Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 september 2013

Vrij verkeer van werknemers: Commissie daagt België voor Hof wegens discriminatie bij toegang tot banen bij lokale overheid

De Europese Commissie heeft België voor het Hof van Justitie van de EU gedaagd wegens discriminerende voorwaarden voor sollicitanten naar een baan bij de lokale overheid in het Franse en het Duitse taalgebied en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die geen onderwijs in het Nederlands, Frans of Duits hebben gevolgd. Met name wordt hun talenkennis pas erkend wanneer zij een door het selectiebureau van de Belgische overheid (SELOR) afgegeven certificaat kunnen overleggen. Andere certificaten worden niet aanvaard als bewijs van talenkennis.

De Europese Commissie acht de betrokken wettelijke regeling (Wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken) discriminatoir, onevenredig en in strijd met de EU-regels inzake het vrije verkeer van werknemers zoals neergelegd in artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en Verordening (EEG) nr. 1612/68 betreffende het vrije verkeer van werknemers (thans gecodificeerd bij Verordening (EU) nr. 492/2011).

Naar aanleiding van een klacht van een Nederlandse burger heeft de Commissie België verzocht om aan deze discriminerende voorwaarden een einde te maken en het EU-recht na te leven (een met redenen omkleed advies is op 19 mei 2011 verstuurd - zie IP/11/602).

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie (arrest van 6 juni 2000 in zaak C-281/98) kunnen werkgevers een bepaald niveau van talenkennis verlangen, ten bewijze waarvan een diploma moet worden overgelegd. De onmogelijkheid om op een andere manier het bewijs van de vereiste talenkennis te leveren – in het bijzonder door middel van evenwaardige kwalificaties die in andere lidstaten behaald werden – is echter onevenredig en staat gelijk aan discriminatie op grond van nationaliteit.

Nadat het met redenen omkleed advies was verzonden, heeft de Vlaamse regering de nodige maatregelen vastgesteld om de naleving van het EU-recht te waarborgen, en zij aanvaardt thans ten bewijze van de talenkennis andere certificaten dan die welke door SELOR worden afgegeven. De Franse Gemeenschap heeft weliswaar bepaalde maatregelen goedgekeurd, maar de procedure nog niet afgerond. De federale regering, die tevens bevoegd is ten aanzien van het Duitse taalgebied, Brussel en de faciliteitengemeenten, heeft formeel geen enkele maatregel aangenomen om de naleving van het EU-recht te waarborgen.

Nadere informatie

Vrij verkeer – EU-burgers

Voor meer informatie over inbreukprocedures:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_nl.htm

Zie in het algemeen over de inbreukprocedure: MEMO/12/12

Zie voor het pakket inbreukbesluiten van september: MEMO/13/820

Homepage van László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Volg László Andor op Twitter: https://twitter.com/LaszloAndorEU

Neem een abonnement op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen

Contact:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar