Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. února 2013

Den bezpečnějšího internetu 2013: „Komunikujte ohleduplně“

Dne 5. února 2013, v Den bezpečnějšího internetu, předložila Komise výsledky společné práce, kterou vykonaly mediální, technologické, telekomunikační a internetové společnosti od prosince 2011, kdy se zavázaly vytvořit z internetu lepší a bezpečnější místo pro děti (viz IP/11/1485).

Dvacet devět vedoucích společností, které se této samoregulační iniciativy účastní, podalo zprávu o tom, jak společně stanoví nový standard pro ochranu dětí na internetu. Díky jejich závazkům by všechna zařízení (včetně chytrých telefonů, tabletů, počítačů a herních konzolí) mohla být vybavena nástroji rodičovské kontroly a rozhraním s jednoduchými nástroji, které uživatelům umožní nahlásit škodlivý obsah a kontakty. Podniky se rovněž snaží zajistit, aby rodiče o těchto nástrojích věděli a využívali je. Kromě toho byly stanoveny osvědčené postupy, pokud jde o věkově přiměřené nastavení ochrany soukromí a účinné odstraňování materiálu týkajícího se zneužívání dětí. Velmi slibné jsou rovněž závazky přijaté v oblasti technologických nástrojů na podporu širšího využívání klasifikace obsahu. Závazky budou realizovány v průběhu roku 2013.

Průměrný věk prvního přístupu k internetu je v Evropě sedm let. Den bezpečnějšího internetu 2013 se zaměřuje na práva a povinnosti na internetu a vyzývá uživatele všech věkových kategorií, aby na internetu „komunikovali ohleduplně“. Doprovodné akce probíhají v celé EU i ve světě a od roku 2014 se bude Den bezpečnějšího internetu v EU a USA „slavit“ ve stejný den.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová uvedla: „Jsem velice ráda, že tyto vedoucí společnosti zareagovaly na výzvu a spolupracovaly napříč odvětvími, aby dosáhly konkrétních výsledků. Ochraně dětí by se měla věnovat pozornost na úrovni nejvyššího vedení společností. Je třeba udělat ještě více. Těším se na provádění v roce 2013 a na to, že se v internetovém odvětví vytvoří nový standard: automatické nastavení ochrany dětí“.

Z prohlášení společností, která byla dnes zveřejněna na internetových stránkách Digitální agendy, vyplývá, že koalice vytvořila pro děti konkrétní zlepšení:

Nástroje pro nahlášení zneužívání nebo šikany po internetu postupně začínají být běžné. Některé organizace jdou ještě o krok dál a spolupracují s tísňovými linkami, například společnost Telefónica, Vodafone, KPN a její Meldknop nebo aplikace jako SecondFriend dostupné na Googlu. Facebook vytvořil Support Dashboard, který umožňuje zaměstnancům lépe reagovat na hlášení o zneužití nebo o obsahu, který porušuje zásady komunity Facebooku, a uživatelé se díky němu dozvědí, jaká opatření byla v reakci na ně přijata.

Nástroje rodičovské kontroly jsou nyní k dispozici pro více produktů (počítače, tablety, chytré telefony, herní zařízení a také připojené televizory) a služeb, a v roce 2013 přibudou další. Například společnost France Telecom vytváří nástroj pro tablety a chytré telefony a od dubna letošního roku bude rodičovská kontrola ve všech mobilních zařízeních značky LG. Studie Komise tuto širší dostupnost potvrzuje, avšak konstatuje, že zatímco nástroje jsou účinné při blokování pornografického materiálu, v oblasti blokování násilného, rasistického nebo jinak škodlivého obsahu je pokrok jen omezený. Společnosti již dnes poskytují informace o svých nástrojích nebo je přímo instalují, a to buď na základě volby uživatele, nebo standardně (Microsoft či Nintendo). Společnosti jako France Telecom, Mediaset, TeliaSonera, Tuenti a Telecom Italia plánují rovněž informační kampaně zaměřené na rodiče.

Všeobecně rozšířená je dnes klasifikace obsahu aplikací, internetových videí a filmů, a to na základě systémů klasifikace vytvořených vlastními společnostmi nebo vnitrostátními a mezinárodními orgány. V roce 2013 bude pracovat technická pracovní skupina, jíž se budou účastnit podniky (mimo jiné Deutsche Telekom, Mediaset, Nokia, Opera, Orange, RIM, Telefónica, Vodafone), agentury pro klasifikaci obsahu a techničtí odborníci, s cílem sjednotit systémy klasifikace obsahu a zajistit, že zařízení dokáží rozlišit klasifikaci materiálu podle věku.

