Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. helmikuuta 2013

Vuoden 2013 Turvallisempi Internet -päivä: ”Kunnioita kaveria netissä”

Komissio esitteli vuoden 2013 Turvallisempi Internet -päivänä 5. helmikuuta tuloksia, joita saatiin media-, teknologia-, televiestintä- ja internetyritysten yhteistyöstä. Joulukuussa 2011 alkaneen yhteistyön tavoitteena oli parantaa lasten turvallisuutta internetissä (ks. IP/11/1485).

Tähän itsesääntelyaloitteeseen osallistuvat 29 johtavaa yritystä ovat raportoineet tavoistaan nostaa yhdessä lasten suojelu internetissä uudelle tasolle. Näiden yritysten sitoumuksen tuloksena kaikki laitteet (älypuhelimet, tabletit, tietokoneet ja pelikonsolit mukaan luettuina) voitaisiin varustaa sisällönsuodattimilla ja näkymillä, joissa käyttäjät voivat yksinkertaisesti ilmoittaa haitallisista sisällöistä ja yhteydenotoista. Toimialalla pyritään myös varmistamaan, että vanhemmat ovat tietoisia näistä mahdollisuuksista ja käyttävät niitä. Lisäksi on laadittu eri ikäryhmille sopivia yksityisyysasetuksia ja lasten hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin tehokasta poistamista koskevat parhaat käytännöt. Lupaavia ovat myös teknologisten välineiden osalta saadut sitoumukset edistää sisältöluokittelun käytön laajentamista. Sitoumukset toteutetaan vuoden 2013 aikana.

Ensimmäisen kerran internetiin mennään Euroopassa keskimäärin seitsemänvuotiaana. Vuoden 2013 Turvallisempi Internet -päivä koskee nimenomaan verkon käyttäjien oikeuksia ja velvollisuuksia, ja teemallaan ”Connect with Respect” se kannustaa kaikkia ”kunnioittamaan kaveria netissä”. Päivän kunniaksi järjestetään tapahtumia EU:ssa ja maailmanlaajuisesti, ja vuodesta 2014 alkaen ”Turvallisempi Internet -päivää” vietetään samana päivänä myös Yhdysvalloissa.

"Olen todella iloinen siitä, että nämä johtavat yritykset ovat vastanneet kutsuun ja tehneet yhteistyötä yli toimialarajojen tuottaakseen konkreettisia tuloksia. Lasten suojeluun tulisi kiinnittää huomiota yritysten hallitustasolla. On tehtävä vielä enemmän. Odotankin innolla aloitteiden toteutusta vuonna 2013, ja sitä, kun verkkotoimialalle syntyy uusi tahtotila: lasten suojelu oletusarvona”, toteaa Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes.

EU:n digitaalistrategian verkkosivuilla tänään julkaistuissa yritysten tiedotteissa esitetään seuraavat yhteenliittymän aikaansaamat konkreettiset lapsiin liittyvät parannukset:

Välineet, joilla voi ilmoittaa hyväksikäytöstä tai kiusaamisesta verkossa, ovat yleistymässä. Jotkin yritykset menevät astetta pidemmälle ja tekevät yhteistyötä vihjelinjojen kanssa (esimerkiksi Telefónica, Vodafone, KPN:n Meldknop ja Googlessa toimiva SecondFriend-sovellus. Facebook on kehittänyt Support Dashboard -toiminnon, jossa henkilöstö voi paremmin seurata väärinkäytösilmoituksia tai ilmoituksia Facebookin yhteisönormien vastaisista sisällöistä ja jonka kautta käyttäjät voivat nähdä mihin toimiin ilmoitusten vuoksi on ryhdytty.

Sisällönsuodatusvälineitä on saatavilla yhä useampiin tuotteisiin (tietokoneisiin, tabletteihin, älypuhelimiin, pelilaitteisiin sekä verkkoyhteyttä käyttäviin televisioihin) ja palveluihin, ja niiden määrä lisääntyy vuonna 2013. France Telecom esimerkiksi kehittää tällaista välinettä tabletteihin ja älypuhelimiin, ja kaikki LG:n mobiililaitteet varustetaan sisällönsuodattimilla tämän vuoden huhtikuusta alkaen. Komission selvitys vahvistaa tämän laajentuvan saatavuuden, mutta siinä todetaan myös, että vaikka välineillä pystytään hyvin estämään pornografinen materiaali, vähemmän on edistytty väkivaltaisen, rasistisen ja muulla tavalla haitallisen sisällön estämisessä. Yritykset antavat jo välineistään tietoja tai asettavat niitä käyttöön aktiivisin valinnoin tai oletusarvoisesti (Microsoft ja Nintendo). Toisissa yrityksissä, kuten France Telecomissa, Mediasetissä, TeliaSonerassa, Tuentissa ja Telecom Italiassa, suunnitellaan myös tiedotuskampanjoita vanhemmille.

Sovellusten, nettivideoiden ja filmien sisältöluokittelua käytetään laajalti. Luokittelu perustuu yritysten omiin tai kansallisten tai kansainvälisten elinten luokittelujärjestelmiin. Sisältöluokittelujärjestelmien yhdenmukaistamiseen ryhtyy vuonna 2013 tekninen työryhmä, joka koostuu yrityksistä (ml. Deutsche Telecom, Mediaset, Nokia, Opera, Orange, RIM, Telefónica, Vodafone), sisältöluokittelulaitoksista ja teknisistä asiantuntijoista. Työryhmän on määrä myös varmistaa, että laitteet pystyvät tunnistamaan materiaalien ikäluokituksen.

Yhteenliittymä on määritellyt eri ikäryhmille soveltuvia yksityisyysasetuksia koskevat parhaat käytännöt ja jakanut niitä. Kaikki yritykset antavat ajantasaista tietoa yksityisyysasetuksistaan, joista pian voi tehdä hakuja. Näin vanhemmat, opettajat ja lapset voivat paremmin tehdä omaa yksityisyyttään netissä koskevia päätöksiä. Yritykset ovat myös sitoutuneet asettamaan saataville eri ikäryhmille soveltuvat yksityisyysasetukset ja antamaan nuorille käyttäjille soveltuvalla kielellä selkeää ja ymmärrettävää tietoa.

Toimiala näyttää avoimesti, mitä se tekee lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin suodattamiseksi jo ennen siitä tehtyjä ilmoituksia sekä loukkaavan materiaalin poistamiseksi. Se on sitoutunut parantamaan vuoropuhelua ja yhteyksiä vihjelinjojen ja lainvalvontaelinten kanssa. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia koskevien vihjelinjojen tehokkuus ilmoitus- ja poistamisprosessien valvonnassa parani vuonna 2012. Lainvalvontaelimet ovat nopeuttaneet toimiaan maissa, joissa tällaisia palveluja on tarjottu.

Komissio aikoo vuonna 2013 ryhtyä lisätoimiin tukeakseen yhteenliittymää ja sen yksittäisiä jäseniä muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Perustetaan yritysvastuufoorumi seuraamaan yhteenliittymän saavuttamia tuloksia ja luomaan yhteyksiä muiden itsesääntelyaloitteiden kanssa.

  • Tuetaan ilmiantonäppäimien ja auttaviin puhelimiin johtavien linkkien kehittämistä selaimissa. Rahoitetaan Safer Internet -keskusten ylläpitämiä lasten yksityisyysasetuksia koskevia tietokantoja (nykyisen Safer Internet -ohjelman ja digitaalisten palvelujen Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) kautta).

  • Tuetaan sisältöluokittelujärjestelmien yhteentoimivuutta koskevaa toimialan tutkimusta ja innovointia (kilpailukykyä ja innovointia koskevan puiteohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman kautta).

  • Edistetään ikätunnistuspalvelujen kehittämistä EU:n laajuisesti tunnistettavissa olevien sähköisten henkilökorttien teknisten mahdollisuuksien pohjalta sähköisiä henkilökortteja koskevan lainsäädäntöluonnoksen mahdollistamalla tavalla.

  • Investoidaan lasten hyväksikäytön paljastamiseen tarvittavien välineiden ja teknologioiden tutkimukseen (Horisontti 2020 -puiteohjelmasta).

Lasten turvallisuuden varmistaminen verkossa on keskeisenä sitoumuksena Euroopan digitaalistrategiassa ja tärkeä osa komission laajempaa pyrkimystä varmistaa luottamus ja turvallisuus verkossa. Komissio esittää lähipäivinä EU:n kyberturvallisuusstrategian ja verkko- ja tietoturvaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen turvallisen ja luotettavan verkkoympäristön varmistamiseksi ja perusoikeuksien ja EU:n perusarvojen edistämiseksi ja suojelemiseksi.

Tausta

Komissio antoi 2. toukokuuta 2012 strategiasta internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta tiedonannon, jossa korostettiin toimia neljän päätavoitteen saavuttamiseksi.

Verkkoa käyttävistä 9–12-vuotiaista 38 prosenttia ilmoittaa omistavansa profiilin verkkoyhteisöpalvelussa, ikärajoituksista huolimatta. Yli 30 prosenttia verkkoa käyttävistä lapsista käyttää sitä mobiililaitteella ja 26 prosenttia pelikonsolilla. Neljä kymmenestä lapsesta ilmoittaa joutuneensa internetissä esimerkiksi seuraaviin riskitilanteisiin: verkkokiusaaminen, altistuminen käyttäjien itsensä luomalle sisällölle, joka kannustaa anoreksian ihannointiin tai itsensä vahingoittamiseen, tai henkilötietojen väärinkäyttö.

Yhteenliittymän jäsenet

Apple

LG Electronics

Stardoll

BSkyB

Mediaset

Sulake

BT

Microsoft

Telefónica

Dailymotion

Netlog*

TeliaSonera

Deutsche Telekom

Nintendo

Telecom Italia

Facebook

Nokia

Telenor Group

France Telecom-Orange

Opera Software

Tuenti

Google

Research in Motion

Vivendi

Hyves

RTL Group

Vodafone

KPN

Samsung

Liberty Global*

Skyrock

* ei ole vielä raportoinut konkreettisesta edistymisestä

Hyödyllisiä linkkejä

Safer Internet -ohjelma:

Linkit yritysten tiedotteisiin ja muihin olennaisiin asiakirjoihin

Digitaalistrategiaa koskevat verkkosivut

Neelie Kroesin verkkosivut

Neelie Kroes Twitterissä

http://www.saferinternetday.org

Twitter-avainsanat: #SID2013 ja #betterinternet4kids

Contacts :

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)


Side Bar