Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 5 d., Briuselis

2013 m. Saugesnio interneto diena. Gerbkime vieni kitus internete

Vasario 5-ąją, 2013 m. Saugesnio interneto dieną, Komisija pristato žiniasklaidos, technologijų, telekomunikacijų ir interneto įmonių bendro darbo, kurio jos įsipareigojo imtis 2011 m. gruodžio mėn., kad internetas taptų geresnis ir saugesnis vaikams, rezultatus (žr. IP/11/1485).

29 pirmaujančios sektoriaus įmonės, dalyvaujančios šioje savireguliavimo iniciatyvoje, informavo, kaip kolektyviai nustatys naujus vaikų apsaugos internete kriterijus. Vykdydamos šį įsipareigojimą, įmonės užtikrino, kad visuose prietaisuose (įskaitant išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, kompiuterius ir kompiuterinių žaidimų pultus) būtų galima įdiegti tėvų kontrolės priemones ir filtrus bei paprastas priemones, leidžiančias naudotojams pranešti apie žalingą turinį ir pavojingas pažintis. Sektorius taip pat deda pastangas, kad tėvai apie šias priemones žinotų ir jomis naudotųsi. Be to, nustatyta geriausia praktika, susijusi su pagal amžių tinkamomis privatumo nuostatomis ir veiksmingu vaikų išnaudojimo medžiagos pašalinimu. Daug vilčių teikia ir įsipareigojimai, susiję su technologinėmis priemonėmis, kuriomis skatinama plačiau taikyti turinio klasifikavimą. Priemones įsipareigota įgyvendinti 2013 m.

Europoje pirmą kartą internetu pradeda naudotis vidutiniškai septynerių metų vaikai. 2013 m. Saugesnio interneto diena siekiama atkreipti dėmesį į teises ir pareigas naudojantis internetu, o žmonės raginami internete gerbti vieni kitus, kad ir kokio amžiaus jie būtų. Renginiai vyksta Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje, o nuo 2014 m. ES ir JAV Saugesnio interneto dieną minės kartu.

Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Labai džiaugiuosi, kad šios pirmaujančios įvairių sektorių įmonės atsiliepė į raginimą ir dirbo išvien, siekdamos konkrečių rezultatų. Vaikų apsauga turėtų sulaukti valdybos lygmens dėmesio. Reikia dėti daugiau pastangų. Nekantrauju pamatyti, kaip bus įgyvendintos 2013 m. priemonės ir atsiras naujas internetinio sektoriaus kriterijus – vaikų apsauga kaip numatytoji nuostata.“

Iš įmonių pareiškimų, kurie šiandien paskelbti Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainėje, matyti, kad koalicija konkrečiai pagerino interneto sąlygas vaikams:

Priemonės, kuriomis galima pranešti apie išnaudojimą arba patyčias internete, pamažu tampa visuotinėmis. Kai kurių įmonių užmojai dar platesni – jos bendradarbiauja su įmonėmis, teikiančiomis karštosios linijos paslaugas, pavyzdžiui, „Telefónica“, „Vodafone“, KPN „Meldknop“, arba kuriančiomis taikomąsias programas, kaip antai „Second Friend“, kuria galima naudotis „Google“ interneto svetainėje. Socialinis tinklas „Facebook“ sukūrė priemonę „Support Dashboard“, padedančią darbuotojams geriau reaguoti į pranešimus apie išnaudojimą ar turinį, pažeidžiantį „Facebook“ bendruomenės standartus, o naudotojams – stebėti, kokių veiksmų imtasi reaguojant į jų pranešimus.

Vis daugiau gaminių (kompiuterių, planšetinių kompiuterių, išmaniųjų telefonų, žaidimų prietaisų ir prie interneto jungiamų televizorių) ir paslaugų dabar siūloma su tėvų kontrolės priemonėmis, o 2013 m. jų bus siūloma dar daugiau. Pavyzdžiui, „France Telecom“ rengia priemonę, skirtą planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams, o nuo šių metų balandžio mėn. tėvų kontrolės priemonėmis bus aprūpinti visi LG mobilieji prietaisai. Komisijos tyrime patvirtinama, kad šios priemonės prieinamos plačiau, tačiau pabrėžiama, kad, nors priemonės veiksmingai blokuoja pornografinę medžiagą, nelabai pasistūmėta smurto, rasistinio ir kitokio žalingo turinio blokavimo srityje. Įmonės jau teikia informaciją apie savo priemones arba įgyvendina jas vartotojui pasirinkus arba automatiškai („Microsoft“ ar „Nintendo“). Tokios įmonės, kaip „France Telecom“, „Mediaset“, „TeliaSonera“, „Tuenti“ ir „Telecom Italia“, taip pat planuoja rengti informacines kampanijas tėvams.

Taikomųjų programų, internetinių filmų ir filmų turinio reitingai dabar plačiai naudojami; jie grindžiami pačių įmonių arba nacionalinių ir tarptautinių institucijų reitingų sistemomis. 2013 m. techninė darbo grupė, kurią sudaro įmonių (įskaitant „Deutsche Telekom“, „Mediaset“, „Nokia“, „Opera“, „Orange“, RIM, „Telefónic“, „Vodafone“) bei turinio reitingavimo agentūrų atstovai ir technikos ekspertai, stengsis suvienodinti turinio sistemas ir užtikrinti, kad prietaisai galėtų nustatyti medžiagos tikslinės auditorijos amžiaus grupę.

