden, worden geleidelijk aan universeel. Sommige bedrijven gaan nog een stap verder en werken samen met hotlines, bijvoorbeeld Telefónica, Vodafone, KPN Meldknop of toepassingen zoals SecondFriend, beschikbaar op Google. Facebook heeft het Support Dashboard ontwikkeld. Met dit instrument kan het personeel meldingen van misbruik of inhoud die de normen van de Facebookgemeenschap overtreedt, beter afhandelen.

Hulpmiddelen voor ouderlijk toezicht zijn nu ook beschikbaar voor andere producten (computers, tablets, smartphones, spelconsoles en internettelevisietoestellen) en diensten en er zullen er in 2013 nog meer volgen. France Telecom ontwikkelt bijvoorbeeld een instrument voor tablets en smartphones en vanaf april dit jaar zal elk mobiel toestel van LG uitgerust zijn met hulpmiddelen voor ouderlijk toezicht. Een studie van de Commissie bevestigt dat deze hulpmiddelen op grotere schaal beschikbaar zijn, maar stelt dat hoewel de hulpmiddelen goed zijn voor het blokkeren van pornografisch materiaal, er weinig vooruitgang is bij het blokkeren van gewelddadige, racistische of andere schadelijke inhoud. Bedrijven verschaffen al informatie over de hulpmiddelen die zij aanbieden, of voeren ze uit, ofwel wanneer de klant daarvoor kiest, ofwel als standaardinstelling (Microsoft of Nintendo). Bedrijven zoals France Telecom, Mediaset, TeliaSonera, Tuenti en Telecom Italia plannen ook informatiecampagnes voor ouders.

De inhoud van applicaties, online video's en films wordt nu op basis van het eigen beoordelingssysteem van bedrijven of dat van nationale of internationale instanties veelvuldig beoordeeld. Een technische werkgroep van bedrijven (o.a. Deutsche Telekom, Mediaset, Nokia, Opera, Orange, RIM, Telefónica, Vodafone), agentschappen voor inhoudbeoordeling en technische experts zullen in 2013 de inhoudsystemen op elkaar afstemmen en garanderen dat toestellen materiaal zullen kunnen indelen op basis van leeftijd.

De coalitie heeft beste praktijken vastgesteld en uitgewisseld voor aan de leeftijd aangepaste privacyinstellingen. Alle bedrijven geven actuele informatie over hun privacyinstellingen die binnenkort doorzoekbaar zullen zijn zodat ouders, leerkrachten en kinderen beter beslissingen kunnen nemen over hun privacy op het internet. Bedrijven hebben ook toezeggingen gedaan om privacyinstellingen te maken die aangepast zijn aan de leeftijd en om duidelijke en begrijpelijke informatie aan te bieden in een aan een jong publiek aangepast taalgebruik.

De sector is open over hoe materiaal waarin kinderen seksueel misbruikt worden, wordt gefilterd voordat het gemeld is en aanstootgevend materiaal wordt verwijderd. De sector is vastbesloten om de dialoog en de relatie tussen rechtshandhavinginstanties en hotlines waar misbruik kan worden gemeld, te verbeteren. Hotlines waar materiaal betreffende seksueel misbruik kan worden gemeld, houden sinds 2012 beter toezicht op de procedure voor het melden en verwijderen van dit materiaal. Rechtshandhavinginstanties hebben de wachttijden in landen waar veel inhoud wordt gehost sterk verbeterd.

In 2013 zal de Commissie de coalitie en haar individuele leden verder steunen door

  • een maatschappelijk verantwoord platform op te zetten om toe te zien op de resultaten van de coalitie en ze te fuseren met andere zelfregulerende kanalen;

  • de ontwikkeling te steunen van meldknoppen op de browser en een link naar de hotlines. De Commissie financiert het beheer van een databank met privacyinstellingen voor kinderen, geleid door de Veiliger Internetcentra (via het bestaande Actieplan voor veiliger internet en in de voorgestelde digitale diensten van de financieringsfaciliteit Europese verbindingen);

  • onderzoek en innovatie inzake de interoperabiliteit van inhoudsclassificatiesystemen in de sector te steunen (binnen het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie en Horizon 2020);

  • de ontwikkeling van systemen voor leeftijdsherkenning te bevorderen, op basis van de technische mogelijkheden van elektronische identiteitskaarten die in de hele EU worden herkend, zoals het wetsvoorstel inzake eID mogelijk maakt;

  • te investeren in onderzoek over instrumenten en technologieën die inhoud met kindermisbruik opsporen (in Horizon 2020).

Kinderen veilig gebruik laten maken van het internet is een van de voornaamste beloften van de Europese digitale agenda en is een belangrijk onderdeel van de inzet van de Commissie om vertrouwen en veiligheid online te garanderen. De komende dagen zal de Commissie een EU-strategie inzake cyberveiligheid en een wetgevingsvoorstel inzake netwerk- en informatiebeveiliging presenteren om een veilige en betrouwbare digitale omgeving te garanderen en de grondrechten en de fundamentele waarden van de EU te bevorderen en te beschermen.

Achtergrond

Op 2 mei 2012 nam de Commissie de mededeling Strategie voor een beter internet voor kinderen aan, waarin zij de nadruk legde op actie op vier vlakken.

Ondanks de leeftijdsbeperkingen op het internet, verklaarde 38% van de surfende kinderen tussen 9 en 12 jaar dat zij een profiel op een sociaal netwerk hebben. Meer dan 30% van de kinderen die online gaan doet dat met een mobiel toestel en 26% met spelconsoles. Vier op de tien kinderen zeggen online te zijn geconfronteerd met gevaren zoals cyberpesten, blootstelling aan door gebruikers gegenereerde inhoud waarin anorexia of zelfverminking worden verheerlijkt of misbruik van hun persoonlijke gegevens.

Leden van de coalitie

Apple

LG Electronics

Stardoll

BSkyB

Mediaset

Sulake

BT

Microsoft

Telefónica

Dailymotion

Netlog*

TeliaSonera

Deutsche Telekom

Nintendo

Telecom Italia

Facebook

Nokia

Telenor Group

France Telecom-Orange

Opera Software

Tuenti

Google

Research in Motion

Vivendi

Hyves

RTL Group

Vodafone

KPN

Samsung

Liberty Global*

Skyrock

* heeft nog geen verslag uitgebracht over de concrete vooruitgang

Nuttige links

Veiliger Internet:

Links to company statements and other key documents

Digitale Agenda website

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

http://www.saferinternetday.org

Hashtag Twitter: #SID2013 en #betterinternet4kids

Contacts :

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)


Side Bar