Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. septembra 2013

660 milijonov evrov finančnih sredstev EU za najboljše raziskovalce

Raziskovanje meja življenja na Marsu, razvijanje virusa, ki lahko napade rakaste celice, ali uporaba fotonike za povrnitev vida bolnikom s sivo mreno. Družbeni izzivi, kot sta staranje prebivalstva v državah v razvoju ali neenakost v kapitalistični družbi. To je samo nekaj vprašanj, s katerimi se ukvarja 284 znanstvenikov, ki bodo v zadnjem krogu subvencij od Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) prejeli sredstva v višini 660 milijonov evrov.

ERC bo v okviru svojega šestega in zadnjega razpisa za subvencije za priznane raziskovalce pod okriljem sedmega okvirnega programa za raziskave (FP7) zagotovil individualne subvencije v višini do 3,5 milijona evrov. Te subvencije, ki sicer spadajo med najuglednejše na svetu na področju mejne znanosti, bodo dobro uveljavljenim višjim raziskovalcem omogočile nadaljevanje njihovih pionirskih raziskav. Naslednji razpis za subvencije za priznane raziskovalce bo prvi v okviru novega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „ERC financira raziskovalce, ki spadajo v sam svetovni vrh, tovrstne nadarjene ljudi pa v Evropi potrebujemo. Njihova ustvarjalnost in trdo delo ustvarjata znanje, ki je že samo po sebi dragoceno, pogosto pa ima tudi pozitiven vpliv na našo družbo in gospodarstvo. Zato bo proračun ERC v okviru programa Obzorje 2020 prejel zajetno finančno injekcijo.“

V tem razpisu so bili izbrani kandidati 27 različnih narodnosti, med njimi pa je največ britanskih, nemških, francoskih, nizozemskih in italijanskih raziskovalcev. Prejemniki subvencij prihajajo iz okrog 150 institucij s sedežem v 18 različnih državah evropskega raziskovalnega prostora (ERP).

Na ta razpis ERC je bilo poslanih nekaj več kot 2 400 prijav, kar je za 4,5 % več kot lansko leto. Po zaslugi subvencij ERC bodo znanstveniki, izbrani na tem razpisu, lahko sestavili svoje raziskovalne ekipe, v katere bodo kot člane teh ekip ERC predvidoma lahko vključili okrog 1 200 študentov na postdoktorskem in doktorskem študiju.

Subvencije za priznane raziskovalce se podeljujejo uveljavljenim vodilnim raziskovalcem vseh narodnosti in starosti, ki so znanstveno neodvisni, njihovi nedavni raziskovalni rezultati in profil pa kažejo, da so vodilni na svojem področju. ERC financira tudi mlade nadarjene raziskovalce na začetku poklicne poti (subvencije ERC za začetek samostojne poti raziskovalca) in že neodvisne odlične znanstvenike (subvencije ERC za utrditev položaja).

Več o primerih projektov.

Ozadje

Subvencije ERC so namenjene vodilnim raziskovalcem katere koli narodnosti, ki se nahajajo v evropskem raziskovalnem prostoru (ERP), tj. v državah članicah EU in državah, ki so povezane z raziskovalnimi programi EU, oziroma so se v ERP pripravljeni preseliti. Največje absolutno število izbranih raziskovalcev v tem razpisu gostijo Združeno kraljestvo, Nemčija in Francija, ki so tudi največje države članice EU. Glede na število prebivalcev so Nizozemska, Združeno kraljestvo, Finska in Danska izmed držav EU tiste, ki gostijo največje število uspešnih kandidatov iz tega razpisa, izmed držav, povezanih z raziskovalnim programom EU, pa sta to Švica in Izrael.

Stopnja splošne uspešnosti tega razpisa znaša skoraj 12 %. Delež žensk, izbranih v tem krogu subvencij, komaj presega 13 %, kar pomeni, da so ženske še vedno preslabo zastopane na vodilnih položajih na področju raziskovanja. Povprečna starost raziskovalcev, ki so jim bila dodeljena sredstva, je 53 let.

V tem razpisu je bilo 45 % izbranih predlogov s področja „fizikalnih in tehniških ved“, 36 % s področja „bioloških ved“ in 18 % s področja „družbenih in humanističnih ved“. Dobitniki subvencij so bili izbrani na podlagi strokovne ocene 25 odborov, ki so jih sestavljali priznani znanstveniki z vsega sveta. Za več informacij glej statistične podatke.

Evropski raziskovalni svet, ki ga je Evropska unija ustanovila leta 2007, je prva vseevropska organizacija za financiranje odličnosti na področju pionirskih raziskav. ERC, ki je pionirski del sedmega okvirnega programa EU za raziskave (posebni program „Zamisli“), ima za obdobje 2007–2013 skupni proračun v višini 7,5 milijarde evrov. Evropska komisija je v novem okvirnem programu Obzorje 2020 (2014–2020) predlagala znatno povečanje proračuna ERC.

Več informacij

Spletišče ERC:

http://erc.europa.eu

Sporočilo za medije ERC:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_adg2013_results.pdf

Obzorje 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontakta:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 22987303)


Side Bar