Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 5. februārī

2013. gada Drošāka interneta diena. Cieni sevi un citus internetā!

Drošāka interneta dienā, 2013. gada 5. februārī, Komisija ir nākusi klajā ar rezultātiem, kas panākti, mediju, tehnoloģiju, telesakaru un tiešsaistes uzņēmumiem kopīgi strādājot, lai īstenotu to 2011. gada decembra apņemšanos padarīt interneta vidi bērniem piemērotāku un drošāku (skat. IP/11/1485).

Šajā pašregulējošajā praksē ir iesaistīti 29 vadoši uzņēmumi, kas informējuši, kā tie kopīgi noteiks jaunus kritērijus bērnu aizsardzībai tiešsaistē. Šīs apņemšanās rezultātā visas ierīces (tai skaitā viedtālruņus, planšetdatorus, datorus un spēļu konsoles) varēs aprīkot ar vecākvadības rīkiem un ekrāniem ar vienkāršiem rīkiem, ko lietotāji varēs izmantot, lai ziņotu par kaitīgu saturu un saziņu. Nozare arī tiecas panākt, lai vecāki būtu informēti par šo rīku esību un izmantotu tos. Turklāt ir ieviesta paraugprakse vecumam atbilstošu privātuma iestatījumu ziņā un saistībā ar tādu materiālu efektīvu izņemšanu no aprites, kuros atainota vardarbīga izturēšanās pret bērnu. Daudzsološas ir arī saņemtās apņemšanās attiecībā uz tehnoloģiju rīkiem, kas rosina satura klasifikācijas plašāku izmantošanu. Šīs apņemšanās īstenos 2013. gada gaitā.

Eiropā vidējais vecums, kurā pirmoreiz nonāk tiešsaistē, ir septiņi gadi. 2013. gada Drošāka interneta dienas tēma ir tiesības un atbildība tiešsaistē, lai aicinātu visu vecuma grupu pārstāvjus "cienīt sevi un citus internetā". Visā ES un pasaulē norisinās šai dienai veltīti pasākumi, un no 2014. gada Drošāka interneta dienu ES un ASV atzīmēs vienā un tajā pašā dienā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa teica: "Ļoti priecājos, ka šie vadošie uzņēmumi ir atsaukušies uz aicinājumu un sadarbojušies starp nozarēm, lai iegūtu konkrētus rezultātus. Bērnu aizsardzībai būtu jāpievēršas vadības līmenī. Ir jāpanāk vairāk. Es ar nepacietību gaidu īstenošanu 2013. gadā un jauna kritērija "bērnu automātiska aizsardzība" ieviešanu tiešsaistes nozarē."

Digitalizācijas programmas vietnē šodien publicētie uzņēmumu paziņojumi liecina, ka koalīcija panākusi konkrētus uzlabojumus bērniem.

Rīki ziņošanai par vardarbīgu izturēšanos vai iebiedēšanu tiešsaistē pakāpeniski kļūst universāli. Daži uzņēmumi ir spēruši vienu soli tālāk un sadarbojas ar uzticības tālruņu dienestiem, piemēram, Telefónica, Vodafone, KPN's Meldknop, vai lietotnēm kā SecondFriend, kas pieejama no Google. Uzņēmums Facebook ir izstrādājis atbalsta paneli, kas palīdz darbiniekiem labāk izskatīt ziņojumus par vardarbīgu izturēšanos vai saturu, kurš ir pretrunā Facebook kopienas standartiem, kā arī ļauj lietotājiem redzēt, kādi pasākumi veikti, lai novērstu pārkāpumus.

Vecākvadības rīki tagad ir pieejami plašākam izstrādājumu (datori, planšetdatori, viedtālruņi, spēļu ierīces, kā arī internetam pieslēdzami televizori) un pakalpojumu klāstam, un 2013. gadā parādīsies vēl citi. Piemēram, France Telecom izstrādā rīku planšetdatoriem un viedtālruņiem, un no šā gada aprīļa vecākvadība būs pieejama visās uzņēmuma LG mobilajās ierīcēs. Komisijas pētījums apstiprina šo plašāko pieejamību, vienlaikus norādot, ka ar rīkiem var sekmīgi bloķēt pornogrāfiska satura materiālus, taču attiecībā uz vardarbīga, rasistiska vai cita kaitīga satura bloķēšanu panāktas ierobežotas sekmes. Uzņēmumi jau sniedz informāciju par saviem rīkiem vai ievieš tos, piedāvājot aktīvu izvēli vai arī automātiski (Microsoft vai Nintendo). Uzņēmumi, tostarp France Telecom, Mediaset, TeliaSonera, Tuenti un Telecom Italia, ir paredzējuši rīkot informācijas kampaņas vecākiem.

Pamatojoties uz pašu uzņēmumu vai valsts un starptautisku iestāžu klasifikācijas sistēmām, tagad lietotnēm, videoklipiem internetā un filmām plaši tiek izmantota satura klasifikācija. Tehniska darba grupa, kurā iesaistīti uzņēmumi (tai skaitā Deutsche Telekom, Mediaset, Nokia, Opera, Orange, RIM, Telefónica, Vodafone), satura klasificēšanas aģentūras un tehniski eksperti, 2013. gadā strādās, lai saskaņotu satura klasificēšanas sistēmas un nodrošinātu to, ka ierīces spēj noteikt materiāla vecuma klasifikāciju.

