Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. februar 2013

Sikkert Internet-dag 2013: pas på farerne på internettet

Den 5. februar 2013, på den årlige Sikkert Internet-dag, fremlagde Kommissionen resultaterne af den fælles indsats, som virksomheder inden for medier, teknologi og telekommunikation samt internetvirksomheder har gennemført, siden de i december 2011 forpligtede sig til at gøre internettet til et bedre og mere sikkert sted for børn (se IP/11/1485).

29 førende virksomheder har påtaget sig denne selvregulerende opgave og fastlagt, hvordan de sammen vil nå målet om at beskytte børn på internettet. Resultatet er, at al elektronisk udstyr (herunder smartphones, tablets, computere og spillekonsoller) kunne udstyres med forældrekontrolsystemer, og der kunne oprettes skærme, som gør det let for brugerne at anmelde indhold og kontakt af skadelig art. Branchen arbejder ligeledes på at sikre, at forældre har kendskab til og gør brug af disse redskaber. Desuden er der blevet fremlagt bedste praksis-metoder, hvad angår alderssvarende standardindstillinger for beskyttelse af personoplysninger og effektiv fjernelse af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn. Forpligtelserne indeholder teknologiske redskaber til fremme af en større udbredelse af indholdsklassificering og tegner meget lovende. De vil blive bragt i anvendelse i løbet af 2013.

Gennemsnitsalderen for børns første besøg på internettet er syv år. Sikkert Internet‑dagen 2013 drejer sig om rettigheder og ansvar på internettet og har til formål at oplyse internetbrugere i alle aldre om farerne på internettet. Der arrangeres begivenheder rundt omkring i EU og på verdensplan, og fra 2014 vil EU og USA afholde Sikkert Internet-dag på samme dato.

"Jeg glæder mig over, at disse førende virksomheder har påtaget sig opgaven og således indgår i samarbejdet på tværs af sektorer om at opnå konkrete resultater," udtaler næstformand i Europa-Kommissionen, Neelie Kroes. "Beskyttelsen af børn bør få opmærksomhed på bestyrelsesplan. Der skal mere til. Jeg ser frem til gennemførelsen i løbet af 2013 og til at opleve den nye målsætning på internetområdet blive forfulgt: beskyttelse af børn frem for alt".

Virksomhedernes resultater, der offentliggøres i dag på webstedet for den digitale dagsorden, viser, at koalitionen har bidraget med konkrete forbedringer til gavn for børnene:

Værktøjer, der gør det muligt at indberette misbrug eller mobning på internettet, bliver gradvist mere udbredte. Nogle virksomheder, såsom Telefónica, Vodafone og Meldknop (under KPN) eller applikationer som f.eks. SecondFriend på Google, går endda skridtet videre og samarbejder med hotlines. Facebook har udviklet et supportkontrolpanel, der skal sikre bedre opfølgning på brugernes indberetninger om misbrug eller indhold, der er i strid med Facebooks fællesskabsstandarder, og giver samtidig brugerne indblik i, hvilke foranstaltninger der træffes som følge heraf.

Forældrekontrolsystemer er nu tilgængelige på tværs af flere tjenester og produkter (computere, tablets, smartphones, spillekonsoller og forbundne tv-apparater) og flere vil komme til i 2013. France Telecom er f.eks. i gang med at udvikle et værktøj til tablets og smartphones, og LG indfører fra april i år muligheden for forældrekontrol på alle deres mobile enheder. En undersøgelse foretaget af Kommissionen bekræfter den større tilgængelighed af værktøjer, men fremhæver samtidig, at selvom disse værktøjer er gode til at blokere pornografisk materiale, er det vanskeligere at blokere indhold af voldelig og racistisk karakter samt andet skadeligt indhold. Nogle virksomheder informerer allerede om disse værktøjer eller gør det muligt at installere dem, enten som brugerdefineret eller standardindstilling (Microsoft og Nintendo). Virksomheder såsom France Telecom, Mediaset, TeliaSonera, Tuenti og Telecom Italia planlægger ligeledes oplysningskampagner målrettet mod forældre.

Indholdsbedømmelser af apps samt videoer og film på internettet anvendes nu i vid udstrækning og er baseret på virksomhedernes egne klassificeringssystemer eller tilsvarende nationale og internationale organers systemer. Indholdsbedømmelsesagenturer, tekniske eksperter samt en teknisk arbejdsgruppe bestående af virksomheder (inkl. Deutsche Telekom, Mediaset, Nokia, Opera, Orange, RIM, Telefónica og Vodafone) vil i 2013 arbejde på at tilpasse indholdssystemer og sikre, at elektroniske enheder vil kunne udføre aldersklassificering.

Koalitionen har defineret og udvekslet bedste praksis vedrørende alderssvarende standardindstillinger til beskyttelse af personoplysninger. Alle virksomheder offentliggør allerede ajourførte oplysninger om deres privatindstillinger, og disse vil snart blive gjort tilgængelige således, at forældre, lærere og børn bedre kan værne om deres privatliv på internettet. Virksomhederne vil ligeledes muliggøre alderssvarende standardindstillinger for beskyttelse af personoplysninger og gøre information tilgængeligt på et klart og tydeligt sprog, der egner sig til et yngre publikum.

Branchen er åben omkring, hvad der gøres for at bortfiltrere materiale med seksuelt misbrug af børn, før det anmeldes, og for at fjerne krænkende materiale. Den forpligter sig til at forbedre dialogen og forbindelserne med hotlines til misbrugsanmeldelse og de retshåndhævende myndigheder. I 2012 blev det lettere for de hotlines, der tager sig af anmeldelser af materiale, der viser seksuelt misbrug, at overvåge selve anmeldelses- og fjernelsesprocessen. De retshåndhævende myndigheder i større værtslande har desuden fremskyndet deres reaktionstid i forbindelse med anmeldelser.

I 2013 vil Kommissionen yderligere støtte koalitionen og dens enkelte medlemmer ved at

  • etablere en platform for virksomheders sociale ansvar til at overvåge koalitionens resultater og slå dem sammen med andre selvregulerende instanser

  • støtte udviklingen af anmeldelsesknapper i internetbrowsere samt links til hjælpetjenester

  • støtte etableringen af en database til privatindstillinger for børn gennem Safer Internet-centre (via det eksisterende program for et sikrere internet samt foreslåede digitale tjenester gennem Connecting Europe-faciliteten (CEF))

  • støtte brancheundersøgelser og innovation med hensyn til driftskompatibiliteten af indholdsklassifikationssystemer (fra rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) og Horisont 2020)

  • fremme udviklingen af tjenester til fastslåelse af alder, som skal bygge på de tekniske muligheder for genkendelige elektroniske identitetskort på EU-plan, jf. forslag til retsakt om elektroniske identitetskort

  • investere i forskning af værktøjer og teknologier, der kan spore indhold, som vedrører børnemisbrug (Horisont 2020).

Det er et centralt mål for den digitale dagsorden for Europa at sørge for, at børn kan færdes sikkert på internettet, og det er ligeledes en vigtig del af Kommissionens bredere indsats for at sikre tillid og tryghed på internettet. I de kommende dage vil Kommissionen præsentere en europæisk internetsikkerhedsstrategi samt et forslag til retsakt om net- og informationssikkerhed, der skal sikre et trygt og pålideligt digitalt miljø samt fremme og beskytte grundlæggende rettigheder og EU's kerneværdier.

Baggrund

Den 2. maj 2012 vedtog Kommissionen meddelelsen om en "strategi for et bedre internet for børn", der fremhæver foranstaltninger vedrørende fire overordnede mål.

38 % af de 9 til 12-årige, som færdes på internettet, angiver, at de har en profil på et socialt netværk på trods af aldersbegrænsninger. Mere end 30 % af børn, der færdes på internettet, gør det fra mobile enheder, mens 26 % gør det via spillekonsoller. 4 ud af 10 børn angiver, at de har været ude for problemer som f.eks. cybermobning eller misbrug af deres personlige oplysninger eller er stødt på brugerskabt indhold, der tilskynder til selvlemlæstelse eller anoreksi.

Medlemmer af koalitionen

Apple

LG Electronics

Stardoll

BSkyB

Mediaset

Sulake

BT

Microsoft

Telefónica

Dailymotion

Netlog*

TeliaSonera

Deutsche Telekom

Nintendo

Telecom Italia

Facebook

Nokia

Telenor Group

France Telecom-Orange

Opera Software

Tuenti

Google

Research in Motion

Vivendi

Hyves

RTL Group

Vodafone

KPN

Samsung

Liberty Global*

Skyrock

* har endnu ikke indberettet sine konkrete fremskridt

Nyttige links

Programmet for et sikrere internet

Links til virksomhedserklæringer og andre vigtige dokumenter

Den digitale dagsordens websted

Neelie Kroes' websted

Følg Neelie Kroes på Twitter

http://www.saferinternetday.org

Twitter hashtags: #SID2013 og #betterinternet4kids

Kontaktpersoner:

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)


Side Bar