Koalice vymezila a sdílela osvědčené postupy pro nastavení ochrany soukromí přiměřené věku. Všechny společnosti poskytují aktuální informace o svém nastavení ochrany soukromí, které budou brzy umožňovat vyhledávání tak, aby se rodiče, učitelé a děti mohli lépe rozhodovat o ochraně svého soukromí na internetu. Společnosti se rovněž zavázaly, že dají k dispozici věkově přiměřená nastavení ochrany soukromí a poskytnou jasné a srozumitelné informace psané jazykem, který je přizpůsobený mladšímu publiku.

Odvětví otevřeně informuje o tom, co dělá pro filtrování materiálu týkajícího se pohlavního zneužívání dětí ještě dříve, než je nahlášen, a pro odstraňování urážlivého materiálu. Je odhodláno zlepšovat dialog a vztahy s tísňovými linkami, na nichž se zneužívání oznamuje, a donucovacími orgány. Tísňové linky pro hlášení materiálu týkajícího se pohlavního zneužívání v roce 2012 zefektivnily monitorování procesu oznamování a odstraňování. Donucovací orgány v hlavních zemích, v nichž jsou provozovány servery s tímto obsahem, zkrátily svou reakční dobu.

V roce 2013 bude Komise koalici a její členy dále podporovat prostřednictvím těchto kroků:

  • zřízení platformy sociální odpovědnosti podniků s cílem sledovat výsledky koalice a spojit ji s jinými samoregulačními proudy,

  • podpory vytváření tlačítek pro nahlášení škodlivého obsahu a odkazů na tísňové linky v prohlížečích a financování provozu databáze nastavení ochrany soukromí pro děti vedené centry pro bezpečnější internet (prostřednictvím stávajícího programu pro bezpečnější internet a v rámci navrhovaných digitálních služeb nástroje pro propojení Evropy),

  • podpory průmyslového výzkumu a inovací v oblasti interoperability systémů pro klasifikaci obsahu (z rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a z programu Horizont 2020),

  • podpory rozvoje služeb pro rozpoznávání věku na základě technických možností celoevropsky rozpoznatelných elektronických průkazů totožnosti, které umožňují návrhy právních předpisů o elektronické totožnosti,

  • investic do výzkumu nástrojů a technologií pro odhalování obsahu týkajícího se zneužívání dětí (z programu Horizont 2020).

Zajistit bezpečnost dětí na internetu je klíčovým závazkem Digitální agendy pro Evropu a důležitou součástí širšího úsilí Komise o zajištění důvěry a bezpečnosti na internetu. V nadcházejících dnech Komise předloží strategii EU pro kybernetickou bezpečnost a legislativní návrh týkající se bezpečnosti sítí a informací, které zaručí bezpečné a důvěryhodné digitální prostředí a zároveň budou podporovat a chránit základní práva a hlavní hodnoty EU.

Souvislosti

Dne 2. května 2012 přijala Komise sdělení o „strategii pro internet lépe uzpůsobený dětem“, které zdůrazňuje opatření soustředěná na čtyři hlavní cíle.

38 % uživatelů internetu ve věku 9 až 12 let uvádí, že mají navzdory věkovým omezením profil na sociální síti. Více než 30 % dětských uživatelů internetu se na něj připojuje z mobilního zařízení a 26 % prostřednictvím herních konzolí. Čtyři děti z deseti uvádějí, že se na internetu již setkaly s některými riziky, například s internetovou šikanou, s obsahem vytvořeným uživateli propagujícím anorexii či sebepoškozování nebo se zneužitím svých osobních údajů.

Členové koalice

Apple

LG Electronics

Stardoll

BSkyB

Mediaset

Sulake

BT

Microsoft

Telefónica

Dailymotion

Netlog*

TeliaSonera

Deutsche Telekom

Nintendo

Telecom Italia

Facebook

Nokia

Telenor Group

France Telecom-Orange

Opera Software

Tuenti

Google

Research in Motion

Vivendi

Hyves

RTL Group

Vodafone

KPN

Samsung

Liberty Global*

Skyrock

* dosud nebyla vydána zpráva o konkrétním pokroku

Užitečné odkazy

Bezpečnější internet:

Odkazy na prohlášení společností a další klíčové dokumenty

Internetové stránky Digitální agendy

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

http://www.saferinternetday.org

Hashtagy na Twitteru: #SID2013 a #betterinternet4kids

Kontaktní osoby:

Linda Cain (+32 22999019)

Ryan Heath (+32 22961716)


Side Bar