Koalicija apibrėžė ir viešai paskelbė geriausią pagal amžių tinkamų privatumo nuostatų praktiką. Visos įmonės teikia naujausią informaciją apie savo privatumo nuostatas, o netrukus ją bus galima rasti naudojantis paieškos sistemomis, kad tėvai, mokytojai ir vaikai galėtų priimti geriau informuotus sprendimus dėl savo privatumo internete. Be to, įmonės įsipareigojo teikti pagal amžių tinkamas privatumo nuostatas ir pateikti aiškią, suprantamą informaciją jaunimui suprantama kalba.

Sektorius informuoja apie tai, kaip filtruoja seksualinio vaikų išnaudojimo medžiagą dar iki pranešimo apie ją gavimo ir šalina įžeidžiamą medžiagą. Be to, jis yra įsipareigojęs gerinti dialogą ir sąsajas su pranešimų apie išnaudojimą karštosiomis linijomis bei teisėtvarkos institucijomis. 2012 m. karštosios linijos, kurioms galima pranešti apie seksualinio išnaudojimo medžiagą, padėjo veiksmingiau stebėti įspėjimo ir medžiagos pašalinimo procesą. O teisėtvarkos institucijos sutrumpino savo reagavimo laiką pagrindinėse prieglobos šalyse.

2013 m. Komisija rems koaliciją ir atskirus jos narius:

  • įsteigs įmonių atsakomybės platformą, padėsiančią stebėti koalicijos darbo rezultatus ir juos integruoti kitose savireguliavimo šakose;

  • rems naršyklių mygtukų, skirtų pranešimams ir sąsajoms su karštosiomis linijomis, kūrimą; finansuos vaikų privatumo nuostatų duomenų bazės, kurią tvarko Saugesnio interneto centrai, prieglobą (per dabartinę Saugesnio interneto programą ir teikiant siūlomas Europos infrastruktūros tinklų priemonės skaitmenines paslaugas);

  • rems sektoriaus mokslinius tyrimus ir inovacijas turinio klasifikavimo sistemų sąveikumo srityje (pagal Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą ir programą „Horizontas 2020“);

  • skatins kurti amžiaus atpažinimo paslaugas, grindžiamas ES mastu pripažįstamų elektroninių tapatybės kortelių (įteisintų e. tapatybės teisės aktų projektais) teikiamomis techninėmis galimybėmis;

  • investuos į priemonių ir technologijų, atpažįstančių vaikų išnaudojimo turinį, mokslinius tyrimus (pagal programą „Horizontas 2020“).

Pagrindinis Europos skaitmeninėje darbotvarkėje numatytas įsipareigojimas – sudaryti vaikams sąlygas saugiai naršyti internete – taip pat yra svarbi platesnio Komisijos užmojo užtikrinti pasitikėjimą ir saugumą internete dalis. Artimiausiomis dienomis Komisija pristatys ES kibernetinio saugumo strategiją ir Tinklų ir informacijos saugos teisės akto pasiūlymą, kuriais siekiama užtikrinti saugią ir vertą pasitikėjimo skaitmeninę aplinką, kartu skatinant ir ginant pagrindines teises ir saugant ES pagrindines vertybes.

Pagrindiniai faktai

2012 m. gegužės 2 d. Komisija priėmė komunikatą „Europos strategija dėl vaikams geresnio interneto“, kuriame pabrėžė veiksmus siekiant keturių pagrindinių tikslų.

38 % 9–12 m. vaikų, naršančių internete, teigia, kad, nepaisant amžiaus apribojimų, turi socialinio tinklo profilį. Daugiau nei 30 % internetu besinaudojančių vaikų naudojasi juo savo mobiliuoju prietaisu, o 26 % – kompiuterinių žaidimų pultais. 4 iš 10 vaikų teigia, kad internete jiems yra tekę susidurti su pavojais: patirti priekabiavimą elektroninėje erdvėje, susidurti su naudotojų sukurtu turiniu, kuriuo skatinama anoreksija ar savęs žalojimas, arba su netinkamu jų asmens duomenų naudojimu.

Koalicijos nariai

Apple

LG Electronics

Stardoll

BSkyB

Mediaset

Sulake

BT

Microsoft

Telefónica

Dailymotion

Netlog*

TeliaSonera

Deutsche Telekom

Nintendo

Telecom Italia

Facebook

Nokia

Telenor Group

France Telecom-Orange

Opera Software

Tuenti

Google

Research in Motion

Vivendi

Hyves

RTL Group

Vodafone

KPN

Samsung

Liberty Global*

Skyrock

* dar nepranešė, kokią konkrečią pažangą padarė.

Naudingos nuorodos

Saugesnis internetas:

Nuorodos į įmonių pranešimus ir kitus svarbius dokumentus

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

Neelie Kroes interneto svetainė

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“

http://www.saferinternetday.org

„Twitter“ raktiniai žodžiai: #SID2013 ir #betterinternet4kids

Asmenys ryšiams:

Linda Cain, tel. +32 2 299 90 19

Ryan Heath, tel. +32 2 296 17 16


Side Bar