Koalīcija ir definējusi vecumam atbilstošu privātuma iestatījumu paraugpraksi un informējusi par to. Visi uzņēmumi sniedz aktuālu informāciju par to privātuma iestatījumiem, kuros drīzumā varēs meklēt tā, lai vecāki, skolotāji un bērni varētu labāk pieņemt lēmumus par savu privātumu tiešsaistē. Uzņēmumi ir arī apņēmušies darīt pieejamus vecumam atbilstošus privātuma iestatījumus un sniegt skaidru un saprotamu informāciju valodā, kas piemērota gados jaunai publikai.

Nozare atklāti informē par to, kādi pasākumi tiek veikti, lai izfiltrētu materiālus, kuros atainota seksuāla vardarbība pret bērnu, un izņemtu aizskarošus materiālus. Tā apņēmusies uzlabot dialogu un saites ar uzticības tālruņiem vardarbības ziņošanai un tiesībaizsardzības iestādēm. Uzticības tālruņi, kam ziņot par materiāliem, kuros atainota seksuāla vardarbība, 2012. gadā uzlabojuši efektivitāti, uzraugot minēto materiālu atklāšanas un izņemšanas procesu. Tiesībaizsardzības iestādes ir saīsinājušas reakcijas laiku lielākajās mitinātājvalstīs.

Komisija 2013. gadā turpinās darbu, lai atbalstītu koalīciju un tās atsevišķos dalībniekus, konkrēti tā

  • izveidos korporatīvās atbildības platformu, lai uzraudzītu koalīcijas rezultātus un apvienotu to ar citām pašregulējošām plūsmām;

  • atbalstīs to, ka tiek izstrādātas ziņošanas pogas pārlūkprogrammās un saites uz palīdzības tālruņiem; finansēs datubāzes mitināšanu, kurā apkopoti privātuma iestatījumi bērniem un ko vadīs Drošāka interneta centri (ar esošās Drošāka interneta programmas starpniecību un ierosinātā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) digitālo pakalpojumu ietvaros);

  • atbalstīs nozares veikto pētniecību un izstrādi saistībā ar satura klasifikācijas sistēmu savietojamību (Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammā (CIP) un programmā "Apvārsnis 2020");

  • veicinās vecuma noteikšanas pakalpojumu izstrādi, izmantojot tehniskās iespējas, ko rada ES mērogā atpazīstamas elektroniskas identitātes kartes, kas kļuvis iespējams saskaņā ar tiesību akta projektu eID jomā;

  • ieguldīs tādu rīku un tehnoloģiju pētniecībā, kas atklāj saturu, kurā atainota vardarbība pret bērnu (programmā "Apvārsnis 2020").

Bērnu drošība tiešsaistē ir viens no galvenajiem Eiropas Digitalizācijas programmas uzdevumiem un veido būtisku daļu Komisijas plašākos centienos nodrošināt uzticēšanos un drošību tiešsaistē. Tuvākajās dienās Komisija publicēs ES kiberdrošības stratēģiju un tiesību akta priekšlikumu par tīklu un informācijas drošību ar mērķi nodrošināt drošu un uzticības vērtu digitālo vidi, vienlaikus veicinot un aizsargājot pamattiesības un ES pamatvērtības.

Pamatinformācija

Komisija 2012. gada 2. maijā pieņēma paziņojumu par stratēģiju "Bērniem labāks internets", kurā uzsvērtas darbības saistībā ar četru pamatmērķu īstenošanu.

38 % bērnu vecumā no 9 līdz 12 gadiem, kuri izmanto tiešsaisti, apgalvo, ka viņiem ir izveidots profils sociālajos tīklos, lai gan tajos pastāv vecuma ierobežojumi. Vairāk nekā 30 % bērnu, kuri izmanto tiešsaisti, to dara no mobilās ierīces, un 26 % — no spēļu konsoles. Četri no desmit bērniem ziņojuši, ka ir saskārušies ar kādu no riskiem tiešsaistē, piemēram, kiberiebiedēšanu vai lietotāju veidotu saturu vietnēs, kur atbalstīta anoreksija, paškaitējums vai personas datu ļaunprātīga izmantošana.

Koalīcijas locekļi

Apple

LG Electronics

Stardoll

BSkyB

Mediaset

Sulake

BT

Microsoft

Telefónica

Dailymotion

Netlog*

TeliaSonera

Deutsche Telekom

Nintendo

Telecom Italia

Facebook

Nokia

Telenor Group

France Telecom-Orange

Opera Software

Tuenti

Google

Research in Motion

Vivendi

Hyves

RTL Group

Vodafone

KPN

Samsung

Liberty Global*

Skyrock

* uzņēmums vēl nav informējis par saviem konkrētajiem sasniegumiem

Noderīgas saites

Drošāks internets

Saites uz uzņēmumu paziņojumiem un citiem pamatdokumentiem

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Sekot Nēlī Krusas tvitošanai

http://www.saferinternetday.org

Birkas tviterī: #SID2013 un #betterinternet4kids

Kontaktpersonas:

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)


Side Bar